Equens start bilaterale uitwisseling van betalingen met Iberpay en Seceti

08 Apr, 2008, 13:00 BST Van Equens

UTRECHT, Nederland, April 8 /PRNewswire/ --

- Eenvoudige en efficiënte uitwisseling van SEPA-betalingen tussen CSM's

Payment processor en clearing house Equens heeft vandaag met succes de eerste SEPA-transacties met Iberpay en Seceti verwerkt op basis van het Interoperability Framework van EACHA(1). Deze partijen zijn de eerste van een groep CSM's(2) die in oktober 2007 heeft aangekondigd onderlinge interoperabiliteit tot stand te brengen. Naar verwachting zullen de komende weken meer bilaterale interoperabiliteitsovereenkomsten van kracht worden.

De bilaterale betalingstransacties tussen CSM's zullen een eenvoudige en efficiënte uitwisseling van SEPA-betalingen tussen CSM-gemeenschappen en andere partijen in de betaalketen (zoals banken en hun klanten) mogelijk maken. Wanneer een aan Equens verbonden bank betalingen verzendt naar een andere bank die is verbonden met Seceti of Iberpay, kunnen deze betalingen volledig worden gerouteerd binnen de systemen van de bedrijven, zonder gebruik te maken van een externe gecentraliseerde infrastructuur. Dit houdt ook in dat de verzendende bank geen deel hoeft uit te maken van de infrastructuur waarop de ontvangende bank is aangesloten.

Michael Steinbach, voorzitter van de Board of Directors van Equens: "Het verbinden van de gemeenschappen van onze CSM's levert onze klanten verschillende voordelen op. We bieden ze kostenefficiency door uit te gaan van bestaande infrastructuren, snelheid via verevening op dezelfde dag dankzij gesynchroniseerde cut-off tijden en keuzevrijheid." Bovendien voldoet de CSM-service via bilaterale koppelingen aan industriestandaarden, zoals de Scheme Rulebooks en Implementation Guidelines van EPC (European Payment Council), de UNIFI-berichtensets en het PEACH/CSM framework. Daarnaast wordt de veiligheid gewaarborgd door TARGET2 te gebruiken voor verevening en door vereveningsrekeningen te gebruiken van centrale banken. Het gaat daarbij gaan om vereveningsrekeningen op basis van het principe van trustrekeningen, zoals omschreven door het EACHA-framework, de zogenoemde fiduciary account.

Met de totstandkoming van de verbinding met Iberpay en Seceti bevestigt Equens opnieuw haar positie als koploper in de Europese markt en haar toewijding aan het bieden van voordelen aan de klant.

(1) EACHA is de European Automated Clearing House Association

(2) CSM's zijn Clearing & Settlement Mechanisms

Noot van de redactie

Equens is de eerste echte pan-Europese full-service payment processor. Equens is een van de grootste en meest innovatieve payment processors in Europa en bovendien marktleider op het gebied van toekomstbestendige betalingen en oplossingen voor de verwerking van kaartbetalingen. Dankzij een uitgebreid, concurrerend dienstenpakket en een flexibele, klantgerichte benadering, voorziet de onderneming naadloos in de eisen en wensen van de Europese betaalmarkt. Met een jaarlijks volume van 7,3 miljard betalingstransacties en 2,1 miljard transacties via geld- en betaalautomaten, heeft Equens binnen de eurozone een marktaandeel van meer dan 15%. Door constant te streven naar verdere groei en de behaalde synergievoordelen en schaalvergrotingen om te zetten in voordelen voor de klant, draagt het bedrijf bij aan de efficiency van Europese betalingen.

Ga voor meer informatie naar http://www.equens.com

BRON Equens