Fannie Mae introduceert Benchmark REMICs(TM)

21 Apr, 2006, 02:17 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 21 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) heeft vandaag de introductie aangekondigd van de Benchmark REMICs(TM) effecten, hypotheekgerelateerde effecten bestaande uit meerdere klassen met een verbeterde structurele prijstransparantie en liquiditeit voor vastrentende beleggers. Het bedrijf verwacht de eerste emissie dit kwartaal aan te kondigen, de prijsstelling bekend te maken en te liquideren, en daaropvolgend de emissie van twee transacties per kwartaal. Fannie Mae zal iedere nieuwe emissie door middel van een persbericht bekendmaken.

"Na de ontmoetingen en gesprekken met beleggers in de gemeenschap van vastrentende beleggers, zijn we zeer verheugd te kunnen reageren met de aankondiging van vandaag," zei Peter Niculescu, executive vice president Kapitaalmarkten. "Door deze meest recente ontwikkeling betreffende Fannie Mae's emissie van REMICs zouden we de markt voor betaalbare woningen beter moeten kunnen bedienen, aangezien we meer kapitaal aantrekken op de Amerikaanse huizenmarkt door middel van een bredere spreiding van Benchmark REMICs onder een grotere groep hypotheekbeleggers wereldwijd."

Benchmark REMICs zullen over vier scherp omlijnde kenmerken beschikken, die dusdanig zijn ontworpen dat ze een verbeterde liquiditeit en prijstransparantie zullen bevorderen voor de specifieke REMIC-klassen uitgegeven door middel van dit initiatief. Deze kenmerken zijn:

  
  - Distributie door een consortium van makelaars voor een maximale
   spreiding en ter ondersteuning van een actieve secundaire markt in 
   meerdere tijdzones

  - Een forse emissie van Guaranteed Maturity Class (GMC) met een
   vastgestelde vervaldag voor elke Benchmark REMIC-transactie

  - Minimale nieuwe emissie ter waarde van US$1 miljard voor elke GMC om
   liquiditeit te bevorderen

  - Verbeterde prijstransparantie door rechtstreekse prijsopgaven op
   TradeWeb voor de GMCs van elke Benchmark REMIC-transactie

Benchmark REMICs zullen over het algemeen als zakelijke onderpand worden gesteld door enkelvoudige familiehypotheken met een vaste rente en eerste pandrecht uit de Fannie Mae MBS-fondsen, en de GMCs zullen op de markt worden gebracht door middel van een traditioneel emissiesyndicaat van makelaars. Elk emissiesyndicaat van makelaars zal bestaan uit twee of drie topmanagers en een aantal mededirecteuren gekozen uit onze groep Benchmark REMIC-makelaars.

"We hebben de makelaars met veel zorg gekozen op basis van hun expertise in de REMIC-markt en hun profiel in de markt van door hypothecaire zekerheid gedekte effecten, om zo de bredere spreiding onder een omvangrijke groep beleggers te kunnen bevorderen en om een volledig transparant, nieuw prijsstellingsproces van nieuwe emissies vast te kunnen stellen," zei Niculescu. "We zullen regelmatig een gesprek aangaan met leden van de groep om de marktvraag naar Benchmark REMICs te peilen."

Zowel de structuur en de vastgestelde vervaldag van de GMC in elke Benchmark REMIC-transactie als de kenmerken van de onderliggende MBS gebruikt om elke Benchmark REMIC van zakelijke zekerheid te voorzien, zal bekendgemaakt worden tijdens de aankondiging, zodat de beleggers de gelegenheid hebben de effecten te analyseren. Twee tot drie dagen na de eerste aankondiging zal de prijs bekend worden gemaakt, gevolgd door de officiële prijsstelling. Alle prijsgegevens zullen openbaar worden gemaakt via een persbericht. Fannie Mae zal de prijsstelling voor de GMC van elke Benchmark REMIC-transactie uitdrukken als een marge, geïnterpoleerd op basis van een financieel rendement met een gemiddelde levensduur, voor een bepaalde coupon, gemiddelde levensduur en gemiddelde vooruitbetaling en de gemiddelde vooruitbetalingsprognose voor het onderliggende onderpand op het moment van de prijsstelling door de heersende Bloomfield-makelaar.

De werkelijke omvang van elke Benchmark REMIC-emissie en de daarmee corresponderende GMC-klasse zullen worden vastgesteld door het investeerdersbelang en door de beschikbaarheid van de onderliggende MBS-onderpanden voor deze transacties. Zodra de prijs voor de Benchmark REMIC-transacties is vastgesteld, kunnen ze niet meer verhoogd of heropend worden. Voor meer informatie over Benchmark REMICs kunt u terecht op onze website op http://www.fanniemae.com.

Fannie Mae is een bedrijf met een notering op de beurs van New York. Het bedrijf werkt in overeenstemming met de federale statuten. Fannie Mae wil via de 'American Dream Commitment' de huizenmarkt toegankelijker maken voor de miljoenen toetreders, het huizenbezit onder minderheidsgroepen vergroten tot 55 procent, huizenbezit en huurhuizen tot een succes maken voor miljoenen families die hun huizen dreigen te verliezen, en het aanbod van betaalbare woningen uit te breiden waar dat het meest nodig is. Voor meer informatie over Fannie Mae kunt u terecht op http://www.fanniemae.com.

Dit persbericht is niet bedoeld als aanbod tot het verkopen of kopen van effecten van Fannie Mae. Niets in dit persbericht mag worden opgevat als een advies over de voordelen van het kopen of verkopen van een bepaalde belegging. Ieder besluit om te investeren in effecten, die worden genoemd in dit persbericht, zou uitsluitend genomen mogen worden op basis van de informatie in de emissieprospectus. U kunt bovendien niet vertrouwen op de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie in dit persbericht.

Mocht u niet beschikken over kennis van zaken en niet op de hoogte zijn van de eventuele risico's, dan kunt u beter niet handelen in effecten. U moet zeker weten dat ze bij uw persoonlijke omstandigheden en financiële positie passen. Indien u twijfelt, kunt u beter contact opnemen met een financieel adviseur.

Benchmark REMICs is een handelsmerk van Fannie Mae. Het is niet toegestaan om dit handelsmerk te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae