Europese Commissie biedt regeling voor volledig gefinancierde managementtraining in China

10 Dec, 2008, 11:32 GMT Van Managers Exchange and Training Programme

PEKING, China, December 10 /PRNewswire/ --

- Aanmeldingstermijn eindigt op 4 januari 2009

- METP, het officiële EU-China Managers Exchange and Training Programme, biedt managers de mogelijkheid om opgeleid te worden tot China-experts

Managers van bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die in de EU zijn gevestigd, hebben de gelegenheid om zich aan te melden voor een volledig gefinancierd trainingsprogramma waardoor zij in 2009 worden bekwaamd tot China-experts. Aanmeldingen voor het EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) kunnen tot 4 januari 2009 worden ingediend.

Het programma, dat gezamenlijk door de Europese Unie en China wordt gefinancierd, ondersteunt in de EU gevestigde MKB-bedrijven bij het zakendoen in China door een trainingsprogramma van hoog niveau te bieden. Het EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) stelt bedrijven en niet-gouvernementele organisaties in staat hun zakelijke activiteiten in China op te bouwen of verder te versterken. Het programma biedt MKB-bedrijven de mogelijkheid hun werknemers gedurende tien maanden te laten opleiden tot experts in de Chinese markt en de Chinese bedrijfscultuur.

Het METP heeft als langetermijndoelstelling om de relatie tussen de Europese Unie en China te versterken en duurzaam te verbeteren door uitwisseling en economische samenwerking. Stefan Hell, teamleider in Beijing: "De belangrijkste voorwaarde voor zakelijk succes in China is een grondige kennis van de economie, cultuur en bedrijfsethiek. En dat biedt het METP voor mensen die zich aanmelden. Tegelijkertijd fungeert het programma als platform voor Europeanen en Chinezen om elkaar te ontmoeten en langdurige relaties aan te gaan, wat de basis is voor succesvol zakendoen in China."

De Europese Unie organiseert niet alleen het hele verblijf, maar betaalt ook alle lesgelden. Het METP verstrekt een maandelijkse vergoeding voor de kosten van levensonderhoud (ongeveer 1.000 euro) aan de deelnemers. Alle afgestudeerden ontvangen een officieel diploma, dat door de EU-ambassadeur in China is ondertekend.

Het METP is een vierjarig initiatief van de Europese Commissie en de Chinese regering en is verdeeld in vier rondes, die elk tien maanden duren. De einddatum voor aanmelding voor de vierde ronde is 4 januari en het programma begint in mei 2009. Mensen die zich aanmelden, mogen geen of slechts een zeer beperkte kennis hebben van de Chinese taal. Hoewel het METP als prioriteit heeft om ondersteuning te bieden aan Europese professionals van kleine en middelgrote bedrijven, kunnen aanmeldingen van kandidaten die in dienst zijn van grotere ondernemingen in aanmerking worden genomen als er voldoende plaatsen zijn.

Voor verdere informatie over de toepassingsmodaliteiten, het downloaden van het aanmeldingspakket en algemene informatie over het METP, kunt u gaan naar http://www.metp.net.cn of contact opnemen met de METP-hotline op +49-69-15402-367.

Het EU-China Managers Exchange and Training Programme(METP)vormt een intergouvernementeel samenwerkingsproject van vier jaar tussen de Europese Commissie en de regering van de Volksrepubliek China. Binnen de dynamische context van de zich onophoudelijk ontwikkelende relaties tussen de EU en China, is het programma zonder winstbejag opgezet met als doel de zakelijke expertise te verbeteren door Europees en Chinees personeel op te leiden. Het is het doel van het METP om 200 Chinese managers in de EU en 200 Europese managers in China door middel van stages op te leiden en ze daarbij financieel te ondersteunen. Het programma wordt door de Chinese Raad voor de Bevordering van Internationale Handel tussen 2006 en 2010 ten uitvoer gebracht, en de totale financiering door de EG en de Chinese regering bedraagt 23 miljoen euro.

    
    Inlichtingen:

    PUBLICIS Consultants | Germany
    Sarah von Hauenschild, Tel.: +49-69-15402-367, Fax: +49-69-15402-270
    e-mail: sarah.von.hauenschild@publicis-consultants.de

BRON Managers Exchange and Training Programme