EU project breekt een lans voor gemeenschapsmunten in heel Europa

15 Jun, 2015, 16:59 BST Van CCIA (www.ccia.eu)

LONDEN, June 15, 2015 /PRNewswire/ --

Na de financiële crash van 2008 is de belangstelling voor verschillende muntsystemen gestaag toegenomen. De pas verkozen burgemeester van Barcelona heeft onlangs zijn belangstelling geuit voor het creëren van een plaatselijke munt en vergelijkbare voorstellen worden uitgewerkt als middel voor Griekenland om een antwoord te bieden op de soberheidsmaatregelen en tegelijk binnen de Eurozone te blijven.

Nieuw geld maken  

Dergelijke ontwikkelingen tonen aan dat het bewustzijn omtrent de economische, sociale en milieuvoordelen van gemeenschapsmunten zich verspreidt. Maar wat zijn nu de juridische en wettelijke gevolgen van het creëren van nieuwe muntstelsels?

Community Currencies in Action (CCIA), dat deels wordt gefinancierd door de EU, heeft onlangs een reeks gidsen gepubliceerd, waarin de juridische en nalevingskwesties worden belicht. Ook komt de relevante wetgeving in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan bod. Deze boekjes, die gratis kunnen worden gedownload van http://communitycurrenciesinaction.eu/toolkit-legal-and-compliance/, informeren beleidsmakers en diegenen die van plan zijn een stelsel van gemeenschapsmunt op poten te zetten over alle juridische kwesties waarmee zij mogelijk te maken krijgen. De besproken onderwerpen omvatten de wettigheid van het in omloop brengen van geldbriefjes, de toepasselijkheid van de belastingwetgeving en vereisten inzake werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Een nieuwe munt creëren, hoe gaat dat in zijn werk? 

Het CCIA-project heeft een reeks gidsen geproduceerd voor wie een muntstelsel wil opzetten. Deze bevat:

  • People Powered Money: designing, developing and delivering gemeenschapsmunten, een pragmatische gids voor iedereen die een muntproject  wil opzetten. De voordelen voor plaatselijke bedrijven, openbare diensten, sociale integratie en het milieu komen erin aan bod.
  • Community Currencies: opportunities and challenges for local government geeft advies over hoe muntstelsels kunnen worden gebruikt om de doelstellingen van het regeringsbeleid te behalen.
  • Money with a Purpose evalueert de economische, milieu- en sociale impact van gemeenschapsmuntprojecten. Het vat empirische bewijzen samen en wijst op gebieden waar verder onderzoek nodig is.
  • No Small Change geeft adviezen over hoe de impact van gemeenschapsmuntprojecten kan worden geëvalueerd. Het wil beoefenaars helpen de doeltreffendheid van hun projecten aan te tonen en te verbeteren.

Deze gidsen kunnen, samen met informatie over pilotmunten van CCIA, gratis worden gedownload van de website van CCIA, ccia.eu

Wat is een gemeenschapsmunt? 

Gemeenschapsmunten zijn er in alle maten en vormen, maar allemaal streven ze er fundamenteel naar bepaalde soorten sociale en economische interactie te stimuleren om een gewenst resultaat voor de gemeenschap van gebruikers te bereiken. CCIA heeft met zes muntprogramma's in heel Noord-West-Europa gewerkt:

  • Spice Time Credits (VK): vrijwilligers krijgen een punt voor elk uur dat ze een bijdrage leveren aan gemeenschapsprojecten. De punten kunnen vervolgens worden uitgegeven aan activiteiten zoals fitnessbeurten, theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden en cursussen in het hoger onderwijs. De munt is uiterst doeltreffend gebleken bij het verbeteren van het welbevinden van de gebruikers en het vergroten van de participatie van vrijwilligers.
  • Brixton Pound (VK): Het Brixton Pound, dat precies werkt zoals het Pond Sterling en werd opgericht om plaatselijke onafhankelijke bedrijven te ondersteunen, heeft een reeks secundaire voordelen opgeleverd, zoals meer trots in de streek en de invoering van het innovatieve systeem van 'betalen per sms'.
  • De Makkie (Nederland): de Makkie, vergelijkbaar met Spice Time Credits, is een op tijd gebaseerd muntstelsel dat bedoeld is om ongelijkheid aan te pakken. De Makkie, die wordt verdiend door vrijwilligerswerk te doen voor plaatselijke projecten, kan op verscheidene manieren worden uitgegeven, onder andere aan goederen uit de plaatselijke supermarkt, opvoeringen van het Nederlands Nationaal Symfonisch Orkest en projecten rond steun aan de gemeenschap.
  • TradeQoin (Nederland): een volledig digitaal business-to-business-handelssysteem dat kleine en middelgrote ondernemingen (MKB's) ondersteunt door renteloos krediet te verstrekken en de uitwisseling de tussen leden te stimuleren.
  • SoNantes (Frankrijk): Met deze munt, die vergelijkbaar is met de TradeQoin, kunnen individuele inwoners in de regio Nantes participeren door de munt uit te geven aan geselecteerde openbare diensten en goederen van deelnemende bedrijven.
  • E-Portemonnee (België): een systeem van digitale beloning dat milieuvriendelijk gedrag stimuleert. De punten worden verdiend door bijvoorbeeld afval te recycleren en kunnen worden uitgegeven aan een reeks duurzame producten.

Over CCIA  

CCIA, dat deels gefinancierd wordt door de EU, is een transnationaal partnerschapsproject dat gemeenschapsmunten in heel Noord-West-Europa ontwerpt, ontwikkelt en implementeert. Het partnerschap stelt een streng getest pakket ondersteunende structuren ter beschikking om de ontwikkeling van muntinitiatieven in heel NWE te vergemakkelijken, waarbij ze gepromoot worden als geloofwaardige beleidsvehikels. Naast de hierboven opgesomde publicaties stond CCIA aan de wieg van http://www.community-currency.info, de meest volledige informatiebron die online beschikbaar is.

Weblinks
http://www.ccia.eu
http://www.community-currency.info
https://twitter.com/CCIA_EU
https://www.facebook.com/CommunityCurrenciesInAction

BRON CCIA (www.ccia.eu)