Expeditieteam graaft 150 dodobotten uit Mauritiaans 'dodo-massagraf' op

16 Aug, 2007, 10:00 BST Van Naturalis

LEIDEN, Nederland, August 16 /PRNewswire/ -- Bij opgravingen door een gezamenlijk team van onderzoekers van het Dodo onderzoeksprogramma uit Mauritius en Europa zijn in de Mare aux Songes in Mauritius bijna 150 fossiele beenderen van de dodo blootgelegd. Deze beenderen van de dodo vormen slechts een fractie van de meer dan 4.000 beenderen die van de uitgestorven Mauritiaanse gewervelde soorten die zijn opgegraven, waaronder zich de reuze papagaai (Lophopsittacus), de reuze skink - een soort hagedis (Didosaurus) en de Poule Rouge (Aphanapteryx) bevinden.

Op de vindplaats werden twee bijna complete dodo skeletten en twee duidelijk te onderscheiden uitgestorven reuze schildpadden aangetroffen, die erop wijzen dat het fossiele materiaal in de Mare aux Songes ongelooflijk goed geconserveerd is gebleven. Andere vondsten zijn onder andere een zeldzame complete onderkaak van de dodo en uniek schedelmateriaal van uitgestorven papagaaien.

Om de gevonden materie voor morfologische analyse te identificeren werden monsters genomen en geanalyseerd met behulp van oude DNA- en massa-spectometrie technieken. Het doel daarvan is om zowel de conservering van het DNA in de Mare aux Songes te bestuderen, als mede inzicht te krijgen in het proces van verval van het DNA in de loop van de tijd, hetgeen een belangrijk vraagstuk is voor natte tropische gebieden in het bijzonder. In samenwerking met MSIRI werden ook monsters van water, bodemmonsters en microbiologische monsters meegenomen om de omstandigheden, waaronder deze buitengewoon goede conservering van fossielen heeft kunnen plaatsvinden in de Mare aux Songes, te onderzoeken. Naast de fossiele beenderen werden verscheidene boomstammen, takken en wortels ontdekt, waaronder uitgestorven en momenteel bijna uitgestorven inheemse Mauritiaanse soorten. Om de vegetatie en ecologie van de Mare aux Songes van 4.000 jaar geleden te reconstrueren zal gebruik worden gemaakt van de zgn. wood-anatomical identificatiemethode. Jaarringen in het hout geven een onschatbare hoeveelheid aanwijzingen over het klimaat in het verleden in de regio van de Indische oceaan. De opgravingen waren zo'n enorm succes dat de hoeveelheid gevonden materiaal ver boven de capaciteit uitging om alles naar behoren te verwerken. Daardoor was het noodzakelijk de opgravingen eerder dan gepland stop te zetten.

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het reservaat van dodo fossielen in de Mare aux Songes tot één van de rijkste bewaarplaatsen in de wereld is van fossielen op eilanden in de oceaan en omdat het slechts enkele duizenden jaren oud is, is het het jongste, onaangetaste fossiele ecosysteem ter wereld. Deze bewaarplaats van dodo fossielen geeft een uniek inzicht in hoe inheemse ecosystemen op de eilanden in de oceaan functioneerden voordat er menselijke nederzettingen ontstonden.

Dr. Beth Shapiro van de Oxford University (GB) en van de Pennsylvania State University (V.S.) nam, in samenwerking met de staf van het Mauritius Museums Council voor het onderzoek naar oud DNA, aanvullende monsters van vorige opgravingen op Mauritius, waaronder die van het enige geheel complete skelet van de dodo die tentoon wordt gesteld in het Natural History Museum van Mauritius. Verder werden er monsters genomen van de onlangs ontdekte, bijna complete dodo "Fred". Door gebruik te maken van moderne genetische technieken hoopt men met de resultaten van de opgravingen van de laatste jaren in de Mare aux Songes genoeg DNA van goede kwaliteit te hebben om de reconstructie te kunnen maken van de evolutie van de populatiestructuur van de dodo.

De opgravingen zijn mogelijk gemaakt door de geologische dienst van de Nederlandse TNO, die gebruik heeft gemaakt van een Nederlandse "polder" ontwateringtechniek. Door gebruik te maken van deze techniek was het mogelijk om het waterniveau te verlagen, waardoor fossiellagen ter plaatse tevoorschijn kwamen. Hierdoor was men in staat om wetenschappelijk informatie te verzamelen binnen de context van zijn geologische omgeving en milieu. Door dit systeem te gebruiken is het mogelijk om opgravingen te doen in droog land, dat zich normaal gesproken 1 meter onder de natuurlijke waterspiegel bevindt.

De opgravingen zijn gefinancierd door de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WNF), het Nationaal Historisch Museum Naturalis, de universiteit van Amsterdam - het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosystem Dynamica (IBED), de British Royal Society, het Percy Sladen Centenary Fund, BotanicAll en het Geologisch Onderzoeksinstituut van Nederland/TNO. Voor de opgravingen werd toestemming gegeven door het Natural Heritage Fund of Mauritius en werd uitgevoerd met toestemming van de organisatie van landeigenaren MTMD.

Naturalis dichter bij de natuur

Zie voor beeldmateriaal en het logo van Naturalis

http://www.naturalis.nl > over naturalis > persmap.

BRON Naturalis