Europese commissie moet ervoor zorgen dat EU-investeringen mensen met beperkingen niet buiten sluiten

15 Okt, 2015, 13:25 BST Van Open Society Foundations

Het gebruik van structurele fondsen door de lidstaten is mogelijk in overtreding met Europese wetgeving en het VN-verdrag voor mensen met een handicap

BUDAPEST, Hongarije, 15 oktober 2015 /PRNewswire/ -- Een nieuw rapport door de Open Society Foundations geeft een uitgebreide beschrijving van de rol van de Europese Commissie om te garanderen dat lidstaten structurele fondsen van de EU niet gebruiken om mensen met beperkingen in instellingen voor langdurig verblijf op te sluiten.

"Wetgeving en procedures rondom het structurele fonds kunnen ingewikkeld zijn, maar de realiteit is eenvoudig", zei Judith Klein, directeur van het Mental Health Initiave van de Open Society Foundations. "Deze investeringen moeten het recht van iedere EU-burger om in de gemeenschap te leven beschermen."

In het rapport, Community Not Confinement: the Role of the European Union in Promoting and Protecting the Right of People with Disabilities to Live in the Community, wordt gewaarschuwd dat, alhoewel lidstaten hebben afgesproken om de institutionele zorg te verlaten, sommige lidstaten blijven investeren in uitgeklede faciliteiten, in plaats van de ondersteuning van een bestaan in de gemeenschap. Hiermee wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) geschonden.

De Europese Commissie heeft een verantwoordelijkheid om de rechten te garanderen van Europeanen met beperkingen, samen met de zorg voor de correcte besteding van EU-investeringen. In het rapport worden de stappen die de commissie zou moeten nemen aanbevolen. Hieronder vallen het geven van duidelijke sturing van lidstaten om te zorgen dat projecten die zijn geselecteerd voor het gebruik van structurele fondsen voldoen aan de CRPD; controleren of dergelijk werk in lijn is met de CRPD en een onafhankelijk bestaan ondersteunt; en het financieren van maatschappelijke organisaties die de investeringen van de lidstaten onafhankelijk controleren, waarna de commissie van dergelijke bevindingen op de hoogte wordt gesteld.

"Wij hebben nog steeds een lange weg te gaan om mensen met beperkingen te helpen bij hun integratie en het tegemoet komen aan hun recht op een onafhankelijk bestaan", zei Daciana Sarbu, lid van het Europese Parlement. "Ik ben vastbesloten om samen te blijven werken met onze sociale partners om projecten te ondersteunen die de overgang van institutionele zorg naar zorg in de gemeenschap eenvoudiger maken. In Roemenië hebben we al succesvol samengewerkt met het Ministerie van Arbeid, en ik hoop dat wij dat werk in heel Europa voort kunnen blijven zetten."

Vandaag werd bij de publicatie van het rapport in het Europese parlement een door MEP Sarbu gesponsord evenement gehouden. Tijdens het evenement vonden discussies plaats met pleitbezorgers uit verschillende Europese landen, die leven met beperkingen, en vertegenwoordigers van de Hoge Commissaris van de VN voor de rechten van de mens.

The Open Society Foundations werken aan het opbouwen van levendige en tolerante democratieën, waarvan de regeringen rekenschap afleggen aan hun burgers. De Open Society Foundations werken samen met lokale gemeenschappen in meer dan 100 landen, bij de ondersteuning van rechtvaardigheid en mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en toegang tot openbare gezondheidszorg en onderwijs.

BRON Open Society FoundationsGerelateerde links

https://www.opensocietyfoundations.org