EPS van BB&T in 1ste kwartaal 91% gestegen naar $0,61; Winst is met 92% gestegen naar $431 miljoen

20 Apr, 2012, 18:04 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, Noord-Carolina, 20 april 2012 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) kondigde aan de gewone aandeelhouders vandaag de netto winst aan voor het eerste kwartaal. Deze bedraagt $431 miljoen en omvat een verhoging van 92% in vergelijking met de winst van $225 miljoen die over het eerste kwartaal van 2011 werd gemeld. De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,61, een stijging van 91% in vergelijking met de $0,32 in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar.

"BB&T boekte een zeer sterk eerste kwartaal van 2012. Dit werd aangedreven door een leningengroei op brede basis, krachtige renteloze inkomsten en lagere uitgaven in vergelijking met het laatste kwartaal," zegt Voorzitter en Algemeen Directeur Kelly S. King. "Onze prestatie weerspiegelt een jaarlijkse groei van 6% in gemiddelde leningen in het eerste kwartaal. Dit wordt door een stijging van 9% in C&I-leningen, een stijging van 20% in hypothecaire leningen en een stijging van 15% in directe leningen aan particulieren verkregen.

"Voor het eerste kwartaal kwamen de afgestemde nettowinsten uit op een totaal van $2,4 miljard, wat een jaarlijkse stijging van 19% bedroeg ten opzichte van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar," zegt King. "Deze aanzienlijke groei ontstond door recordwinsten op hypotheken en grotere winsten op het gebied van verzekeringen ten opzichte van het laatste kwartaal.

"BB&T heeft dit kwartaal ook de krediet verwante kosten aanzienlijk verlaagd," zegt King. "Gedurende dit kwartaal daalden de netto oninbare schulden naar 1,28% van de gemiddelde leningen en leases in vergelijking met de 1,46% van het afgelopen kwartaal. Ook van de verliezen wordt verwacht dat zij dit jaar lager zullen vallen. Daarbaast daalden de kosten die aan de beslaglegging op onroerend goed zijn verbonden, aanzienlijk wat de vooruitgang in onze strategieën voor kostenvermindering weerspiegelt.

"Wij waren eveneeens blij te kunnen aankondigen dat wij voor het twede kwartaal een verhoging van 25% in kwartaaldividenden, naar $0,20. Dit vond plaats nadat de bankregulators geen bezwaren maakten tegen onze voorgestelde actieplannen voor ons kapitaal voor 2012. In combinatie met een succesvolle inzet van kaptiaal via de aankoop van Crump en de in behandeling zijnde BankAtlantic-transactie, blijven wij onder de leiders in onze branche op het gebied van dividenduitkeringen en totaaluitkeringen. Hiermee wordt onze doorgaande toewijding aan onze aandeelhouders aangetoond."

Hoogtepunten eerste kwartaal 2012

 • Gemiddelde totale leningen en leases aangehouden voor investeringen stegen met 6,4% op jaarbasis in verhouding tot het vierde kwartaal van 2011
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 9,0%
  • Gemiddelde directe leningen aan particulieren stegen met 15,2%
  • Gemiddelde leningen voor verkoopsfinanciering stegen met 11,4%
  • Gemiddelde hypotheekleningen stegen met 20,2%
  • Gemiddelde residentiële ADC-leningen namen af met 54,1%
 • Aangepaste netto-opbrengsten stegen op jaarbasis met 19,2% dankzij recordinkomsten via hypotheek en krachtige premieverplichtingen
  • Netto-opbrengsten bedroegen voor het eerste kwartaal $2,4. Deze werden aangepast voor winsten en verliezen op effecten, de kapitaalbeweging voor provisies die aan gedekte activa zijn verbonden, verliezen op verkoop van NPA-leningen en afwaarderingen op investeringen van betaalbare onroerende goederen
  • De netto rentemarge was 3,93%, een daling van 9 basispunten in verhouding tot het vierde kwartaal van 2011 en een daling van 8 basispunten in verhouding tot het eerste kwartaal van het afgelopen jaar, voornamelijk wegens de afvoer van gedekte leningen
 • Gemiddelde deposito's stegen met $2,7 miljard, of 8,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met $957 miljoen, of 15,3%
  • Gemiddelde rentedragende depositokosten daalden met 0,49% in verhouding tot 0,56% in het vierde kwartaal van 2011
 • BB&T blijft voor het 8ste opeenvolgende kwartaal onrendabele active verwijderen
  • Onrendabele activa, exclusief gedekte activa, daalden met 7,9%
  • OREO-balanse, exclusief gedekte onderdelen, daalden met 28,5% door agressievere verwijderingsstrategieën van het management
  • Netto afschrijvnigen, exclusief gedekte leningen en afschrijvingen, bedroegen 1,28% van de gemiddelde leningen voor het kwartaal, relatief 1,46% lager dan in het vierde kwartaal van 2011
 • Kapitaalniveaus verbeterden tijdens het kwartaal
  • Kernkapitaal was 7,1%
  • Tier 1 gewone aandelen was 10,0%
  • Tier 1 op risico gebaseerd kapitaal was 12,7%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 9,1%
  • Totaal kapitaal was 16,2%

BB&T breidt uit via strategisch overnames

Op 2 april 2012 voltooide BB&T haar overname van de divisies voor levens-, eigendomsrecht- en ongevallenverzekeringen van Roseland, N.J.- based Crump Group Inc. Deze overname voegt ongeveer $300 miljoen toe aan de jaarlijkse winst van de verzekeringmaatschappijen van BB&T en  draagt aanzienlijk toe en aan en diversifieert de niet-rentedragende winsten van BB&T. Deze overname creëert de grootste onafhankelijke groothandelaar van levensverzekeringen en de op twee na grootste leverancier van aankoopcommissies voor commerciële verzekeringen en specialiteitsprogramma's binnen de V.S.

Op 13 maart 2012 kondigde BB&T een wijziging aan haar overeenkomst aan betreffende de overname van BankAtlantic. De transactie omvat ongeveer $2,1 miljard aan leningen en $3,3 miljard aan deposito's. Hierdoor zal BB&T in de Miami markt de nummer 6 voor depositomarktaandelen worden. De overname wordt naar alle verwachtingen in het tweede kwartaal voltooid.

Webcast inkomsten, presentatie en Overzicht kwartaalprestatie

Op onze website www.BBT.com kunt u vandaag om 8u EST een live webcast beluisteren van het conferentiegesprek over de inkomsten van BB&T in het eerste kwartaal van 2012. Tijdens het conferentiegesprek over de inkosten zal een prestentie worden gegeven die op onze website beschikbaar zal worden gesteld. Een opname van het conferentiegesprek zal tot 24 april 2012 beschikbaar zijn op de website van BB&T en kan tot dan ook worden beluisterd door te bellen naar 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en prestatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, bezoekt u www.BBT.com en klikt u op "About BB&T", waarna u doorgaat naar "Investor Relations." De link naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations."

Het overzicht van kwartaalprestaties van BB&T over het eerste kwartaal van 2012 bevat gedetailleerde financiële overzichten en is beschikbaar op de website van BB&T op www.BBT.com.

Over BB&T

Per 31 maart 2012 is BB&T één van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS, met $174,8 miljard aan activa en een marktkapitaal van $21,9 miljard. Het bedrijf, gevegstigd in Winston-Salem, Noord-Carolina, is werkzaam via ongeveer 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. Zij biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en –diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op www.BBT.com.

Kapitaalratio's voor het huidige kwartaal zijn voorlopig. Gegevens over de kredietkwaliteit zijn indien van toepassing exclusief de gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze non-GAAP-maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun activiteiten te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële non-GAAP maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf kunnen verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en het gelooft dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatstaven zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatstaven die door andere bedrijven naar voren worden gebracht. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.

Dit persbericht bevat enige toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen, en aannames door het management bevatten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's toekomstgerichte verklaringen. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com