EuSalt: "Geen sluitend bewijs om beperking zoutinname te rechtvaardigen"

11 Jul, 2005, 16:18 BST Van EuSalt

BRUSSEL, July 11 /PRNewswire/ -- In een reactie op de mededeling van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) eind juni, houdt de Vereniging van Europese Zoutproducenten , kortweg EuSalt, vast aan haar standpunt dat de huidige wetenschappelijke ideeën geen aanleiding vormen om de dagelijkse zoutinname van gezonde mensen te beperken. In een nieuwe risicobeoordeling is de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) tot de conclusie gekomen dat de huidige zoutinname bloeddrukverhogend is, een belangrijke risicofactor voor hartziekten en vroegtijdig overlijden. EuSalt houdt vast aan de conclusies van het door haar georganiseerde Internationale Congres dat eerder dit jaar plaatsvond, namelijk dat de bestaande medische richtlijnen achterhaald zijn en dat de gezonde bevolking geen baat heeft bij het beperken van de zoutinname.

Wetenschappelijk onderzoek

EuSalt houdt om verschillende redenen vast aan haar standpunt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt verwijst EuSalt naar de Jürgens & Graudal Study uit 2004*. In deze meta-analyse wordt al het beschikbare wetenschappelijk onderzoek vanaf 1966 geanalyseerd, en wordt geconcludeerd dat mensen met een normale bloeddruk geen baat hebben bij een beperkte zoutinname. Beperkte zoutinname heeft bij mensen met een verhoogde bloeddruk een positief effect op het verlagen van de bloeddruk op de korte termijn. Langlopende trials met betrekking tot het effect van een beperkte natriuminname via voedsel op de bloeddruk, zijn echter noodzakelijk om vast te stellen of dit een bruikbare behandelstrategie is.

EuSalt verwijst ook naar de Hooper et al Study**, waarin wordt gesteld dat, hoewel een zoutarm dieet helpt bij het voorkomen van een verhoogde bloeddruk na staking van het gebruik van bloeddrukverlagende middelen, een langdurende lage natriuminname moeilijk vol te houden is. De algehele klinische voordelen (of nadelen) van een zoutarm dieet zijn onduidelijk; nader onderzoek is dringend nodig om dit verder te bestuderen.

De He & MacGregor Study*** laat bij gezonde mensen die gedurende vier weken hun zoutinname met 4g/dag verlagen ook een minimale verlaging van de bloeddruk zien.

Verder verwijst EuSalt naar de Nederlandse Professor Dr. Diederick Grobbee die - ter gelegenheid van het EuSalt Congres - de resultaten van de Rotterdam Study presenteerde en benadrukte dat er geen reden is om aan te nemen dat er een causaal verband bestaat tussen zoutinname enerzijds en sterfte en cardio-vasculaire problemen anderzijds. De resultaten van Grobbees onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd.

Maximale verdraagbare natriuminname

EFSA beweert dat de beschikbare gegevens niet toereikend zijn om een maximale inname van natrium uit voedingsbronnen vast te stellen. EuSalt heeft vastgesteld dat er een dringende noodzaak is om betrouwbare databanken en volgsystemen samen te stellen in alle Europese landen. Om verdere wetenschappelijke discussies te voeren en politieke besluiten te nemen, is een betrouwbare basis nodig van gegevens over de zoutinname, veranderingen in de zoutinname en de uitkomsten op het gebied van de gezondheid en dan vooral met betrekking tot de bloeddruk.

Risico's verbonden aan verlaging zoutinname

EuSalt is van mening dat de conclusies van EFSA ten aanzien van een beperkte zoutinname tot nog meer misverstanden over de natriuminname (zout) kunnen leiden. EuSalt benadrukt het belang van zoutinname voor zwangere vrouwen, meervoudig zieke oudere patiënten en sporters. Deze groepen hebben hun zoutinname nodig; een beperkte zoutinname kan een serieus gezondheidsrisico vormen voor deze mensen.

Het is duidelijk dat zout voor iedereen een onmisbare voedingsstof is en dat gezonde mensen geen baat hebben bij een beperkte zoutinname.

Naslagwerken

* Jürgens G, Graudal NA Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone,catecholamines, cholesterols, and triglyceride (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

** Hooper L, Bartlett C, Davey Smith G, Ebrahim S - Advice to reduce dietary salt for prevention of cardiovascular disease (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

*** He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

  
  Contact:
  EuSalt
  IJzerlaan 4 - B-1040 Brussel
  Tel: +32(0)2-737-10-90 - Fax: +32(0)2-737-10-99
  info@eusalt.com - www.eusalt.com

  Peak PR - Public Relations Services
  Trooststraat 103 - B-1030 Brussel
  Tel: +32(0)2-247-86-63
  nathalie.bello@peakpr.be

BRON EuSalt