Eslax(R) (rocuroniumbromide) goedgekeurd in Japan

01 Aug, 2007, 08:30 BST Van N.V. Organon

OSS, Nederland, August 1 /PRNewswire/ -- Organon, de biofarmaceutische business unit van Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ), heeft vandaag bekendgemaakt dat het Japanse Ministerie van Gezondheid, Werk en Welzijn (MGWW) de spierverslapper rocuroniumbromide heeft goedgekeurd, onder de merknaam Eslax(R), voor toepassing bij algehele anesthesie. Dit middel werkt snel en is een van de meest toegepaste spierverslappers in de Verenigde Staten, Canada en veel Europese landen, waar het verkrijgbaar is onder de merknamen Zemuron(R) en Esmeron(R).

Rocuroniumbromide werd in 1994 in de Verenigde Staten als eerste geïntroduceerd en groeide in veel landen al snel uit tot een van de meest gebruikte spierverslappers. Het heeft een bewezen veiligheidsprofiel en is tot nu toe bij meer dan 140 miljoen patiënten toegediend, waarvan naar schatting bij ongeveer twintig miljoen patiënten in 2006.

Nippon Organon, de Japanse tak van Organon, is bezig met de voorbereidingen voor de introductie van het geneesmiddel; In de loop van dit jaar moet die plaats gaan vinden. Na de introductie van Mioblock(R) (pancuroniumbromide), Musculax(R) (vecuroniumbromide) en TOF-Watch(R) op de Japanse anesthesiemarkt is dit één van de vele innovaties van Nippon Organon.

Professor Takeda, van de faculteit Anesthesiologie van de universiteit van Keio in Japan, ziet dit belangrijke nieuwe geneesmiddel als een aanwinst: 'De introductie zal in Japan ongetwijfeld bijdragen aan een grotere veiligheid voor patiënten tijdens operaties. De snelle werking van dit middel maakt het mogelijk om bijna alle patiënten binnen één minuut na toediening te intuberen. Daarbij komt dat het wordt geleverd als gebruiksklare oplossing en dat er met het middel tot op heden geen actieve metabolieten in klinische studies zijn gevonden, wat verder bijdraagt aan de veiligheid en het gemak bij continue toediening. Japanse anesthesisten zullen zeker verheugd zijn over deze belangrijke aanwinst voor hun instrumentarium, aangezien het geneesmiddel voor een snelle en betrouwbare spierverslapping zorgt.'

'We streven ernaar een gerespecteerde partner te zijn voor anesthesisten in Japan en ik ben blij dat we hen een nieuw middel kunnen leveren dat inmiddels al een goede reputatie heeft opgebouwd in de rest van de wereld', aldus Willem de Laat, executive vice president Medical Affairs, Organon. 'In het kader van onze anesthesie activiteiten zullen we nauw blijven samenwerken met Japanse anesthesisten om innovatieve en veilige oplossingen te ontwikkelen die hen kunnen helpen bij de zorg voor hun patiënten.'

Achtergrondinformatie

Spierverslappers, ook wel neuromuscular blocking agents (NMBA's) genoemd, waaronder rocuroniumbromide (Eslax(R)/Esmeron(R)/Zemuron(R)), worden tijdens een operatie toegediend om een veilige en snelle endotracheale intubatie mogelijk te maken (het plaatsen van een buisje in de luchtpijp dat kunstmatige beademing mogelijk maakt) en de skeletspieren geheel te verslappen. Hoewel niet bij alle operaties spierverslappers hoeven te worden gebruikt, worden ze vaak toegepast als het voor de chirurg van belang is dat de spieren van de patiënt ontspannen zijn tijdens de ingreep. Wanneer de operatie is voltooid, moet de NMBA vanzelf uitwerken (hetgeen wat tijd kan kosten) óf actief worden opgeheven zodat de patiënten weer zelf kunnen ademen als ze wakker worden gemaakt en de endotracheale buis wordt verwijderd.

Over Organon

Organon ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve receptplichtige geneesmiddelen die de gezondheid en de kwaliteit van het leven verbeteren. Door de combinatie van innovatie en samenwerkingsverbanden wil Organon haar positie als toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf verstevigen voor elk van de therapeutische aandachtsgebieden: vruchtbaarheid, gynaecologie en bepaalde gebieden binnen de anesthesie. Het bedrijf beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van neurowetenschappen en een uitvoerig en gespecialiseerd R&D-programma. Andere onderzoeksgebieden zijn immunologie en specifieke gebieden van oncologie. Geneesmiddelen van Organon worden in ruim honderd landen verkocht vanuit meer dan vijftig lokale vestigingen. Organon is de biofarmaceutische business unit van Akzo Nobel, gericht op de humane gezondheidszorg.

Voorbehoud(*)

Dit persbericht kan informatie bevatten met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals de groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen van Organon. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, voortgang bij de ontwikkeling van medicijnen, klinische tests en goedkeuring door de autoriteiten, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons 'Annual Report on Form 20-F', dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport kunt u bekijken via onze website www.akzonobel.com.

(*) Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

http://www.organon.com

BRON N.V. Organon