Europa versterkt Nanotechnologie Netwerk in Sicilië

15 Mei, 2006, 10:30 BST Van Frontiers

ENSCHEDE, The Netherlands, May 15 /PRNewswire/ -- Het Europese nanotechnologie netwerk "FRONTIERS" (www.frontiers-eu.org) komt op 16 en 17 mei a.s. bijeen op Sicilië. Doel van de bijeenkomst is stimulering van en discussie over de integratie van nano-wetenschap en -onderzoek in Europa onder haar leden. Gezamenlijke onderzoekslijnen zullen worden uitgezet en nieuwe internationale samenwerkingsverbanden zullen worden opgezet.

FRONTIERS is een 'Network of Excellence' gesubsidieerd door de Europese Commissie en werd twee jaar geleden opgericht. Het hoofddoel van het netwerk is om een leidinggevende positie te verwerven in Europa op het vlak van nanotechnologie toegepast op 'life sciences', teneinde de concurrentiepositie in dit veld ten opzichte van de VS en Japan te verbeteren. Frontiers bereikt dit concreet door integratie door te voeren op het vlak van investeringen, onderzoek en educatie. Het netwerk vertegenwoordigt twaalf gerenommeerde onderzoeksinstituten verdeeld over Europa; de 200 deelnemende onderzoekers brengen met hun diverse achtergronden een enorme hoeveelheid kennis samen.

Nanotechonologie biedt een aanzienlijk potentieel voor uiteenlopende sectoren in de industrie. Met name toepassingen op medisch vlak zijn veelbelovend en dit is het onderzoeksterrein van FRONTIERS. Eén van de doelen binnen het FRONTIERS programma is dan ook om de ontwikkeling van nanotechnologie en onderzoek te concentreren rond het oplossen van industriële problemen. De hieruit voortvloeiende technieken en instrumenten zullen op hun beurt een enorm effect hebben op wetenschap, industrie en maatschappij. Deze strategie heeft onlangs bijvoorbeeld geresulteerd in de oprichting van de eerste FRONTIERS spin-off: Medimate. Medimate is een samenwerking tussen het Nederlandse Mesa+ (Universiteit Twente) en het Duitse Forschungszentrum Karlsruhe, beiden partners in FRONTIERS. Medimate ontwikkelt analyse apparatuur voor "Point of Care" gericht op de opsporing van lithium in het bloed. Lithium is hèt medicijn voor manisch depressieve patiënten.

Onderzoeksthema's, met toepassingspotentieel op relatief korte termijn, welke tijdens de bijeenkomst in Sicilië besproken worden, zijn:

- Nieuwe medicijn toedieningsvormen door de ontwikkeling van toegesneden nano-dragers die een medicijn kunnen delegeren naar een eindbestemming zonder ongewenste bijeffecten. Gecontroleerde en selectieve afgifte dragen in hoge mate bij aan genezing van de patient

- 'Biochips en bio-arrays' voor snelle en nauwkeurige detectie van genen of eiwitten met applicaties in bijvoorbeeld klinishe diagnostiek en forensische studies

- Bio-sensoren zoals bijvoorbeeld glucose sensoren voor geautomatiseerde insuline opname bij suikerpatienten

- Implantaten zoals bijvoorbeeld bot-implantaten, gebits-implantaten, kunstheupen maar ook stamcel onderzoek

www.frontiers-eu.org

BRON Frontiers