Embedded value per aandeel gestegen tot EUR 13,44 - 2% omhoog en 10% tegen constante wisselkoersen

07 Mei, 2008, 07:50 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Die Niederlande, May 7 /PRNewswire/ -- AEGON gebruikt embedded value al vele jaren als managementinstrument voor het levensverzekeringsbedrijf. Het management van AEGON is van mening dat embedded value, samen met andere openbaar gemaakte financiële informatie, voor analisten en beleggers waardevolle additionele informatie kan bevatten om een redelijke bandbreedte van de waarde voortvloeiend uit onze bedrijfsactiviteiten te bepalen. De publicatie omvat een gevoeligheidsanalyse , die een weerspiegeling vormt van bepaalde risico's en van factoren die van invloed zijn op de embedded value.

De embedded value levenbedrijf is een schatting van de economische waarde van een bestaande portefeuille levensverzekeringen van een verzekeraar en wordt vooral op actuariële basis bepaald. De embedded value levenbedrijf omvat het vermogen geïnvesteerd in het levenbedrijf plus de contante waarde van verwachte toekomstige winsten voortvloeiend uit de bestaande portefeuille, verminderd met de kosten van het aanhouden van het vereiste kapitaal. De embedded value levenbedrijf moet niet gezien worden als vervanging voor AEGON's jaarrekening.

De embedded value informatie zoals die vandaag is gepubliceerd laat zien dat de bestaande portefeuille zich solide blijft ontwikkelen en dat er met succes wordt gestreefd naar winstgevende groei. De embedded value weerspiegelt de groei die zich in alle landen heeft voorgedaan, maar die meer dan teniet werd gedaan door wisselkoers-ontwikkelingen.

De embedded value levenbedrijf is licht gedaald tot EUR 25,9 miljard. De embedded value levenbedrijf heeft geprofiteerd van de toegenomen waarde nieuwe productie van EUR 0,9 miljard, de ontwikkeling van de bestaande portefeuille van EUR 1,4 miljard en een wijziging in de economische veronderstellingen van EUR 0,9 miljard. Dit werd tenietgedaan door een negatief wisselkoerseffect van EUR 2,0 miljard en lager dan verwachte beleggingsopbrengsten van EUR 1,2 miljard. Per saldo hebben kapitaalmutaties de embedded value levenbedrijf met EUR 2,0 miljard verminderd.

Eind 2007 bedroeg de totale embedded value EUR 21,7 miljard, een daling van 3% vergeleken met 2006, maar een stijging van 4% tegen constante wisselkoersen. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen AEGON bedroeg de waarde van de totale embedded value per gewoon aandeel EUR 13,44, een stijging van 2%.

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur, zei: "AEGON heeft op operationele basis een solide resultaat behaald zowel met de bestaande portefeuille als met de nieuwe productie. De daling van de embedded value is vooral het gevolg van een zwakkere Amerikaanse dollar en Brits pond. Door het in 2007 met succes afgeronde aandeleninkoopprogramma is de embedded value per aandeel gestegen."

Gedurende 2007 heeft AEGON als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard 74.569.902 gewone aandelen teruggekocht. Dit komt overeen met 4,6% van AEGON's uitstaande gewone aandelenkapitaal en 4,0% van AEGON's totale uitstaande aandelenkapitaal. Zowel dit aandeleninkooppogramma, als de verzwakking van een aantal valuta's, in het bijzonder van de Amerikaanse dollar en het Britse pond, hadden een negatieve invloed op de totale embedded value. Tegen constante wisselkoersen zou de totale embedded value met 4% zijn gestegen. Gecorrigeerd voor het aandeleninkoopprogramma AEGON bedroeg de stijging van de totale embedded value tegen constante wisselkoersen 8%.

  
  Embedded value           Eind v/h jaar  Eind v/h jaar(A)
  (bedragen in miljoenen tenzij      2007      2006
  anders vermeld, na belasting)      EUR       EUR      %                         
 
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)    11,751     14,777     (20)
    Vrij vermogen (FS)         1,025      2,766     (63)
    Vereist vermogen (RS)       10,725     12,011     (11)
 
  Waarde van de bestaande portefeuille 
  (ViF)                14,138     12,515      13
    Contante waarde toekomstige winsten 
    (PVFP)              17,127     15,679      9
    Solvabiliteitskosten (CoC)    (2,989)     (3,164)     (6)
 
  Embedded value levenbedrijf (EVLI)  25,889     27,292      (5)
 
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde             191       642     (70)
 
  Totale Embedded Value voor 
  Holdingactiviteiten         26,079     27,934      (7)
 
  Holdingactiviteiten         (4,385)     (5,517)     (21)
    Marktwaarde van schuld, 
    risicodragend waardepapier & 
    overige netto
    verplichtingen          (4,063)     (5,177)     (22)
    Contante waarde overheadkosten   (322)      (340)     (5)
  Totale embedded value (TEV)     21,694     22,418      (3)
    Waarde van preferente aandelen 
    kapitaal             (1,527)     (1,547)     (1)
  Totale embedded value (TEV) toe te 
  schrijven aan gewone aandeelhouders 20,167     20,871      (3)
    TEV toe te schrijven aan gewone 
    aandeelhouders per aandeel (EUR)  13.44      13.19      2

(A) 2006 cijfers zijn gewijzigd in verband met de retrospectieve toepassing van accounting wijziging.

De tabel in dit persbericht geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot AEGON's embedded value. Deze moeten gelezen worden samen met de gedetailleerde informatie over de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op http://www.aegon.com. Dit rapport is alleen in het Engels gepubliceerd.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations           Media conference call
  Phone: +31(0)70-344-8344      8:15 am CET
  E-mail: gcc-ir@aegon.com      Audio webcast on http://www.aegon.com

  Investor relations         Analyst & investor call
  Phone: +31(0)70-344-8305 or     3:00 pm CET
  +1-877-548-9668 - toll free USA   Audio webcast on http://www.aegon.com
  only                Inbelnummers: USA +1-480-629-1990
  E-mail: ir@aegon.com               UK +44-208-515-2301
                           NL +31-20-796-5332


  Financial supplement 
  AEGON's 2008 Financial supplement is beschikbaar op http://www.aegon.com 

  Website http://www.aegon.com

  Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige
  persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

BRON AEGON N.V.