European Circus Association Strijdt tegen Verboden op Optredende Dieren

28 Sep, 2009, 14:00 BST Van European Circus Association

BRUSSEL, België, September 28 /PRNewswire/ -- De Europese Circus Associatie (ECA) heeft vandaag bekend gemaakt processen aan te gaan spannen tegen Oostenrijk en de Stad Luxemburg, om in te gaan tegen hun verboden op dieren in het circus. De President van de ECA, Urs Pilz, deelde dit mee bij het Europese Parlement waar de ECA en haar partners aan het Lid van het Europese Parlement Doris Pack, Voorzitter van de Commissie voor Cultuur en Educatie, een rapport overhandigden aangaande komende stappen m.b.t. de circusresolutie van 2005, waarin de wenselijkheid van verdergaande erkenning van het klassieke circus, inclusief het optreden van dieren, als onderdeel van de Europese cultuur, staat beschreven.

"We hebben er bijna vijf jaar op gewacht dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid zou nemen om het Oostenrijkse verbod aan te pakken," zei dhr. Pilz. "Het recht om goedverzorgde dieren onder goede voorwaarden t.a.v. welzijn in het klassieke circus in Europa op te laten treden moet voor eens en voor altijd worden vastgesteld. Gelijke behandeling van de circusgemeenschap en het handhaven van de wet betekent ook dat verboden, ingesteld door plaatselijke autoriteiten zoals de Stad Luxemburg, moeten worden ingetrokken."

Oostenrijk deed een verbod op niet-gedomesticeerde dieren in het circus uitgaan in januari 2005. De Europese Commissie besloot dat het Oostenrijkse verbod een schending van Artikel 49 van het Europese Verdrag inhield en spande een rechtszaak aan tegen Oostenrijk. Echter, onder druk van dierenrechten activisten liet de Commissie de zaak vallen. In juni 2009 rondde de Europese Ombudsman zijn onderzoek af en concludeerde dat de Commissie "haar rol als Bewaker van het Verdrag had verzaakt." Hij deed de aanbeveling aan de Commissie om de zaak weer op te nemen of een wettig geldende reden aan te geven waarom zij dit niet wilde doen.

Dhr. Pilz benadrukte dat overal in Europa het optreden van dieren in het circus steeds populairder wordt. Gegevens vanuit de Irish Arts Council laten zien dat in 2006 meer Ieren een bezoek brachten aan het circus dan aan opera, moderne dans en ballet tezamen. Onafhankelijk marktonderzoek, wees uit dat 6,4 miljoen Duitsers in 2006 of 2007 een circus bezochten. Een onderzoek in 2008 onder willekeurig gekozen mensen uit het publiek, toont aan dat 86% van de bevraagde personen menen dat dieren een essentieel onderdeel uitmaken van het circus.

De ECA gaf andermaal te kennen dat haar zeer veel gelegen is aan het welzijn van dieren. Zij kondigde ook een nieuw Gelofte programma aan, waarbij leden van de ECA zich verplichten om rapport uit te brengen aan het publiek over hun inspanningen en haar intentie om ieder jaar een Europees circus aan te wijzen voor zijn uitzonderlijke prestaties en innovatie m.b.t. de zorg voor dieren .

Voor te downloaden vertalingen, video's en foto's, ga naar: http://www.ecapress.info

http://www.europeancircus.info

BRON European Circus Association