EULAR President: "EU laat 100 miljoen reumapatiënten in de kou staan"

13 Jun, 2005, 09:00 BST Van European League Against Rheumatism (EULAR)

WENEN, Austria, June 13 /PRNewswire/ --

- Bijna 10.000 reumaspecialisten uit 100 landen komen samen in Wenen

"De EU laat meer dan 100 miljoen Europese reumapatiënten in de kou staan. Men kan stellen dat de verwerping van de wettige belangen van vele burgers een bron van ergernis is," is de kritiek van Prof. Josef Smolen (Universiteit van Wenen), President van de European League Against Rheumatism (EULAR), na afloop van de EULAR conferentie in Wenen.

Deze kritiek van EULAR, dat wetenschappers en patiëntenorganisaties van meer dan 40 landen tot zijn leden telt, is toe te schrijven aan het volgende: tot op vandaag heeft de EU Commissie reuma nog altijd niet erkend als een belangrijke ernstige ziektegroep in hun onderzoeks- en biomedische programma's en heeft ze het nog niet opgenomen als een hoofdonderzoeksthema. "Zelfs niet in het ontwerp van het 7de ondersteuningsprogramma, waarover momenteel gediscussieerd wordt," zegt Prof. Smolen, zelf een reumatoloog.

Deze situatie blijft voortduren ondanks duidelijke feiten: meer dan 100 miljoen mensen in heel de EU worden getroffen door spier-pees-bot-aandoeningen, die vandaag de belangrijkste individuele oorzaak vormen van arbeidsongeschiktheid. Ongeveer één procent van de EU-bevolking - zo'n vier miljoen mensen - lijdt aan reumatoïde artritis; osteoporose treft ongeveer 10 procent van de EU-bevolking. Het aantal sterfgevallen veroorzaakt door een dijbeenbreuk, een algemeen gevolg van osteoporose, ligt hoger dan het aantal sterfgevallen veroorzaakt door borstkanker. De EULAR president berekent dat "per jaar 2,5 miljoen voltijdse werknemers hun baan niet kunnen uitoefenen tengevolge van reuma. Volgens de Europese Commissie leidt dit tot een verlies van 0,2 tot 2 procent in het bruto nationaal product."

EULAR petities aan de EU: Ontwerpverklaring in het Europees Parlement.

Nog aldus Smolen: "Het is vooral aangenaam dat vele EU-parlementsleden die tot relevante politieke groeperingen behoren de EULAR-belangen actief en agressief ondersteunen." De leden van het Europese Parlement discussiëren momenteel over een relevante ontwerpverklaring. Ze vraagt hoofdzakelijk het volgende:

- Het opnemen van reuma in de prioriteiten van het 7de onderzoeksprogramma en het nieuwe EU gezondheidsbeleid

- Het verstevigen van de antidiscriminatiewet voor onbekwaamheid door een nieuwe, aparte EU-richtlijn

- Betere toegang voor reumapatiënten tot alle therapeutische opties in heel de EU

Volgens Prof. Smolen: "De conferentie toonde aan dat de medische behandeling van reuma bijvoorbeeld enorme vooruitgang heeft geboekt met innovatieve biologische geneesmiddelen." We kunnen enkel hopen dat de industrie haar interesse in verdere, zeer dure vernieuwingen niet zal verliezen omwille van een gebrek aan onderzoeksinitiatieven van EU-instanties.

Informatie en contactpersoon:

B&K Medien- und Kommunikationsberatung, Mag. Roland

Bettschart; Tel.: +43-1-319-43-78-11; Fax: +43-1-319-43-78-20; bettschart@bkkommunikation.at

BRON European League Against Rheumatism (EULAR)