Europese Commissie garandeert betere (prijs)concurrentie en betere service- en reparatiemogelijkheden voor automobilisten

21 Jun, 2011, 16:03 BST Van International Federation of Automotive Aftermarket Distributors

BRUSSEL, June 21, 2011 /PRNewswire/ --


 

Autofabrikanten moeten identificatiedata reserveonderdelen beschikbaar stellen

Afgelopen week heeft de Europese Commissie de Euro 5 "uitstoot-regulering" gewijzigd door een nieuwe wet aan te nemen die de toegang regelt tot de identificatiedata van de elektronische reserveonderdelen voor die marktspelers die geen deel uitmaken van een autofabrikantennetwerk. Dit zijn bijvoorbeeld garagehouders of reparateurs van meerdere merken, onafhankelijke groothandelaren in onderdelen, hulpdiensten langs de weg, fabrikanten van diagnostische onderdelen maar ook leveranciers van onderdelen. Door heel Europa betreft dit ongeveer 885.000 bedrijven met zo'n 4,6 miljoen werknemers! De nieuwe wet verplicht de autofabrikanten de elektronische data te publiceren waarmee de autoreserveonderdelen nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd. Gezien de nog altijd toenemende complexiteit van de moderne voertuigen en de groeiende variëteit en diversiteit in onderdelen zelfs binnen een enkele serie, werd het voor de onafhankelijk opererende vrije markt steeds moeilijker om haar werkzaamheden uit te voeren, te weten het produceren en verkopen van onderdelen en andere diensten. Deze ging gebukt onder de voortdurende dreiging van een monopolie van de autofabrikanten en daarmee van hogere prijzen voor de Europese automobilist.

Om een onoverkomelijke marktdrempel wegens een informatiemonopolie voor te zijn, heeft de Europese Commissie dit probleem aan de kaak gesteld en aangepakt.

Meer concurrentie is positief voor de automobilist!

Door de wijziging van de Euro 5 heeft de Europese Commissie twee belangrijke Europese opinies sterk in de markt gezet:

  1. Het bevordert de eerlijke concurrentie in de automobielreparatiemarkt, aangezien nu alle spelers gelijke toegang hebben tot de benodigde informatie, en zo kunnen beschikken over dezelfde informatie waardoor ze op dezelfde voorwaarden toegang tot de markt krijgen.
  2. De positie van het in de principes van de EU vervatte recht op betaalbare mobiliteit is eveneens versterkt aangezien een intensieve concurrentie in de reparatiemarkt en de daaraan gerelateerde prijsconcurrentie het besteedbaar inkomen van de consument positief beïnvloeden.

Dit is voor automobilisten een op het eerste gezicht ondoorzichtig Brussels besluit, totdat zij hun auto ter reparatie aanbieden en de gevolgen zichtbaar worden in de portemonnee. De reparateur heeft de keuze de reserveonderdelen te kopen bij de autofabrikant of - en tegen dezelfde kwaliteit - op de onafhankelijke vrije markt. Deze keuzevrijheid wordt in de EU ook wettelijk ondersteund. Automobilisten kunnen kiezen voor reparatie en onderhoud door een onafhankelijke garage/reparateur zonder dat daarbij het recht op de fabrieksgarantie vervalt.

Michel Vilatte, Voorzitter van de Europese federatie voor de onafhankelijke vrije markt, de FIGIEFA, verwelkomt het besluit van de Europese Commissie met open armen: "Dit is een gedenkwaardige dag voor de Europese automobilist! Met dit besluit kunnen de onafhankelijke leveranciers op de vrije markt een bestaan opbouwen als serieus alternatief voor de servicenetwerken van de autofabrikanten." De FIGIEFA-voorzitter houdt echter een slag om de arm: "De nieuwe wet is een stap voorwaarts, maar we vragen de Europese Commissie niettemin de implementatie van deze wet op de voet te volgen teneinde ervoor zorg te dragen dat de autofabrikanten geen loopje nemen met hun verplichtingen." En hij voegt daaraan toe: "Alleen als de onafhankelijke vrije markt kan beschikken over de informatie in een bruikbare, elektronisch verwerkbare vorm, zal het zijn doel dienen."

Achtergrond: Eenduidige identificatie van auto- en reserveonderdelen - praktische gevolgen

Tegenwoordig is een auto een "computer op wielen" en zoals we allemaal weten zit de kneep bij computers in het hart. Met het blote oog is niet te ontwaren wat de reserveonderdelen moeten doen, waardoor een moderne identificatiemethode voor reserveonderdelen, gebaseerd op de "genetische code" van het voertuig, het chassisnummer (VIN) een must is.

Autofabrikanten publiceren catalogi met enkel de vermelding van hun eigen onderdeelnummers, beter bekend als 'OE'-nummers, die gekoppeld zijn aan het voertuig via het unieke chassisnummer (Voertuig Identificatie Nummer). Wanneer er een bepaald reserveonderdeel nodig is voor een bepaald voertuig, kan het juiste reserveonderdeel met een druk op de knop van de computer snel en eenvoudig gevonden worden, maar alleen het (meestal duurdere) onderdeel kan rechtstreeks worden geleverd door de autofabrikant. De autofabrikanten spreken doorgaans van ordercatalogi.

Het VIN-nummer is niet toegankelijk voor andere leveranciers, waardoor deze niet in staat zijn het voertuigtype en de diverse componenten te identificeren, zodat het onmogelijk wordt de benodigde reserveonderdelen te identificeren. Autofabrikanten houden nog altijd informatie achter over de relatie tussen het VIN-nummer en de corresponderende onderdelen. Onafhankelijke leveranciers moeten zich nog meer inspanning getroosten voor de identificatie van de onderdelen, waarbij de toenemende complexiteit van de diverse modellen, de apparatuuropties en de elektronische systemen deze taak nog bemoeilijken. Tot op heden moeten onafhankelijke leveranciers proberen aan de hand van de algemene informatie van de autofabrikanten en een generieke zoekmethode te bepalen welk reserveonderdeel 100 procent nauwkeurig overeenkomt met het betreffende voertuig. Dit betekent een ernstig nadeel voor de gehele onafhankelijke vrije markt met negatieve gevolgen! De mogelijkheden om te concurreren binnen de markt worden in gevaar gebracht. Onafhankelijke leveranciers moeten nog zich meer inspanning getroosten voor de identificatie van de onderdelen, waarbij de toenemende complexiteit van de diverse modellen, de apparatuuropties en de elektronische systemen deze taak nog bemoeilijken. En welke garagehouder is bereid een moeilijke, tijdrovende zoektocht op touw te zetten voor een onderdeel geleverd door een onafhankelijke leverancier als het onderdeel praktisch "op een presenteerblaadje" wordt aangeboden door de autofabrikant zelf - al is dat dan tegen een hogere prijs?

Dit vertegenwoordigt een dermate ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen dat de Europese wet- en regelgevers een marktmonopolie van de autofabrikanten zagen gloren aan de horizon.

De nieuwe wet draagt de autofabrikanten op de relatie tussen het VIN- en het OE-nummer openbaar te maken ter bevordering van een duidelijke identificatie van reserveonderdelen die ook in de onafhankelijke vrije markt gebruikt kunnen worden.

FIGIEFA is de Europese federatie van de onafhankelijke vrije markt, gevestigd in Brussel http://www.figiefa.eu. Voor meer informatie en een video bezoekt u: http://www.yes2euro5.eu.

BRON International Federation of Automotive Aftermarket Distributors