Fannie Mae Kondigt Overnamebod Aan Van Meer Dan 21,04 Miljard Amerikaanse Dollar aan Vervroegd Aflosbare Schuldeffecten

23 Okt, 2006, 23:57 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, October 23 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) heeft vandaag aangekondigd dat het openbare biedingen zal leiden voor de terugkoop van meer dan 21,04 miljard Amerikaanse dollar aan vervroegd aflosbare schuldeffecten gedurende de week van 23 oktober 2006. Deze vervroegd aflosbare schuldeffecten zijn oorpsronkelijk uitgegeven call-opties Europese stijl (een keer) die sindsdien zijn verlopen. De openbare biedingen maken deel uit van Fannie Mae's aanhoudende inspanningen een liquide en transparante markt te behouden voor zijn schuldproducten.

De lead manager en wereldwijde coördinator van de openbare biedingen zal Goldman, Sachs & Co. zijn. De co-dealer managers zullen Lehman Brothers Inc. en Merrill Lynch Government Securities Inc. zijn.

Aanvragen van documenten dienen te worden gericht aan D.F. King & Co., Inc., de informatieagent voor openbare biedingen, te bereiken op +1-800-207-3158 of +1-212-269-5550. Aanvragen kunnen ook worden gericht aan Dexia Banque Internationale a Luxembourg, de Luxemburgse informatieagent voor de openbare biedingen, op +352-45-90-1.

Een houder van in de openbare biedingen betrokken effecten die wil participeren dient zijn of haar contactpersoon bij een van de hierboven genoemde dealer managers te bellen. Als een houder van in de openbare biedingen betrokken effecten geen relatie heeft met een van de hierboven genoemde dealer managers, dan dient de houder contact op te nemen met zijn of haar effectenmakelaar, handelaar, handelsbank, trust maatschappij of andere financiële instelling.

De openbare biedingen zullen aanvangen op 23 okotober 2006 om 9:00 am (GMT-4:00) en zullen aflopen op 27 oktober 2006 om 5:00 pm (GMT-4:00). Investeerders die wensen deel te nemen aan de openbare biedingen kunnen dat op elk gewenst tijdstip doen tussen 9:00 am en 5:00 pm (GMT-4:00) op elke dag gedurende de periode in welke de biedingen open zijn.

De aankoopprijs van een ingeschreven effect zal op de manier als beschreven in het Offer to Purchase op 23 oktober 2006 worden vastgesteld, met verwijzing naar de toepasbare vaste spread over het rendement tot de expiratie van de hieronder genoteerde non-callable Benchmark Notes (R) op het tijdstip van de inschrijving. Tevens zal de vergoeding betaald voor de ingeschreven effecten opgesomde en onbetaalde interest bevatten.

  
  (Alle cijfers in Amerikaanse dollar)
  

                                  CUSIP
  Uitstaande          CUSIP     vaste  Titel van  nummer -
  Hoofdsom    Titel van  Nummer/ISIN  Spread Benchmark  Benchmark
          Effecten   Nummer    (bp)  Effect    Effect

          4,00%               6,00%      
  $250.000.000  Certificaten 3136F6C49   6,5  Certificaten 31359MDU4
          te betalen             te betalen
          op 10 maart            op 15 mei     
          2008                2008      
 
          4,20%               6,00%      
  $1.000.000.000 Certificaten 31359MYA5   4,7  Certificaten 31359MDU4
          te betalen             te betalen
          op 24 maart            op 15 mei     
          2008                2008      

          4,450%               6,00%      
  $284.027.000  Certificaten 31359MA78   5,9  Certificaten 31359MDU4
          te betalen             te betalen
          op 11 april            op 15 mei     
          2008                2008      

          4,30%               6,00 %     
  $411.587.000  Certificaten 31359MB93   4,6  Certificaten 31359MDU4
          te betalen             te batelen
          op 5 mei              op 15 mei     
          2008                2008      
 
          5,20%               6,00%      
  $250.000.000  Certificaten 3136F5C90   3,8  Certificaten 31359MDU4
          te betalen             te betalen
          op 2 juni             op 15 mei     
          2008                2008      
 
          4,125%               3,875%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MD59   5,3  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 16 juni             op 15 juli    
          2008                2008      

          4,20%               3,875%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MD26   5,3  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 16 juni             op 15 juli    
          2008                2008      
  
          4,30%               3,875%     
  $250.000.000  Certificaten 31359ME25   4,7  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 30 juni             op 15 juli    
          2008                2008      
       
          4,00%               3,875%     
  $550.000.000  Certificaten 31359MXG3   3,7  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 25 juli             op 15 juli    
          2008                2008      
          
          3,750%               3,875%     
  $773.960.000  Certificaten 31359MXK4   2,7  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 25 juli             op 15 juli    
          2008                2008      
          
          4,40%               3,875%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MYF4   3,6  Certificaten 31359ME41
          te betalen             te betalen
          op 28 juli             op 15 juli    
          2008                2008      

          4,50%               3,25%      
  $750.000.000  Certificaten 31359MYM9   3,5  Certificaten 31359MSQ7
          te betalen             te betalen
          op 4                op 15     
          augustus              augustus
          2008                2008

          4,50%               3,25%      
  $500.000.000  Certificaten 31359MYT4   4,0  Certificaten 31359MSQ7
          te betalen             te betalen
          op 15               op 15
          augustus              augustus     
          2008                2008    
 
          4,750%               5,00%      
  $1.000.000.000 Certificaten 31359MYY3   2,9  Certificaten 31359MX40
          te betalen             te betalen
          op 25               op 15
          augustus              september    
          2008                2008    

          3,875%               5,00%      
  $2.000.000.000 Certificaten 31359MTQ6   1,8  Certificaten 31359MX40
          te betalen  US31359MTQ68     te betalen
          op 17               op 15
          November              september    
          2008(i)              2008    

          3,125%               3,25%      
  $2.000.000.000 Certificaten 31359MUQ4   1,3  Certificaten 31359MTZ6
          te betalen  US31359MUQ40     te betalen
          op 16 maart            op 15    
          2009(i)              februari
                            2009    

          4,570%               6,375%     
  $300.000.000  Certificaten 31359MZE6   4,0  Certificaten 31359MEV1
          te betalen             te betalen
          op 15 juni             op 15 juni    
          2009                2009      

          4,50%               5,375%     
  $250.000.000  Certificaten 3136F7EZ6   3,7  Certificaten 31359MU68
          te betalen             te betalen
          op 27 juli             op 15     
          2009                augustus
                            2009    

          4,150%               5,375%     
  $250.000.000  Certificaten 3136F6DJ5   4,2  Certificaten 31359MU68
          te betalen             te betalen
          op 10               op 15
          september             augustus     
          2009                2009    

          4,010%               5,375%     
  $290.790.000  Certificaten 31359MWP4   4,0  Certificaten 31359MU68
          te betalen             te betalen
          op 21               op 15
          oktober              augustus     
          2009                2009    

          4,30%               3,875%     
  $400.000.000  Certificaten 31359MXS7   4,0  Certificaten 31359MXH1
          te betalen             te betalen
          op 17               op 15
          februari              februari    
          2010                2010    

          4,40%               3,875%     
  $500.000.000  Certificaten 31359MXV0   3,0  Certificaten 31359MXH1
          te betalen             te betalen
          op 8 maart             op 15    
          2010                februari
                            2010    

          5,00%               4,125%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MA52   4,2  Certificaten 31359MC92
          te betalen             te betalen
          op 19 april            op 15 mei     
          2010                2010      

          4,750%               4,125%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MA94   4,2  Certificaten 31359MC92
          te betalen             te betalen
          op 20 april            op 15 mei     
          2010                2010      

          4,650%               4,125%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MB77   4,0  Certificaten 31359MC92
          te betalen             te betalen
          op 17 mei             op 15 mei     
          2010                2010      

          4,625%               4,125%     
  $1.130.000.000 Certificaten 31359MC50   3,2  Certificaten 31359MC92
          te betalen             te betalen
          op 1 juni             op 15 mei     
          2010                2010      

          4,70%               4,250%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MYL1   3,6  Certificaten 31359MYN7
          te betalen             te betalen
          op 28 juli             op 15 
          2010                augustus 2010     

          4,875%               4,250%  
  $250.000.000  Certificaten 31359MYV9   4,0  Certificaten 31359MYN7
          te betalen             te betalen
          op 11               op 15
          augustus              augustus     
          2010                2010    

          5,050%               5,125%     
  $250.000.000  Certificaten 31359MF81   4,3  Certificaten 31359MM26
          te betalen             te betalen
          op 7 februari           op 15 april   
          2011                2011       

          4,680%               5,125%     
  $325.000.000  Certificaten 31359MZF3   4,1  Certificaten 31359MM26
          te betalen             te betalen
          op 15 juni             op 15 april    
          2011                2011      

          4,750%               4,375%     
  $3.000.000.000 Certificaten 31359MQV8   3,4  Certificaten 31359MRG0
          te betalen  US31359MQV80     te betalen
          op 21 februari           op 15 maart    
          2013(ii)               2013       

          4,375%               4,375%     
  $2.000.000.000 Certificaten 31359MSL8   3,7  Certificaten 31359MRG0
          te betalen  US31359MSL80     te betalen
          op 17 juli             op 15 maart    
          2013(i)               2013       
  
          4,60%               5,25%      
  $325.000.000  Certificaten 31359MSD6   6,8  Certificaten 31359MW41
          te betalen             te betalen
          op 5 juni             op 15    
          2018                september 2016     

  $21.040.364.000

(i) Genoteerd op de officiële lijst van de Luxemburgse Effectenbeurs en toegestaan om te verhandelen op de gereguleerde markt van de Luxemburgse Effectenbeurs.

(ii) Genoteerd op de officiële lijst van de Luxemburgse Effectenbeurs en toegestaan om te verhandelen op de EuroMTF markt van de Luxemburgse Effectenbeurs

Dit persbericht bevat geen aanbod tot het verkopen of het verzoek tot een aanbod tot het kopen van effecten van Fannie Mae. Niets in dit persbericht bevat advies ten gunste van het kopen of verkopen van bepaalde beleggingen. Elke beleggingsbeslissing wat betreft elke willekeurige aanschaf van effecten waarnaar hierin wordt verwezen, dient enkel te worden gemaakt op basis van informatie verkregen uit Fannie Mae's Offer to Purchase van 23 oktober 2006. Bovendien mag er geen vertrouwen worden gebaseerd op basis van de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie verkregen uit dit persbericht.

U dient niet te handelen in effecten, tenzij u hun aard en de grootte van de blootstelling aan de risico's ervan begrijpt. U dient tevreden te zijn dat zij geschikt zijn voor u in het licht van uw omstandigheden en uw financiële situatie. Indien u enigszins twijfelt dan dient u een geschikte en gekwalificeerde financieel adviseur te raadplegen.

Fannie Mae is een bedrijf dat staat genoteerd op de beurs van New York. Het opereert in uitvoering van een federaal statuut. Fannie Mae wil middels zijn "American Dream Commitment" de huizenmarkt toegankelijker maken voor miljoenen mensen die voor het eerst een huis kopen, het huiseigendom percentage onder minderheidsgroeperingen verhogen tot 55 procent, huiseigendom en het huren van woningen een succes maken voor miljoenen families die het risico lopen hun huizen te verliezen en het het aanbod uitbreiden van betaalbare huizen waar dat het meest nodig is. Meer informatie over Fannie Mae kunt u vinden op het Internet op http://www.fanniemae.com.

Web site: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae