Erasmusprijs 2009 - Van Neurenberg tot Den Haag; Berechting voor internationale tribunalen

13 Feb, 2009, 08:00 GMT Van Stichting Praemium Erasmianum

AMSTERDAM, February 13 /PRNewswire/ --

- Erasmusprijs 2009 toegekend aan Antonio Cassese en Benjamin Ferencz

De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2009 toegekend aan twee befaamde juristen, de Italiaan Antonio Cassese en de Amerikaan Benjamin Ferencz.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 150.000. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar van 2009.

De Erasmusprijs 2009 heeft als thema "internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid". De Stichting Praemium Erasmianum ziet de twee laureaten als sleutelfiguren voor de internationale berechting van oorlogsmisdrijven. Ferencz heeft zijn leven lang gestreefd naar internationale berechting van de grootste schendingen van het humanitaire recht en vastgehouden aan het belang van de individuele verantwoordelijkheid; Cassese heeft een fundamentele rol gespeeld bij het effectueren van die berechting in institutionele vorm.

Antonio Cassese (1937) heeft als hoogleraar internationaal recht te Florence zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk gebied bijdragen geleverd op dit gebied. In de verantwoordelijke positie van eerste President van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, waartoe hij in 1993 werd gekozen, heeft hij grote betekenis gehad voor het functioneren van het Tribunaal in de beginperiode en het vestigen van het gezag van dit en andere tribunalen. Na zijn aftreden als rechter in het Joegoslavië tribunaal is Cassese onder meer opgetreden als leider van de Commission of Inquiry on Darfur, ingesteld door de Veiligheidsraad in 2004.

Na de processen van Neurenberg en Tokio is de aandacht voor het belang van een internationale strafrechtspleging minder groot geweest. Benjamin Ferencz (1920) vormt in eigen persoon de verbindende schakel met wat nu in het internationale strafrecht gaande is. Hij trad in 1947-1948 als Chief Prosecutor op in Neurenberg. Als geëngageerd burger, op persoonlijk initiatief en slechts gewaardeerd door particuliere organisaties is hij blijven ijveren voor de erkenning van internationaal humanitair strafrecht. Dat de instituties er na 1990 zijn gekomen, is mede aan zijn inspanningen te danken. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het International Criminal Court.

Mededeling voor de redactie: dit persbericht is te vinden op http://www.erasmusprijs.org

Hier vindt u meer biografische informatie.

BRON Stichting Praemium Erasmianum