Enovos en NPG energy openen een biogasinstallatie in de haven van Antwerpen

22 Sep, 2014, 14:03 BST Van Enovos International S.A.

ESCH-SUR-ALZETTE, Luxemburg, September 22, 2014 /PRNewswire/ --

NPG energy, een dochteronderneming van Enovos Luxemburg, heeft zijn NPG BIO II biogasinstallatie, bij de Deurganckdok in de haven van Antwerpen, ingewijd. Dit evenement werd gekenmerkt door de aanwezigheid van vele prominenten, en is de eerste in een reeks van toekomstige openingen van installaties. De inwijding van deze biogasinstallatie in de haven van Antwerpen is de eerste van drie openingen in de loop van het komende jaar. Door deze nieuwe installaties integreert Enovos de waardeketen verder door naast investeerder en operator ook projectontwikkelaar te worden. Enovos doet dit niet alleen voor zichzelf, maar ook ten behoeve van derden. Bijgevolg wordt gehoopt dat het bedrijf samen met NPG energy in staat zal zijn een antwoord te geven op de energietekorten, en tegelijkertijd de energieproductie in België duurzamer te maken.

De installatie werd in een recordtijd van slechts tien maanden gebouwd. André Jurres, CEO en medeoprichter van NPG energy, gaf verdere uitleg over de werking van de installatie: "De installatie wordt voornamelijk gevoed door vloeistoffen, afkomstig van afval en reststromen uit de voedingsindustrie. Na de behandeling gaan de producten naar de vergisters waar zij dan een intensief gecontroleerd fermentatieproces ondergaan. Het tijdens dit proces geproduceerde biogas wordt dan omgezet in elektriciteit en warmte met gebruik van cogeneratiemotoren."

De installatie heeft een totaal vermogen van 3 MW en zal 21 GWh produceren, wat correspondeert met het energiegebruik van ongeveer 6.000 huishoudens. Het grootste gedeelte van de geproduceerde energie zal worden gebruikt door het ernaast gesitueerde bedrijf Antwerpen Gateway; het restant zal direct worden geïnjecteerd in het netwerk. De restwarmte zal worden gebruikt voor voorbehandeling en daaropvolgende behandelingen van stromen en worden gebruikt om de installatie te laten draaien.

Met drie biogasinstallaties die in de komende twaalf maanden operationeel zullen zijn, gaat NPG energy in tegen de algemene trend in België.  De situatie voor producenten van duurzame energie is veel minder rendabel geworden dan vóór 2013. Tot 1 januari 2013 ontvingen producenten van biogas certificaten voor groene elektriciteitsopwekking zodra de installatie operationeel werd. Sinds deze datum zijn subsidies echter dramatisch gereduceerd en beperkt tot een periode van tien jaar. Een verlenging van vijf jaar is op aanvraag mogelijk na deze periode, maar zonder enige garantie.

Daniel Christnach, bestuurslid bij NPG energy en hoofd duurzame energie en cogeneratie bij Enovos verklaart: "Biomethaaninstallaties spelen een sleutelrol in het veld van energiecentrales op basis van duurzame energie. Met hun continue productie dragen zij bij aan het in balans brengen van productie door intermitterende bronnen als windmolenparken en fotovoltaïsche productie, en zijn daarom in staat de stabiliteit van de energievoorziening voor het netwerk te garanderen."

Deze duurzame centrales bieden een potentiële oplossing voor het productietekort in België en leveren daarbij ook een impuls voor groei in de industrie in het algemeen. Uiteindelijk zal de biogassector niet alleen in staat zijn een grote gascentrale van 400 MW te vervangen, maar ook een sleutelrol te spelen in andere sectoren zoals transport, door het transformeren van gas in CNG (gecomprimeerd aardgas) voor voertuigen. Ook is de duurzame energiesector verantwoordelijk voor het creëren van werkgelegenheid.

NPG energy opende de eerste biogasinstallatie in Tongres in 2012, en zorgde daarmee voor 100 directe en indirecte banen. De nieuwe installatie in Antwerpen zal vier directe personeelsleden tewerkstellen en 30 tot 40 indirecte banen genereren.

Dit is onder meer mogelijk gemaakt door de komst van Enovos Luxemburg als meerderheidsaandeelhouder. In augustus 2013 heeft Enovos Luxemburg zijn aandeel in NPG energy verhoogd naar 50,98%.

In de komende jaren zal NPG energy blijven investeren in de ontwikkeling van duurzame energieproductie in België.

BRON Enovos International S.A.