Experts roepen op tot meer innovatieve volksgezondheidscampagnes ter promotie van foliumzuursupplementen voor vrouwen die een zwangerschap plannen, als gevolg van aantal neuraalbuisdefecten in Europa dat in tien jaar tijd nauwelijks is gedaald [1]

23 Nov, 2011, 17:10 GMT Van Femibion

PARIJS, November 23, 2011 /PRNewswire/ --

Europese onderzoekers dringen er bij overheden en gezondheidsorganisaties in de regio op aan om nieuwe en meer innovatieve volksgezondheidscampagnes op touw te zetten die de inname van foliumzuursupplementen  voorafgaand aan, en tijdens de zwangerschap aanmoedigen. Ze waarschuwen voor de gevolgen als dit niet gedaan wordt. Het initiatief komt  na alarmerend bewijs dat één op de twee vrouwen in de vruchtbare leeftijd , door een zorgwekkend gebrek aan kennis, nog steeds geen supplementen neemt, zoals aangeraden door haar dokter, waardoor zij de gezondheid van haar baby in gevaar brengt.[2] Het aantal vrouwen dat foliumzuursupplementen neemt voorafgaand aan de bevruchting ligt nog lager.[3]

De onderzoekers gaven hun bevindingen tijdens een mediabriefing gedurende het '14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility' (14de Wereldcongres over controverses in de verloskunde, gynaecologie & onvruchtbaarheid) met als titel 'De verborgen waarheid: Evaluatie van het gebrek aan kennis over prenatale voeding in Europa', dat op 18 november in Parijs, Frankrijk werd gehouden.

Afgevaardigden, die eerder het satellietsymposium over "Primaire preventie van anomalieën tijdens de zwangerschap: Zien we iets over het hoofd?" hadden bijgewoond, kregen te horen dat de behoefte van vrouwen aan foliumzuur met 50 procent toeneemt tijdens de zwangerschap, wat verklaart waarom de meeste Europese gezondheidsorganisaties tijdens de zwangerschap een  foliumzuurinname van 600 microgram (mcg) afkomstig uit voeding  aanbevelen. Naast het foliumzuur afkomstig uit de voeding wordt ook aanbevolen om  1-3 maanden vóór de bevruchting en gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap foliumzuursupplementen te nemen. Eén van de voornaamste zaken waar het evenement de aandacht op vestigde, was dat meer dan 4.500 Europese zwangerschappen te kampen hebben met neuraalbuisdefecten (NTD's) zoals spina bifida en anencefalie. Ook al zijn deze  in 70 procent van de gevallen te voorkomen, simpelweg door tijdige foliumzuursupplementen [4], zijn Europese NTD's slechts marginaal afgenomen in de afgelopen 10 jaar, wat wijst op een zorgwekkend gebrek aan bewustzijn. Naast de preventie van NTD's is het bekend dat foliumzuur vrouwen ook  na de eerste drie maanden helpt, door de afname van het risico op een laag geboortegewicht [5] en premature bevalling [6]. Dit laatste is nog steeds een van de grootste risicofactoren voor kindersterfte in het eerste levensjaar. Daarnaast is het mogelijk dat lage gehaltes aan foliumzuur in het bloed het risico op miskramen verhogen.[7] Voldoende foliumzuurtoevoer heeft ook voordelen tijdens de borstvoedingsperiode. Pasgeboren baby's hebben voldoende foliumzuur nodig voor celdeling en groei, en een hoger gehalte aan foliumzuur in de rode bloedcellen helpt om de foliumzuurniveaus van vrouwen tijdens de borstvoeding op peil te houden.[8]

Professor Klaus Pietrzik, een expert in het foliumzuurmetabolisme van de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universiteit in Bonn, Duitsland, legde uit dat een inname van 600 mcg via de voeding alleen niet eenvoudig is tijdens de zwangerschap. "Aangezien de gemiddelde dagelijkse inname van foliumzuur bij de gemiddelde Europese vrouw varieert van 122 mcg tot 339 mcg per dag, is het van essentieel belang om dit aan te vullen met foliumzuursupplementen voor een optimale zwangerschap en ontwikkeling van het kind. Het wordt vrouwen aanbevolen om niet alleen foliumzuursupplementen te nemen voorafgaand aan de bevruchting en tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, maar ook gedurende de hele zwangerschap en tot het einde van de borstvoedingsperiode".

 "Het lijkt erop dat vrouwen  niet vroeg genoeg foliumzuur innemen, d.w.z. voordat de neuraalbuis zich  28 dagen na de bevruchting sluit", zei ook dr. Emma Derbyshire, een voedingswetenschapper van de Manchester Metropolitan University in het Verenigd Koninkrijk. "Vrouwen moeten inzien waarom foliumzuur noodzakelijk is en hoe het hen en hun baby's zal helpen. Het is van essentieel belang dat gynaecologen  hun patiënten regelmatig uitleggen waarom foliumzuur belangrijk is tijdens de zwangerschap, zelfs wanneer een vrouw niet van plan is om zwanger te worden. We weten immers dat de helft van alle zwangerschappen ongepland is."

Een andere reden voor het grote aantal vrouwen dat geen foliumzuursupplementen neemt, is mogelijk dat ze er van uitgaan dat een evenwichtige voeding voldoende is voor een gezonde baby. De inname van foliumzuur via de voeding volstaat echter meestal  niet tijdens de zwangerschap.

Professor Wolfgang Henrich, directeur van de Afdeling Verloskunde in de Charité Campus Virchow Kliniek in Berlijn, Duitsland, stelt dan ook dat "een optimale aanvoer van foliumzuur of folaat via supplementen een centrale rol speelt in de preventie van NTD's."

Hij voegde hieraan toe: "Naast de correcte ethische en medische beslissing, heeft het gebruik van foliumzuursupplementen ook een positief effect op de kosten van gezondheidszorg - in de VS bijvoorbeeld wordt medische zorg voor een patiënt met NTD's geschat op $ 185.000 per jaar - en is het een veel betere optie dan beëindiging van de zwangerschap  na een negatieve prenatale diagnose."

Foliumzuur is de synthetische vorm van de vitamine die vervolgens in het lichaam gemetaboliseerd wordt naar de biologisch beschikbare vorm, L-5-MTHF (L-5-Methyltetrahydrofolaat). Eén op de twee vrouwen kan foliumzuur echter niet optimaal metaboliseren naar de actieve vorm, en daarom zijn supplementen doeltreffend wanneer niet enkel foliumzuursupplementen worden gebruikt, maar ook de biologisch reeds actieve vorm folaat. Metafolin® (beschikbaar in de Femibion Healthy Pregnancy-producten) is het calciumzout van de biologisch actieve folaatvorm en is direct beschikbaar zonder metabolisering.

De onderzoekers voegden hier aan toe dat een goede manier om de vereiste betrokkenheid van vrouwen bij het onderwerp folaat te stimuleren, online en offline nationale PR-campagnes zijn, gericht op consumenten,  die onderschreven worden door gezondheidsprofessionals. Op die manier kunnen vrouwen bewust gemaakt worden van de voordelen van folaatsupplementen tijdens de zwangerschap, zodat het aantal NTD's naar omlaag gaat. Het advies van gynaecologen over de voordelen en het tijdig gebruik van foliumzuur/folaatsupplementen is cruciaal, omdat zij de meest vertrouwde bron van advies zijn voor zwangere vrouwen en omdat zwangere vrouwen hun aanbevelingen volgen.

"Er moeten  in elk Europees land aantrekkelijke communicatieprogramma's tot stand komen", aldus dr. Frank Chen, verloskundige en gynaecoloog aan de Charité Universiteit Geneeskunde Berlijn, Campus Virchow. "We moeten  de boodschap op een andere manier overbrengen en zo de kans verhogen dat vrouwen zich aangesproken voelen."

Femibion®

Femibion® is een gezondheidsmerk voor vrouwen en hun welzijn. Femibion® biedt hen een reeks voedingssupplementen  die speciaal geformuleerd zijn, zodat de juiste voedingsstoffen vrouwen op elke leeftijd en in elke levensfase  fysiek en emotioneel kunnen ondersteunen. Femibion® Healthy Pregnancy is het best verkopende zwangerschapssupplement in Europa.

Referenties:

1 Busby A et al. BMJ 2005 ; 12,  330:574-575

2 Rofail D et al. J Public Health (Oxf) 2011 [Epub vóór gedrukte versie]

3 Brough L et al. J Hum Nutr Diet 2009; 22: 100-107

4 Czeizel AE & Dudas I N Engl J Med 1992; 327; 1832-1835

5 Timmermanns S et al. Br J Nutr 2009; 102: 777-785

6 Bukowski R et al.: PLOS Medicine 2009; 6: 1-11

7 D'Ùva M et al. Thrombosis Journal 2007; 5:10

8 Houghton L et al. Am J Clin Nutr 2006; 83 (4): 842-850

BRON Femibion