Europees consortium van experts bundelt krachten voor ontwikkeling van nieuw vaccin tegen pandemische influenza

26 Sep, 2007, 08:30 BST Van N.V. Organon

BOXMEER, Nederland, September 26 /PRNewswire/ -- Een consortium van experts op het gebied van menselijk virusonderzoek en vaccinontwikkeling heeft de krachten gebundeld voor het ontwikkelen van een nieuw vaccin tegen pandemische influenza als potentiële noodvaccinatie. De Europese Unie heeft een subsidie van EUR 3,5 miljoen ter beschikking gesteld die zal worden gebruikt voor onderzoek en de ontwikkeling van het nieuwe vaccin. Het zogeheten FluVac project, dat vier jaar zal duren, wordt gecoördineerd door Nobilon International BV, een onderdeel van Organon, de biofarmaceutische business unit van Akzo Nobel.

De recente epidemie van een nieuwe pathogene stam van het H5N1-vogelgriepvirus in Azië heeft de angst voor een mogelijke pandemische uitbraak van vogelgriep vergroot. In het geval van een vogelgrieppandemie zullen er in korte tijd grote hoeveelheden uiterst werkzame vaccins nodig zijn. Een Europees consortium bestaande uit Nobilon International BV (Nederland), Protherics PLC (Verenigd Koninkrijk), Retroscreen Virology Ltd (Verenigd Koninkrijk), het Erasmus Medisch Centrum (Nederland) en Landspitali University Hospital (IJsland) heeft afgesproken samen te werken aan de ontwikkeling van een dergelijk vaccin. Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de elkaar aanvullende expertise en technologie van deze vooraanstaande partijen.

Niet-klinische onderzoeken naar een nieuw H5N1-vaccin dat ontwikkeld werd door Nobilon en dat CoVaccine HT(TM) bevat - een krachtig adjuvans (hulpstof) van Protherics - hebben tot nu toe bevredigende resultaten opgeleverd. Dit heeft geleid tot een succesvolle aanvraag voor subsidie van de EU voor de verdere ontwikkeling van dit veelbelovende vaccin. De subsidie zal worden gebruikt om de 'proof-of-concept' te bereiken in de klinische onderzoeken in fase I en II. Vervolgens is het de bedoeling dat het consortium verder gaat met de klinische ontwikkeling van het vaccin.

'In het geval van een vogelgrieppandemie speelt vaccinatie een cruciale rol in de bestrijding ervan. Daarom is het essentieel dat er voldoende vaccin beschikbaar is. Bij dit project wordt de kracht van het adjuvans gebruikt om de immuniteit te versterken en de dosering van het per vaccinatie benodigde antigen te verlagen', aldus Dr. Luuk Hilgers, wetenschappelijk coördinator van het project namens Nobilon.

Over Nobilon

Nobilon International BV, onderdeel van Organon, een biofarmaceutische business unit van Akzo Nobel, werd opgericht in 2003. Het heeft productie- en R&D faciliteiten in Boxmeer en Oss. Het biotechnologiebedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en het op de markt brengen van humane vaccins ter bestrijding van infectieziekten bij de mens. Nobilon combineert daarmee de expertise van Organon en Intervet en richt zich op aandoeningen van de luchtwegen en op reisziekte. Eén van de kernexpertises is de grootschalige weefselkweektechnologie voor de productie van griepvirussen. Er werken momenteel rond de 75 medewerkers aan productie en onderzoek. http://www.nobilon.com

Voorbehoud(i)

Dit persbericht kan informatie bevatten met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals de groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen van Organon. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, voortgang bij de ontwikkeling van medicijnen, klinische tests en goedkeuring door de autoriteiten, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons 'Annual Report on Form 20-F', dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport kunt u bekijken via onze website http://www.akzonobel.com.

(i) Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

BRON N.V. Organon