Eosta compenseert CO2-uitstoot als eerste in AGF sector

06 Nov, 2006, 09:00 GMT Van Eosta BV

WADDINXVEEN, The Netherlands, November 6 /PRNewswire/ --

Klimaatneutraal ondernemen gaat negatieve effect klimaatverandering tegen

Door jaarlijkse aankoop van CO2 credits ten bate van investeringen in duurzame bos- en energieprojecten, compenseert Eosta als eerste in de AGF-sector het negatieve effect van haar CO2-uitstoot op het klimaat. Op dit moment compenseert Eosta de CO2-uitstoot van haar kantooractiviteiten en de zakelijke vervoersbewegingen per vliegtuig, auto en openbaar vervoer van alle medewerkers. Het doel is om ook het gehele ketenproces, vanaf teler tot aan consument, binnenkort CO2-neutraal te verklaren.

Compensatie van CO2-uitstoot door bedrijven is hard nodig. Het klimaatprobleem, de opwarming van de aarde, vormt namelijk een bedreiging voor het leven op aarde. De zeespiegel stijgt, klimaatzones verschuiven en ziektekiemen zullen zich snel verplaatsen. Door bij te dragen aan concrete projecten gericht op bosaanplant en duurzame energie in ontwikkelingslanden, wordt deze klimaatverandering tegengegaan.

Where ecology meets economy

Omdat gezonde producten, een gezonde aarde en gezonde mensen al jaren het uitgangspunt zijn van Eosta's ondernemerschap, past klimaatneutraal ondernemen uitstekend in onze visie 'Where ecology meets economy'. Onze bijdrage aan een beter klimaat door deze vorm van ondernemen is dan ook vanzelfsprekend.

Voor een gezonde en leefbare aarde

KlimaatNeutraal Groep biedt milieubewuste bedrijven al jaren de mogelijkheid bij te dragen aan een beter klimaat. De organisatie zet zich in om het klimaatprobleem tegen te gaan door het CO2-evenwicht in de atmosfeer te herstellen. Omdat het onmogelijk is om de CO2-uitstoot volledig uit te bannen, biedt de KlimaatNeutraal Groep de mogelijkheid om CO2-uitstoot voor ondernemen, vervoer (auto en vliegtuig) en producten te compenseren met klimaatprojecten. Deze projecten worden uitgevoerd door verschillende partners, wereldwijd, en door onafhankelijke organisaties gecontro-leerd. Zo wordt invulling gegeven aan misschien wel de grootste ambitie van de hedendaagse maatschappij: de aarde ook voor toekomstige generaties gezond en leefbaar te houden.

BRON Eosta BV