Equiduct wordt vennoot van Knight

08 Jun, 2010, 11:00 BST Van Knight Capital Group, Inc.

JERSEY CITY, New Jersey en LONDON, June 8, 2010 /PRNewswire/ --

- Uitbreiding van de platformcapaciteiten via strategische investeringen

Knight Capital Group, Inc. (NYSE Euronext: KCG) en Equiduct Systems Ltd., hebben vandaag aangekondigd dat Knight akkoord is gegaan met een strategische investering in Equiduct, het pan-Europese platform voor de aandelenhandel. Knight's Kee-Meng Tan, Managing Director en hoofd van de Electronic Trading Group in Europa zal toetreden tot de raad van bestuur van Equiduct. Voorwaarden van de investering, in afwachting van de goedkeuring door de aandeelhouders van Equiduct, werden niet bekendgemaakt.

"Knight helpt als partner van Equiduct en Citadel Securities de speelruimte voor particuliere beleggers in Europa te nivelleren," aldus de heer Tan. "Particuliere beleggers beschikken over zeer beperkte middelen om uitdagingen op de markt aan te gaan - de versnippering op de Europese markten, het ontbreken van een geconsolideerd overzicht en een beperkte prijsindicatie. Het model van Equiduct, dat berust op de meest moderne technologie, biedt beursmakelaars de mogelijkheid kwalitatief hoogwaardige deals te bieden aan hun uiteindelijke klanten tegen de beste prijs."

"Wij verwelkomen van harte deze belangrijke strategische investering van Knight, hetgeen onze toewijding nog eens benadrukt om van Equiduct een toonaangevend Europees platform te maken", aldus Peter Randall, CEO van Equiduct. "Samen met Knight en Citadel Securities gaan wij onze snelle, kostenbesparende alles-in-een-oplossing tussen beursmakelaars en particuliere investeerders aanzienlijk verbeteren."

Equiduct heeft PartnerEx (BEST)gecreëerd, een innovatief marktmodel dat prijsinformatie verzamelt en beursmakelaars de mogelijkheid biedt om tegen de beste prijzen opdrachten van investeerders in de aandelenhandel uit te voeren. Zowel Knight als Citadel Securities treden op als marktspecialisten met PartnerEx. Equiduct controleert ook een traditioneel orderboek (BOOK) dat twee uitvoerbare koersen omvat voor meer dan 1.100 toonaangevende Europese bedrijven. Knight en Citadel Securities zijn actieve deelnemers in dit segment.

Citadel Securities bezit een meerderheidsbelang in Equiduct. Als onderdeel van de transactie zal Borse Berlin AG haar huidige belang in Equiduct blijven behouden en het platform blijven voorzien van een gecontroleerde marktinfrastructuur en supervisie.

"We zijn erg blij dat Knight deelneemt aan strategische partnerschappen met Borse Berlin AG", verklaarde Matteo Cassina, president van de Europese Citadel Execution Services, een onderdeel van Citadel Securities. "Knight en Citadel kunnen terugzien op een verleden met een succesvolle samenwerking inzake nieuwe opkomende handelsplatformen. We kijken uit naar een samenwerking op de Europese markt en de uitbreiding van de mogelijkheden van Equiduct."

Verwacht wordt dat de transactie tegen het eind van de maand juni 2010 zal plaatsvinden.

Over Knight

Knight Capital Group, Inc (NYSE Euronext: KCG) is een wereldwijd financieel servicebedrijf dat toegang tot de markt verschaft en opdrachten uitvoert in meerdere beleggingscategorieën voor in aan- en verkoop handelende bedrijven. Het hybride marktmodel van Knight omvat aanvullende elektronische en voicediensten voor de uitvoeringen van opdrachten in aandelen en waarden met een vaste rentevoet over de gehele wereld, alsmede buitenlandse valuta, langetermijninvesteringen en opties. De onderneming is de belangrijkste liquiditeitbron in Amerikaanse aandelen per aandeelvolume. Knight biedt ook services op de kapitaalmarkt aan uitgevers van bedrijfsaandelen. Knight is gevestigd in Jersey City, NJ met een groeiende wereldwijde aanwezigheid in Noord-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio. Voor meer informatie kunt u http://www.knight.com bezoeken.

Over Equiduct

Equiduct is een marktsegment van de Duitse aandelenbeurs Borse Berlin AG aan wie Equiduct de meest moderne technologie en functionaliteit levert. Het biedt een snelle, kostenbesparende uitvoering en een alles-in-een-oplossing voor de handel in Europese aandelen met inbegrip van blue chip-aandelen. Met een geavanceerd marktmodel streeft Equiduct ernaar om deelnemers aan de verkoopzijde in staat te stellen om klanten tegen de beste prijs een uitvoering per order te bieden.

Over Citadel Securities

Het Citadel Securities-platform omvat bankinvesteringen, institutionele verkoop en handel, uiteenlopend vermogensbeheer en een service voor het uitvoeren van opdrachten. Handel in aandelen, institutionele verkoop en handel, bankinvesteringen en uitvoeren van opdrachten inzake aandelen worden in de Verenigde Staten aangeboden door Citadel Securities LLC, lid van FINRA en in Europa door de Citadel Securities (Europe) Limited, onder toezicht van de Britse Financial Services Authority.

Enkele van de hierin opgenomen verklaringen kunnen "op toekomstverwachtingen gebaseerde verklaringen" zijn, in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze op toekomstverwachtingen gebaseerde verklaringen zijn geen historische feiten en berusten op de huidige verwachtingen, veronderstellingen en vooruitzichten inzake de bedrijfstak van het bedrijf, prognoses van het management en bepaalde veronderstellingen zoals geuit door het management, waarvan vele, vanwege hun aard, van nature onzeker zijn en buiten onze controle vallen. Op grond hiervan worden de lezers ervoor gewaarschuwd dat dergelijke op toekomstverwachtingen gebaseerde verklaringen geen garanties voor toekomstige resultaten inhouden en onderhevig zijn aan bepaalde risico's, onzekerheden en veronderstellingen die moeilijk zijn te voorspellen, inclusief, zonder beperking, de risico's aangaande veranderingen in de marktstructuur, wijziging van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, kosten, integratie, gedrag en exploitatie van recent verworven of gerestructureerde bedrijven, of van bedrijven die in de toekomst zouden kunnen worden verworven door de Vennootschap, alsmede de risico's inzake de kosten en uitgaven in verband met het verlaten van het bedrijf van de aandelenbeheeractiviteiten. Aangezien dergelijke verklaringen risico's en onzekerheden impliceren, kunnen de werkelijke resultaten en prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden genoemd of zijn opgenomen in dergelijke op toekomstverwachtingen gebaseerde verklaringen. In het licht van deze onzekerheden wordt lezers geadviseerd behoedzaam te zijn en niet overmatig te vertrouwen op dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen. Tenzij anders bepaald door de wet, wijst het bedrijf ook de verplichting af om zijn oordeel te herzien inzake dergelijke risico's of onzekerheden of om publiekelijk de resultaten bekend te maken van eventuele herzieningen van de hierin vermelde op toekomstverwachtingen gebaseerde verklaringen. Lezers dienen zorgvuldig de risico's en onzekerheden te bestuderen die vermeld worden in de rapporten van het bedrijf bij de US Securities and Exchange Commission (SEC), met inbegrip van, zonder beperkingen, die worden vermeld onder de hoofdstukken "Bepaalde Factoren die op de resultaten van de activiteiten van invloed zijn" en "Risicofactoren" in het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het op 31 december 2009 geëindigde boekjaar, "Risicofactoren" in het kwartaalverslag van het bedrijf op formulier 10-Q voor het op 31 maart 2010 geëindigde kwartaal en in andere verslagen of documenten die het bedrijf van tijd tot tijd bij de SEC deponeert of ter beschikking stelt. Deze informatie dient ook te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde financiële verslagen van de onderneming en de toelichtingen daarop die zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het op 31 december 2009 geëindigde boekjaar en in andere verslagen of documenten die het bedrijf bij de SEC deponeert of ter beschikking stelt.

BRON Knight Capital Group, Inc.