Fannie Mae maakt het tijdsplanning van de uitgifte van Benchmark Securities(R) in 2008 bekend

31 Aug, 2007, 15:26 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, August 31 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) maakte vandaag zijn tijdsplanning bekend voor de uitgifte van Benchmark Securities(R) in 2008. De tijdsplanning is erop gemaakt om investeerders en andere participanten op de markt te helpen hun Fannie Mae Benchmark Securities(R) in te passen in hun lopende investeringen, handel, hedging en financieringsstrategieën. Het volgende is een beschrijving van het Benchmark Bills(R) and Benchmark Notes(R) programma in 2008.

Fannie Mae zal wekelijks drie- en zes maanden Benchmark Bills blijven veilen. De eenjarige bill zal niet meer dan eens per maand worden uitgegeven en zal niet via een veiling worden heropend. De omvang van de veiling van de drie maanden-, zes maanden- en eenjarige bills zullen op maandagmorgen EST bekend worden gemaakt. Als het op maandag een vakantiedag is, zal de bekendmaking op de werkdag daarvoor plaatsvinden. De veilingen zijn open voor biedingen op de woensdagen tussen 9.00 en 9.45 's morgens EST. De minimum omvang van de uitgifte met een looptijd van 3 maanden, 6 maanden en 1-jaar zal 1,0 miljard US$ bedragen. Benchmark Bills zullen blijven worden uitgegeven door middel van een cash of reguliere schikking.

Fannie Mae zal gebruik blijven maken van een vooraf vastgestelde maandelijkse data voor de bekendmaking van Benchmark Notes. (Deze maandelijkse data zijn weergegeven in de bijgesloten tijdsplanning.) Op elke dag van aankondiging zal Fannie Mae participanten op de markt de vervaldatum van de uitgifte mededelen, het dealer syndicaat en een indicatie van de omvang van de transactie. De waarde van de Benchmark Notes transacties worden in het algemeen binnen drie werkdagen na de datum van bekendmaking bekeken en over het algemeen twee werkdagen daarna vastgesteld. Benchmark Notes zullen worden uitgegeven met een verlooptijd van twee, drie, vijf en tien jaar en zijn niet vervroegd opvraagbaar. De minimum omvang van de nieuwe uitgifte zal 3 miljard US$ blijven.

Fannie Mae zou kunnen afzien van om het even welke geplande uitgifte van Benchmark Bills of Benchmark Notes. Als Fannie Mae er voor kiest een gepland Benchmark aanbod niet uit te geven, zal het dat voor of op de geplande datum van bekendmaking mededelen.

Fannie Mae is een onderneming in het bezit van aandeelhouders en heeft een publieke missie. Wij zijn er om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten en wereldkapitaal naar locale gemeenschappen te brengen om de huizenmarkt in de V.S. ten dienste te zijn. Fannie Mae heeft een federaal statuut en opereert in Amerika's secondaire hypotheek markt om ervoor te zorgen dat hypotheekbanken en ander geldleen instellingen genoeg fondsen hebben om potentiële huizenkopers tegen een lage rente geld te lenen. Het is onze taak om de mensen die in Amerika wonen te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht mag worden opgevat als een advies over de voordelen om een bepaalde belegging te kopen of te verkopen. Een beslissing om te beleggen in de effecten waarnaar hier wordt verwezen, dient uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie in het betreffende emissieprospectus van Fannie Mae. Men mag daarbij niet vertrouwen op de volledigheid of juistheid van de informatie die in dit persbericht wordt gegeven.

U moet de aard van de effecten en het mogelijke risico voor u volledig begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw persoonlijke situatie en financiële toestand. Vraag het advies van een voldoende deskundige financiële adviseur indien u twijfels hebt.Benchmark Securities, Benchmark Notes en Benchmark Bills zijn geregistreerde handelsmerken van Fannie Mae. Gebruik van deze handelsmerken is zonder toestemming verboden.

De uitgifte kalender van Benchmark Securities(R) in het jaar 2008

  
         Januari   Februari   Maart    April
  Veiling    Wekelijks  Wekelijks  Wekelijks  Wekelijks   3/6 
                                  maanden 
                                   Bills
  Veiling    Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks 1 jarige
                                  Bills
  Bekendmaking 7de     1de     3de     7de     Benchmark 
                                  Notes

         Mei     Juni     Juli    Augustus
  Veiling    Wekelijks  Wekelijks  Wekelijks Wekelijks   3/6
                                  Maanden
                                   Bills
  Veiling    Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks  1 jarige              
                                  Bills
  Bekendmaking 13de    2de     7de    12de     Benchmark 
                                  Notes

         September  Oktober   November  December
  Veiling   Wekelijks  Wekelijks  Wekelijks  Wekelijks   3/6 
                                  maanden 
                                  Bills
  Veiling   Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks  1 jarige
                                  Bills
  Bekendmaking 8ste    20ste    17de    8ste     Benchmark 
                                  Notes

  Benchmark Bills(R)
  -- Drie- en zes maanden Benchmark Bills worden wekelijks geveild,
    en éénjarige Benchmark Bills worden niet meer dan eens per maand
    geveild.
  -- Minimum omvang nieuwe uitgifte voor Benchmark Bills is 1,0
    miljard US$ voor de drie maanden, zes maanden, and eenjarige
    looptijden.

  Benchmark Notes(R)
  -- Minimum omvang nieuwe uitgifte voor niet vervroegd opvraagbare
    Benchmark Notes (2 tot 10 jaar vervaldatum) is 3,0 miljard US$.
  -- Op elke bekendmakingsdatum zal Fannie Mae de marktparticipanten
    de vervaldatum van de uitgifte mededelen, het dealer...
  -- The waarde van de Benchmark Notes transacties worden in het
    algemeen binnen drie werkdagen na de bekendmaking bekeken en
    zullen normaal gesproken twee dagen daarna worden vastgesteld.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae