Europese Commissie keurt Esmya® goed voor de preoperatieve behandeling van baarmoederfibromen (myomen)

27 Feb, 2012, 18:01 GMT Van PregLem Holding SA

BOEDAPEST, Hongarije, February 27, 2012 /PRNewswire/ --

Gedeon Richter Plc. ("Richter") maakte vandaag bekend dat de Europese Commissie (EC) een handelsvergunning heeft toegekend aan de Esmya® 5mg tablet als preoperatieve behandeling van matige tot ernstige symptomen van baarmoederfibromen. Dit besluit volgt op het positieve advies dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 16 december 2011 gaf en is van toepassing op alle lidstaten in de Europese Unie.  

 • Ulipristalacetaat verminderde bloedingen bij meer dan 90% van de patiënten.
 • Overmatig bloeden werd significant sneller behandeld met ulipristalacetaat dan met leuprolideacetaat.
 • Ulipristalacetaat verminderde de grootte van de vleesboom aanzienlijk, en bij de patiënten die niet werden geopereerd hield deze afname tot minstens zes maanden na de beëindiging van de behandeling stand.

De goedkeuring is gebaseerd op de evaluatie van uitgebreide preklinische gegevens, kwaliteitsgegevens en klinische gegevens betreffende 498 patiënten die behandeld werden met Esmya®, met inbegrip van gegevens uit de twee fase III centrale klinische onderzoeken, PEARL I en PEARL II.

"Deze goedkeuring is het resultaat van het uitstekende werk dat verricht werd door ons PregLem-team. We zijn verheugd dat wij de voordelen van Esmya® nu kunnen bieden aan patiënten en artsen in de EU die baat hebben bij een uiterst effectieve en ongecompliceerde therapie voor vrouwen met baarmoederfibromen", aldus Erik Bogsch, directeur van Gedeon Richter Plc. "We blijven ernaar streven gezondheidsproducten voor vrouwen te ontwikkelen die de levenskwaliteit van de vrouwelijke bevolking in alle leeftijdsgroepen verbeteren."

"De goedkeuring van Esmya® vandaag betekent dat duizenden patiënten over heel Europa die te maken hebben met fibromen, nu over een nieuwe doelgerichte aanpak beschikken voor de medische behandeling van deze goedaardige tumoren. Esmya®biedt een effectieve en goed verdraagbare therapeutische optie en vermijdt de nadelen van de momenteel verkrijgbare therapieën", aldus dr. Ernest Loumaye, CEO van PregLem.

"De klinische onderzoeken PEARL I en II toonden de voordelen aan van Esmya® als preoperatieve behandeling van baarmoederfibromen door de snelle vermindering van bloedingen en afname van de grootte van de vleesboom. Deze zullen ertoe bijdragen dat patiënten een betere gezondheid hebben voor de operatie en mogelijk minimaal invasieve chirurgie kunnen ondergaan", aldus nog Prof. Jacques Donnez, hoofdonderzoeker in PEARL I en II.

Over baarmoederfibromen

Fibromen of vleesbomen (myomen) zijn de meest voorkomende goedaardige, vaste tumoren van de vrouwelijke geslachtsorganen, die bij 20 tot 25 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomen. In de EU worden jaarlijks naar schatting ongeveer 300.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd in verband met vleesbomen, waarvan ongeveer 230.000 baarmoederverwijderingen. De aandoening wordt gekenmerkt door overmatig bloeden van de baarmoeder, bloedarmoede, pijn, frequent urineren of incontinentie en onvruchtbaarheid. GnRH-agonisten waren tot nu toe de enige goedgekeurde preoperatieve behandeling voor baarmoederfibromen en het gebruik ervan is relatief beperkt gebleven vanwege bijwerkingen als gevolg van de onderdrukking van oestrogeen tot op postmenopausaal niveau (opvliegers, depressie, stemmingswisselingen, libidoverlies, vaginitis en het verlies van botdichtheid).

Over Esmya®

De Esmya® 5 mg tablet met ulipristalacetaat is een toonaangevende, oraal werkzame, selectieve progesteronreceptor-modulator die de progesteronreceptoren reversibel blokkeert in de doelweefsels. De New England Journal of Medicine [1, 2, 3] publiceerde het onlangs al:  de 12 weken durende, eenmaal per dag toegediende orale therapie (versus injecteerbare GnRH-agonist) is effectief bij het stoppen van bloedingen in de baarmoeder, het corrigeren van bloedarmoede en het doen krimpen van het volume van vleesbomen. Ze verbetert de levenskwaliteit en heeft in tegenstelling tot GnRH-agonisten geen castratiebijwerkingen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over behandeling van een duur langer dan 3 maanden.

Over de centrale studies

PEARL I, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase III parallelgroepen-studie, toonde het volgende aan:

 • Baarmoederbloedingen werden verminderd bij 91% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 92% van de vrouwen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, vergeleken met 19% van de patiënten die een placebo ontvingen (p<0,001).
 • De percentages voor amenorroe waren respectievelijk 73%, 82% en 6%, en amenorroe zette bij de meerderheid van de patiënten die ulipristalacetaat kregen binnen 10 dagen in.
 • De mediane veranderingen in het totale volume van de fibromen was -21%, -12% en +3% (p=0,002 bij 5 mg ulipristalacetaat versus placebo, en p=0,006 bij 10 mg ulipristalacetaat versus placebo).
 • In vergelijking met de placebo leidden beide doses ulipristalacetaat tot een vermindering van pijn (vooral matige of ernstige pijn), zoals gemeten met de verkorte versie van de McGill pijnvragenlijst (MPQ, de McGill Pain Questionnaire).
 • Ulipristalacetaat veroorzaakte goedaardige histologische veranderingen in het endometrium, die 6 maanden na het einde van de therapie weer waren verdwenen.
 • Het percentage negatieve bijwerkingen verschilde niet significant tussen de drie groepen. Hoofdpijn en gevoelige borsten kwamen het vaakst naar voren als nadelige verschijnselen in verband met ulipristalacetaat, maar deze kwamen niet significant vaker voor dan bij de placebo's.

PEARL II, een dubbelblind, dubbel-placebo, fase III-onderzoek waarin ulipristalacetaat werd vergeleken met de injecteerbare GnRH-agonist (leuprolideacetaat) toonde het volgende aan:

 • Baarmoederbloedingen werden verminderd bij 90% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 98% van degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, en bij 89% van de patiënten die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Vermindering van overmatig bloeden vond statistisch significant sneller plaats bij patiënten die 5 mg ulipristalacetaat of 10 mg ulipristalacetaat kregen dan bij degenen die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Mediane tijden voor amenorroe waren 7 dagen voor patiënten die 5 mg ulipristalacetaat kregen, 5 dagen voor degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, en 21 dagen voor degenen die leuprolideacetaat ontvingen.
 • Alle behandelingen verminderden het volume van de drie grootste fibromen, met een mediane vermindering in week 13 van 36% in de groep die 5 mg ulipristalacetaat kreeg, 42% in de groep die 10 mg ulipristalacetaat kreeg, en 53% in de groep die leuprolideacetaat ontving.
 • Voor patiënten die geen hysterectomie of myomectomie ondergingen, toonde ulipristalacetaat een meer aanhoudend effect op de vermindering van het volume van vleesbomen tijdens de 6 maanden durende follow-up zonder behandeling, dan bij de groep met leuprolideacetaat.
 • Matige tot ernstige opvliegers werden gemeld door 11% van de vrouwen die 5 mg ulipristalacetaat kregen, en door 10% van degenen die 10 mg ulipristalacetaat kregen, vergeleken met 40% van de patiënten die leuprolideacetaat ontvingen (p<0,001 voor elke dosis ulipristalacetaat versus leuprolideacetaat).
 • Er waren geen significante verschillen tussen de beide ulipristalacetaatgroepen en de leuprolideacetaatgroep wat betreft het aantal patiënten dat andere negatieve bijwerkingen rapporteerde of de behandeling staakte als gevolg van bijwerkingen.

Over Richter

Gedeon Richter Plc. (http://www.richter.hu) met hoofdkantoor in Boedapest, Hongarije, is een groot farmaceutisch bedrijf in Hongarije en een van de grootste in Midden- en Oost-Europa, met een groeiende directe aanwezigheid in West-Europa op het gebied van gynaecologie. De geconsolideerde omzet van Richter was ongeveer 1,1 miljard euro (1,5 miljard dollar), terwijl de marktkapitalisatie in 2011 2,1 miljard euro (2,7 miljard dollar) bedroeg. De productenportfolio van het bedrijf beslaat vrijwel alle belangrijke therapeutische gebieden, waaronder gynaecologie, het centrale zenuwstelsel en cardiovasculaire aandoeningen. Het bedrijf heeft de grootste R&D-afdeling in Centraal/Oost-Europa. Oorspronkelijke onderzoeksactiviteiten richten zich op stoornissen van het CZS en de belangrijkste klinische doelen situeren zich op het gebied van schizofrenie, angst, chronische pijn en depressie. Met zijn alom bekende expertise op het gebied van de chemie van steroïden, is Richter ook wereldwijd een belangrijke speler op het gebied van de vrouwengezondheidszorg.

PregLem Holding SA (http://www.preglem.com), de volle dochteronderneming van Richter, is een gespecialiseerd Zwitsers biofarmaceutisch bedrijf, gevestigd in Genève, en gewijd aan de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe klasse van geneesmiddelen op het gebied van de reproductieve gezondheid van vrouwen. PregLem beschikt over een ervaren senior managementteam met een bewezen staat van dienst op het gebied van de ontwikkeling, registratie en commercialisering van producten voor de reproductieve gezondheid.

1. Donnez J. et al. N Engl J Med. 2 feb 2012; 366(5): 409-420

2. Donnez J. et al. N Engl J Med. 2 feb 2012; 366(5): 421-432

3. Stewart EA. N Engl J Med. 2 feb 2012; 366(5): 471-473

BRON PregLem Holding SA