Fairfield Greenwich Securities Class Action schikking

01 Feb, 2016, 14:00 GMT Van Rust Consulting, Inc.

NEW YORK, 1 februari 2016 /PRNewswire/ -- Onderstaande wordt gepubliceerd krachtens de uitspraak van de United States District Court voor het Southern District van New York in de zaak Anwar versus Fairfield Greenwich Limited, No. 09-cv-118.

AAN: Alle vanaf 10 december 2008 gerechtigde eigenaren van aandelen of belangen in de commanditaire vennootschap Fairfield Sentry Limited, Fairfield Sigma Limited, Fairfield Lambda Limited, Greenwich Sentry, LP en Greenwich Sentry Partners, L.P. (gezamenlijk genoemd: de "Fondsen"), (hetzij als houder van een akte of traceerbaar naar een aandeelhouder of rekening van een commanditaire vennoot van de akte) ("Gerechtigde Eigenaren"), die een netto verlies van de geïnvesteerde hoofdsom in de Fondsen (gezamenlijk genoemd: de "Schikkingsgroep") hebben geleden.  Als u voldoet aan de bovenstaande definitie van de groep, kunt u een betaling van een Class Action schikking krijgen.

Een federale rechtbank heeft deze mededeling geautoriseerd. Dit is geen oproep van een advocaat.

U WORDT HIERBIJ MEEGEDEELD, dat krachtens een uitspraak van de United States District Court voor het Southern District van New York, op 6 mei 2016 om 09.30 voor de Edelachtbare Victor Marrero, een hoorzitting wordt gehouden, in de Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York (de "Rechtbank"), om te bepalen (1) of de voorgestelde schikking van de claims tegen de gedaagde PwC (PricewaterhouseCoopers LLP [Canada], PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. [Nederland] en PricewaterhouseCoopers International Limited) in de bovenstaande behandelde Action voor het bedrag van $ 55.000.000 in contanten, door de Rechtbank als eerlijk, redelijk en adequaat moet worden goedgekeurd; (2) of deze Action moet worden afgewezen ten nadele van de gedaagde PwC overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Bepaling, gedateerd op 6 januari 2016; (3) of het voorgestelde plan ter verdeling van de opbrengst van de schikking (het "Verdelingsplan"), eerlijk, redelijk en adequaat is en daarom moet worden goedgekeurd; en (4) of het toepassen van Lead Counsel voor de betaling van honoraria en onkosten van de advocaten van de eiser in verband met deze Action moet worden goedgekeurd.

Indien u vanaf 10 december 2008 een gerechtigde eigenaar van aandelen of belangen in de commanditaire vennootschap in één of meer van de Fondsen bent geweest en een nettoverlies van de geïnvesteerde hoofdsom in deze aandelen of belangen in de commanditaire vennootschap hebt geleden, kunnen uw rechten, waaronder het vrijgeven en kwijtschelden van uw vorderingen ten aanzien van het eigendomsrecht in de Fondsen, door deze Schikking worden beïnvloed. Nettoverlies betekent dat de totale contante investering van een gerechtigde eigenaar in een Fonds, direct of indirect via één of meerdere tussenpersonen, verminderd met het totale bedrag van de aflossingen of opnames of invorderingen uit enige bron uit of met betrekking tot datzelfde Fonds door de gerechtigde eigenaar.

Indien u deel uitmaakt van de Schikkingsgroep moet, om deel te nemen aan de verdeling van het Netto Schikkingsfonds, een Proof of Claim and Release Form [bewijs van de claim en vrijwaringsformulier], waaruit blijkt dat u een vorderingsrecht heeft, worden ingediend, welke niet later dan op 23 mei 2016 moet zijn ontvangen.

Indien u wenst te worden uitgesloten van de Schikkingsgroep, moet u een verzoek tot uitsluiting indienen, dat tot 1 april 2016 moet zijn ontvangen. Elk bezwaar tegen enig aspect van de Schikking, moeten bij de Rechtbank tot 1 april 2016 zijn ingediend.

Als u een gedetailleerde verklaring met betrekking tot de voorwaarden van de Schikking of de Proof of Claim en Release Form wenst te ontvangen, kunt u kopieën verkrijgen door te schrijven naar Fairfield Greenwich Securities Litigation, c/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674, of door te bezoeken: info@FairfieldGreenwichLitigation.com of www.FairfieldGreenwichLitigation.com.

TELEFONEER BETREFFENDE DEZE MEDEDELING NIET NAAR DE RECHTBANK, DE GRIFFIE OF NAAR EEN VAN DE GEDAAGDEN OF DE RAADSMAN VAN DE GEDAAGDEN.

GEDATEERD: 1 FEBRUARI 2016                      

KRACHTENS UITSPRAAK VAN DE
UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

BRON Rust Consulting, Inc.