Europese MKB-week 2011 - Een nieuwe start: Bekijk drie inspirerende succesverhalen over Europese ondernemers

28 Sep, 2011, 14:00 BST Van The European Commission

BRUSSEL, September 28, 2011 /PRNewswire/ --

Van 3 tot 9 oktober richt de 3de editie van de Europese MKB-week zich op bedrijfsoverdrachten en een tweede kans voor ondernemers. Anna Rizzo, Tuomas Pahlman en Volker Geyer, drie Europese ondernemers, grepen een kans en volgden een ongebaande weg. Ontdek hun verhalen hier:http://www.youtube.com/user/EUenterprise

Mensen die overwegen ondernemer te worden vergeten vaak dathet starten van een nieuw bedrijf niet de enige manier is om het bedrijfsleven in te gaan. Elk jaar worden duizenden kleine bedrijven opgedoekt omdat hun eigenaars met pensioen gaan of op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, zonder dat ze iemand vinden die het bedrijf overneemt. Slechts 50% van de bedrijven overleeft langer dan vijf jaar nadat ze zijn begonnen. Faillissementen vertegenwoordigen 15% van deze groep. Daarom moeten faillissement, sluiting en opnieuw starten worden gezien als een natuurlijk proces, net als het voor het eerst creëren van een beginnend bedrijf.

Dit jaar richt de Europese MKB-week zich op de problematiek van ondernemers die opnieuw een onderneming starten en op de overdracht van bedrijven. De Europese Commissie heeft een ondersteunende brochure gepubliceerd met schetsen van 32 ondernemers uit de hele EU wiens verhalen als inspiratiebron dienen voor bestaande en toekomstige ondernemers in Europa.

Drie inspirerende voorbeelden van succesvol ondernemerschap

Toen haar vader stierf nam Anna Rizzo zijn bedrijf in Rome in Italië over. Volker Geyer uit Wiesbaden, Duitsland, begon een schildersbedrijf na een zeer moeilijk faillissement. Tuomas Pahlman woont in Tampere in Finland. Op zijn 21e liet zijn vader hem bij zijn overleden de leiding over een worstelend bedrijf na. Ze vertellen hun verhaal in een 5 minuten durende video.

Videomateriaal

Download de VNR, B-roll, en interviews met de drie ondernemers:

FTP DETAILS:
Host:emakina-eu.net
Login: dg_move
Wachtwoord: TreQu6er
Web: http://www.emakina-eu.net/share/dg_move/

De brochure met 32 succesverhalen:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/secret-success2011_en.pdf

Bedrijfsoverdracht en een nieuwe start eenvoudiger maken

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om hun belastingstelsels te herzien, transparante markten te organiseren voor bedrijfsoverdrachten en de kwijtscheldingstermijnen te beperken tot maximaal 3 jaar voor eerlijke ondernemers, waardoor ze met een schone lei een nieuwe start kunnen maken.

De Europese MKB-week

Deze jaarlijkse campagne, gecoördineerd door de Europese Commissie, bevordert MKB's, ondernemers en de cultuur en de geest van ondernemerschap in Europa in overeenstemming met de 'Small Business Act' voor Europa.

Het centrale evenement vindt plaats in Brussel op 6 en 7 oktober 2011.

Informatie en programma: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week


BRON The European Commission