Emertec Gestion en Bpifrance investeren 2,6 miljoen euro in de firma IJENKO, Europees dienstenplatform voor het beheer van energie aan woongebouwen en de aangesloten woning

20 Feb, 2014, 13:00 GMT Van IJENKO

PARIS, February 20, 2014 /PRNewswire/ --

Emertec Gestion, via het Fonds Emertec 4 en Bpifrance, via het Fonds Ecotechnologies, beheerd namens de overheid in het kader van de activiteiten van het Programme d'Investissements d'Avenir (Investeringsprogramma van de toekomst) dat is toevertrouwd aan het Franse milieu- en energieagentschap ADEME, investeren 2,6 miljoen euro in de firma IJENKO. Emertec Gestion voegt zich zo bij de historische aandeelhouders van het bedrijf, te weten iSource, Bpifrance, Direct Energie en Bouygues Telecom Initiatives.  

To view the Multimedia News Release, please click: http://www.multivu.com/mnr/65009-emertec-gestion-bpifrance-investing-in-ijenko

IJENKO, opgericht in 2008, geeft een gezamenlijke innoverende visie op het actief beheer van de energievraag van woongebouwen en biedt een uniek referentieplatform van diensten voor energie-efficiëntie, beheersing van de vraag en van de aangesloten woning, voor haar energieleverende klanten, telecomaanbieders,  industriegroepen en spelers van de duurzame stad. Zij ontwikkelt producten en diensten in Frankrijk en op internationaal niveau, dankzij de verschillende projecten die vanaf 2013 zijn ondernomen met Toshiba, Direct Energie, Bouygues en andere spelers van de Europese markt. IJENKO bereidt zich dan ook actief voor op de komst van oplossingen voor regionaal energiebeheer en van het sturen van het verbruik van woongebouwen door de transformatie van het energieverbruik van huishoudens, de opwekking op zeer kleine schaal en van opslagcapaciteiten om deze te gebruiken als flexibele activa.  

"De investering van Bpifrance, het fonds Ecotechnologies, en van Emertec Gestion toont het vertrouwen dat deze twee grote spelers op het gebied van kapitaalinvesteringen hebben in de strategie van IJENKO en in het uitvoerend vermogen van ons team op de markten "Smart energy" en "Smart home". Het biedt ons de noodzakelijke middelen voor de Europese ontwikkeling van de maatschappij die zich sinds begin 2013 in een versnelling bevindt. Met behulp van deze gesprekspartners kunnen wij de kracht van ons dienstenplatform voor energie aan woongebouwen en de aangesloten woning door middel van het beheer van intelligente verwarming - de "demand response" verbonden aan slimme meettechnologie - en het regionaal energiebeheer, in dienst stellen van de grote industriëlen van de sector", meldt Serge Subiron, medeoprichter, voorzitter en algemeen directeur van IJENKO.

"De markt voor dienstverlening aan huishoudens, waarvan het energiebeheer een van de belangrijke segmenten is, zal de komende jaren een grote groei doormaken in Europa. De firma IJENKO beschikt over een platform van robuuste en modulaire diensten en toonaangevende industriële partners. Zij heeft dus alle troeven in de hand om de nieuwe mogelijkheden van deze markt van slimme energie te grijpen. Wij verheugen ons zeer de twee oprichters Serge Subiron en Eric Chareyron te kunnen steunen in dit ondernemersavontuur en bij deze prestigieuze ronde tafel aan te schuiven" aldus Eric Marty, directielid van Emertec Gestion.  

 "IJENKO wordt nu beschouwd als een van de internationaal erkende leiders van Home Energy Management System (HEMS), met een opmerkelijke technische en commerciële vooruitgang in 2013 en toonaangevende partners zoals Toshiba, Bouygues Telecom of Direct Energie. Door haar hele investering in de firma te verhogen tot 2,6 miljoen euro, maakt Bpifrance nu officieel deel uit van de financiers en gesprekspartners van IJENKO,  naast toonaangevende spelers als Emertec Gestion. Met deze nieuwe investering kunnen de firma en het management ambitieuze expansieplannen verwezenlijken in deze belangrijke operationele groeifase" verduidelijkt Gilles Schang, directeur investeringen bij Bpifrance Investissement.  

Voor meer informatie:

http://www.investissement-avenir.gouvernement.fr   

http://investissementsdavenir.bpifrance.fr

http://www.bpifrance.fr/bpifrance/les_fonds_directs/fonds_directs_geres_par_bpifrance/fcpr_ecotechnologies  

Over IJENKO:  

IJENKO is een B2B-platform voor beheerdiensten van de energievraag van woongebouwen en van smart housing. IJENKO stelt energieleveranciers, telecomaanbieders, gespecialiseerde distributeurs, service-integrators en -providers in staat om huishoudens die van hun diensten gebruik maken efficiency en slim energiebeheer aan te bieden om het evenwicht tussen productie, consumptie en voorraad beter te beheren en te besturen, evenals slimme diensten als beveiliging, automatisering van het huishouden, verlichting etc. http://www.ijenko.com   

Over het Fonds Ecotechnologies van de PIA beheerd door het Commissariat Général à l'Investissement (Commissariaat-Generaal voor Investeringen):  

Dit Fonds dat beschikt over 150 miljoen euro in het kader van de uitvoering van de activiteiten van het Programme d'Investissements d'Avenir toevertrouwd aan de ADEME, is geplaatst door de Caisse des Dépôts en wordt beheerd door Bpifrance Investissement. De FCPR Ecotechnologies investeert bedragen van 1 tot 10 miljoen euro, door systematisch mede-investeringen voor gelijke delen te zoeken bij particuliere spelers, zoals een goed investeerder betaamt. Het fonds richt zich op fondsen met eigen vermogen en bijna eigen vermogen, voor een minderheidsparticipatie in innoverende middelgrote en kleine bedrijven, voornamelijk gevestigd in Frankrijk en die niet op de beurs staan genoteerd.  De investeringssectoren van het Fonds Ecotechnologies maken deel uit van de vier programma's Investissements d'Avenir beheerd door de ADEME  te weten (i) hernieuwbare koolstofarme energie en groene chemie, (ii) intelligente elektriciteitsnetwerken of smart grids, (iii) kringloopeconomie (nuttige toepassing van afval, ecotechnologie en industriële ecologie) (iv) vervoermiddelen van de toekomst. De thema's waar het Fonds Ecotechnologies zich op richt staan nauwkeurig beschreven in de oproepen tot blijken van belangstelling (AMI) gedaan door de ADEME en kunnen worden bekeken op de website. http://www.bpifrance.fr - Volg ons op Twitter: @bpifrance.fr    

Emertec Gestion  

Emertec Gestion is een onafhankelijke durfkapitaalonderneming die 150 miljoen euro beheerd via FCPR verkregen bij grote institutionele investeerders en industriëlen. De FCPR Emertec 4, investeerder bij IJENKO, houdt zich bezig met "early-stage" financiering van technologiebedrijven uit de groeisectoren van de energie, het milieu en de mobiliteit, door middel van minderheidsdeelnames van 1 tot 5 miljoen euro. http://www.emertec.fr

Over ADEME:  

Het Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Milieu en Energiebeheersagentschap, ADEME) neemt deel aan het uitwerken van openbaar beleid in de gebieden milieu, energie en duurzame ontwikkeling. Teneinde bedrijven, lokale overheden en overheidsinstanties te helpen hun ecologische doelen te bereiken, biedt het agentschap expertise en adviezen. Het helpt verder met de financiering van projecten en onderzoek voor de uitvoering op de volgende gebieden: afvalbeheer, bodembehoud, energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën, luchtkwaliteit en de strijd tegen geluidsoverlast. De ADEME is een overheidsinstelling die valt onder het Ministerie van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie en onder het Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek.  http://www.ademe.fr/IA_fonds_propres/   

Investeerders:  

Bpifrance Investissement: Laurent Arthaud, Gilles Schang

Emertec Gestion - Eric Marty: +33(0)1-80-18-11-21  

Adviezen:  

Juridisch advies Ijenko: LS Avocats

Juridisch advies investeerders: Jones Day Bpifrance: Julien Holeindre  

Perscontact:  IJENKO - Arnaud Versaveaud: +33(0)1-77-49-46-38  

Bpifrance - Nathalie Police: +33(0)1-41-79-95-26 - nathalie.police@bpifrance.fr

ADEME - Persdienst: +33(0)1-49-09-27-47 - ademepresse@tbwa-corporate.com   

 


Video: http://www.multivu.com/mnr/65009-emertec-gestion-bpifrance-investing-in-ijenko

BRON IJENKO