EU-rekeningen goedgekeurd, maar fouten blijven op alle belangrijke uitgaventerreinen voorkomen, aldus EU-controleurs

05 Nov, 2013, 08:56 GMT Van European Court of Auditors (ECA)

LUXEMBURG, November 5, 2013 /PRNewswire/ --

Het Jaarverslag betreffende de EU-begroting over het begrotingsjaar 2012 werd vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerd. Als onafhankelijk controleur heeft de ERK de rekeningen over 2012 van de Europese Unie goedgekeurd, zoals zij elk jaar sinds het begrotingsjaar 2007 heeft gedaan. In het verslag wordt echter geconstateerd dat de geldende wetgeving op de meeste uitgaventerreinen van de EU-begroting niet wordt nageleefd.

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:

http://www.multivu.com/mnr/63502-EU-accounts-signed-off-auditors

De ERK roept op tot heroverweging van de EU-voorschriften voor de uitgaven en beveelt aan, het juridisch kader te vereenvoudigen. Het ziet ernaar uit dat de programmeringsperiode 2014-2020 waarschijnlijk uitgavengericht blijft - zo opgezet dat de EU-begroting wordt toegewezen en besteed - en niet zozeer gericht op de waarde die zou moeten worden toegevoegd.

"De Europese burger heeft het recht te weten waaraan zijn geld wordt besteed en of het naar behoren wordt gebruikt," aldus ERK-president Vítor Caldeira. "Hij heeft er ook recht op te weten of het een meerwaarde oplevert, vooral in tijden waarin de openbare financiën zo onder druk staan."

Voor de EU-begroting als geheel schat de ERK het foutenpercentage in de uitgaven op 4,8 % voor het begrotingsjaar 2012 (3,9 % in 2011). Alle operationele uitgaventerreinen vertoonden in 2012 materiële fouten. De foutenschatting is geen graadmeter voor fraude of verspilling. Het is een schatting van het bedrag dat niet had mogen worden uitbetaald omdat het niet werd gebruikt volgens de betrokken wetgeving. Typische fouten betreffen onder meer betalingen aan niet in aanmerking komende begunstigden, voor projecten die niet subsidiabel waren, of voor aankopen van diensten, goederen of investeringen waarbij de voorschriften voor overheidsopdrachten niet behoorlijk werden toegepast.

In 2012 gaf de EU 138,6 miljard euro uit, waarvan ongeveer 80 % door de Commissie en de lidstaten gezamenlijk wordt beheerd. De ERK stond kritisch tegenover autoriteiten van de lidstaten waar deze over voldoende informatie beschikten om fouten te kunnen opsporen en corrigeren alvorens vergoeding uit de EU-begroting aan te vragen. De voorschriften voor de huidige uitgavenperiode 2007-2013 stimuleren de lidstaten in beperkte mate om de systemen voor financieel beheer doeltreffender te beheren. Zo kunnen bij de cohesieuitgaven onjuiste declaraties zomaar worden ingetrokken en vervangen zonder dat men geld uit de EU-begroting misloopt.

 

Video: http://www.multivu.com/mnr/63502-EU-accounts-signed-off-auditors

BRON European Court of Auditors (ECA)