Fannie Mae kondigt plan aan om kapitaal aan te trekken

07 Mei, 2008, 01:18 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 7 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) heeft plannen aangekondigd om US$ 6 miljard aan nieuw kapitaal aan te trekken door middel van openbare emissies van gewone aandelen, niet cumulatieve verplicht converteerbare preferente aandelen en niet cumulatieve, niet converteerbare preferente aandelen.

Fannie Mae trekt US$ 6 miljard aan nieuw kapitaal aan door een gegarandeerde openbare emissie van nieuwe waardepapieren. Het bedrijf begint vandaag met twee emissies van in totaal US$ 4 miljard aan gewone aandelen en niet cumulatieve verplicht converteerbare preferente aandelen. Deze emissies zullen over niet al te lange tijd gevolgd worden door een emissie van niet cumulatieve, niet converteerbare preferente aandelen.

De netto opbrengst van de emissies zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoelen, inclusief de mogelijkheid om het bedrijf in staat te stellen een sterke, conservatieve balans te onderhouden, de waarde op lange termijn voor aandeelhouders te verbeteren en stabiliteit te bieden op de markt voor secundaire hypotheken.

Alle gewone aandelen worden nieuw uitgegeven door het bedrijf. Fannie Mae heeft aan elk van de leden van het garantiesyndicaat opties gegeven om binnen 30 dagen na de eerste uitgifte maximaal nog eens 15 procent aan gewone aandelen en niet cumulatieve verplicht converteerbare preferente aandelen te kopen.

De emissies van gewone aandelen en verplicht converteerbare preferente aandelen zullen door Lehman Brothers Inc. en J.P. Morgan Securities Inc., als beherende inschrijvers beheerd worden. Kopieën van de voorlopige emissiecirculaires zijn verkrijgbaar op de website van Fannie Mae en ook te verkrijgen bij beide leden van het garantiesyndicaat op de volgende adressen:

  
  -- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution 
    Services, 1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; 
    fax +1-631-254-7140, of e-mail: qiana.smith@broadridge.com. 

  -- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS 
    Level, Brooklyn, NY 11245, Attention: Chase Distribution & 
    Support Service Northeast Statement Processing 
    Tel.: +1-718-242-8002. 

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae