Europese werknemers stevenen blindelings af op een pensioen in armoede

27 Mei, 2010, 08:40 BST Van Aon Consulting EMEA

ROTTERDAM, Nederland, May 26, 2010 /PRNewswire/ -- Zowel Europese overheden als werkgevers geven hun burgers en arbeidskrachten onvoldoende voorlichting over de waarde op lange termijn van hun pensioen. De voorlichting is zelfs zo gebrekkigdat minder dan een kwart van de Europese werkende bevolking zegt geïnteresseerd te zijn in hun pensioen, hoewel dat wel hun oudedagvoorziening is, volgens Aon Consulting, de toonaangevende firma op het gebied van werknemersrisico- en uitkeringsmanagement.

Als onderdeel van de Aon Consulting European Employee Benefits Benchmark is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd onder meer dan 7.500 werknemers uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, 10 van de voornaamste economieën in Europa. Het Benchmarkonderzoek richt zich op de opvattingen van arbeiders in de verschillende Europese landen over onderwerpen als pensionering, werknemersuitkeringen en andere pensioengerelateerde kwesties.

Groot Brittannië, Frankrijk en Nederland schieten tekort in het bevorderen van een voldoende op de lange termijn gerichte pensioenspaarcultuur. Ondanks de financiële beroering veroorzaakt door de kredietcrisis is slechts 12% van de betrokkenen actief geïnteresseerd in hun pensioen. Ter vergelijking: in Duitsland is dat percentage 37%, het hoogste in Europa, in België 34% en in Zwitserland 33%.

Ondanks het belang van financiële planning voor pensionering, en de alom heersende trend dat overheidssteun bij pensionering afneemt, zegt 16% van de betrokkenen dat ze geen pensioenplan hebben klaarliggen omdat ze het zich niet kunnen veroorloven te sparen, 11% omdat ze daar gewoon niet aan toe zijn gekomen, terwijl 5% beweert dat ze er bewust voor hebben gekozen te vertrouwen op overheidsuitkeringen, waardoor ze als de tijd daar is volkomen afhankelijk zullen zijn van de willekeur van de regering die op dat moment aan het bewind is. Het zal wellicht geen verbazing wekken dat, over heel Europa genomen, de mensen met een pensioenspaarpotje eerder in de hogere leeftijdscategorieën vallen dan in de groep 18- tot 35-jarigen.

Oliver Rowlands, hoofd pensionering, EMEA, bij Aon Consulting gaf als commentaar: "Heel wat mensen stevenen straks blindelings af op een pensioen in armoede, tenzij ze zich actief gaan interesseren voor hun pensioen. Regeringen en sommige werkgevers verspreid over heel Europa zoeken naar manieren om hun pensioenverplichtingen te verminderen, dus is het dringend noodzakelijk dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor de financiering van hun eigen pensionering.

"Veel werkgevers blijven de voorziening van doordachte pensioenen voor hun werknemers zeer serieus nemen, en besteden veel geld aan een gegarandeerd welzijn op lange termijn van hun personeel. Hoewel werknemers over het algemeen door hun werkgevers gesponsorde pensioenen op prijs stellen, zowel qua uitkeringsniveau als qua bijdrageniveau, hebben ze de neiging pas kort voor hun pensionering orde op zaken te stellen - en dan is het al te laat. Werkgevers moeten de waarde en mogelijkheden van deze uitkering effectief benadrukken d.m.v. open, eerlijke, duidelijke en continue communicatie naar hun werknemers toe, zodat zij het kunnen smeden tot een doeltreffend onderdeel van hun wapenarsenaal in de strijd voor talent. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat ze hun personeel voorlichten en helpen om de nodige stappen te zetten om passende en noodzakelijke actie te ondernemen inzake hun pensioenspaarregeling."

Ga naar http://aon.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1927 om het volledige persbericht te lezen.

Over Aon Consulting

Aon Consulting behoort tot de wereldtop van bedrijven die adviseren op het vlak van menselijk kapitaal, met wereldwijd meer dan 6.300 vakmensen in 229 vestigingen. Het bedrijf werkt samen met organisaties om bedrijfsprestaties te verbeteren en de werkomgeving van de toekomst vorm te geven via werknemersuitkeringen, talentmanagement en beloningsstrategieën en -oplossingen. Aon Consulting werd uitgeroepen tot het beste adviesbedrijf voor personeelsuitkeringen door de lezers van het tijdschrift Business Insurance in 2006, 2007, 2008 en 2009. Ga voor meer informatie over Aon Consulting, naar:

http://www.aon.com/human-capital-consulting.

Safe Harbour Statement: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=67

Aon Consulting is erkend door en onderworpen aan de regels van de Financial Services Authority.

BRON Aon Consulting EMEA