Europese en Amerikaanse steden tekenen verzoekschrift van Stockholm waarin om wereldwijde samenwerking van de COP15 wordt gevraagd

04 Nov, 2009, 09:00 GMT Van City of Stockholm, EUROCITIES, and United States Conference of Mayors

STOCKHOLM, November 4 /PRNewswire/ -- De burgemeesters van de grootste steden in Europa en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk verzoekschrift samengesteld, genaamd 'The Stocholm Appeal on Climate Change' (Verzoekschrift van Stockholm voor klimaatverandering). Het verzoekschrift geeft te kennen dat de ondertekenaars willen dat de COP15 vergadering in Kopenhagen resulteert in een internationale klimaatveranderingsovereenkomst.

De burgemeester van Stockholm, Sten Nordin, heeft het initiatief genomen tot de samenwerking tussen de burgemeestersddie zijn vertegenwoordigd in EUROCITIES en de United States Conference of Mayors (USCM). Het verzoekschrift is gestoeld op de aspiraties van de Zweedse regering die thans het voorzitterschap van de Europese Unie uitoefent.

Het verzoekschrift van Stockholm doet, in de aanloop naar CEOP15, een krachtige berop op de nationale regeringen . Door een gezamenlijke verklaring over klimaatsbescherming en duurzaamheid moet het verzoekschrift dienen als stimulans voor de staatshoofden om tijdens COP15 tot een overeenkomst te komen.

"We weten dat het mogelijk is om economische groei te combineren met krachtige milieumaatregelen. Onze steden brengen veel innovatieve en effectieve strategieën in de praktijk om het milieu te beschermen. Met onze kracht, kennis, ervaring en geboekte successen op lokaal niveau, kunnen lokale overheden van onze steden een cruciale rol spelen bij de klimaatsbescherming. Onze inwoners en steden zullen bijdragen tot het in de praktijk brengen van de overeenkomst die door de afgevaardigden van de steden tijdens COP15 wordt getekend," aldus Sten Nordin, burgemeester van Stockholm.

Het verzoekschrift van Stockholm wordt op 27 november officieel gepresenteerd tijdens het congres EUROCITIES 2009 in Stockholm . Het verzoekschrift zal overhandigd worden aan Sten Nordin, de burgemeester van Stockholm, en aan afgevaardigden van het bestuur van EUROCITIES en het het bestuur van de USCM, aan afgevaardigden van het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie, en de Obama .

Met het verzoekschrift van Stockholm over klimaatverandering moedigen we beslissingnemers aan om tijdens COP15 in december de overeenkomst te tekenen en deze mogelijkheid voor echte verandering aan te grijpen . We hebben de wetgeving en economische middelen nodig om woorden in daden om te zetten," aldus Sten Nordin, burgemeester van Stockholm.

"Het gevecht tegen klimaatverandering zal gewonnen of verloren worden in de Europese steden, waar 80 procent van de Europese inwoners wonen. Gemeentelijke overheden zijn het beste in staat plaatselijke oplossingen zoeken voor dit mondiale probleem.

Niet alleen nemen steden de leiding door het goede voorbeeld te geven, maar ze staan ook het dichtste bij de inwoners en de bedrijven die de hulpbronnen van onze planeet efficiënter moeten gaan gebruiken," aldus Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag en president van EUROCITIES.

"Burgemeesters in de Verenigde Staten staan achter onze Europese tegenhangers bij de vraag naar internationale erkenning voor de rol van plaatselijke leiders waar het de bescherming van het klimaat betreft.

De burgemeesters staan vooraan als het om creatieve strategieën gaat. In de Verenigde Staten hebben zij de nationale overheid gedwongen de strijd tegen de klimaatsverandering aan te gaan. Thans hebben duizend burgemeesters de U.S. Mayors Climate Protection Agreement getekendwaarin wordt voorgenomen om tenmiste te voldoen aan Kyoto.. Van het leiderschap van burgemeesters gaat een sterke impuls voor de bescherming van het klimaatscherming uit," aldus Greg Nickels, burgemeester van Seattle en president van USCM.

Het verzoekschrift refereert aan de Declaration on Climate Change (Verklaring aangaande klimaatverandering) van EUROCITIES, de USCM Climate Protection Agreement (USCM Klimaatbeschermingsovereenkomst) en de Local Government Climate Roadmap (klimaatplannen van de plaatselijke overheden). Hierin komt de gezamenlijke positie tot uitdrukking van de netwerken van plaatselijke overheden van alle continenten.

Meer over de activiteiten van EUROCITIES op het gebied van klimaatverandering:

http://www.eurocities.eu/include/lib/sql_news_card.php?newsID=1430

Meer over de US Conference of Mayors' Climate Protection Agreement:

http://www.usmayors.org/climateprotection/agreement.htm

De stad Stockholm

Stockholm is een stad van onderzoek en innovatie en een van Europa's meest dynamische regio's. De stad beschikt over een continue sterkte groei en vooraanstaande clusters binnen de biowetenschappenen de ICT. Stockholm is tevens een centrum voor de mode en design. De stad heeft een consistent staat van dienst waar het het bereiken van hoge milieumaatstaven betreft en is gecommitteerd aan de verbetering van het mileu en duurzame ontwikkeling. Stockholm is aangewezen als European Green Capital 2010. Zie voor meer informatie: http://international.stockholm.se

EUROCITIES

EUROCITIES is een netwerk van belangrijke Europese steden. Het netwerk, dat in 1986 werd opgericht, brengt de plaatselijke overheden van meer dan 140 grote steden in meer dan 30 Europese landen samen. Zie voor meer informatie:

http://www.eurocities.eu/

De United States Conference of Mayors

De U.S. Conference of Mayors (USCM) is de officiële organisatie van steden met een bevolking tenminste 30.000 inwoners. Vandaag de dag zijn er 1.201 van dit soort steden in de Verenigde Staten. Elke stad wordt tijdens het congres vertegenwoordigd door een democratisch gekozen afgevaardigde: de burgemeester. Voor meer informatie, zie:

http://usmayors.org/

Foto's:

Foto's van Stockholm:

http://international.stockholm.se/Press-and-media/Pictures-of-the-City-Hall/

Sten Nordin, burgemeester van Stockholm:

http://www.moderaterna.net/sten/press/pressbilder/

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

BRON City of Stockholm, EUROCITIES, and United States Conference of Mayors