Fannie Mae maakt vandaag de prijsstelling bekend van 2,25 miljard Amerikaanse dollar aan gewone aandelen en 2,25 miljard Amerikaanse dollar aan verplicht converteerbare preferente aandelen

09 Mei, 2008, 19:16 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 9 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) stelt de prijs vast van 2,25 miljard Amerikaanse dollar oftewel 82 miljoen gewone aandelen (CUSIP 313586109) op 27,50 Amerikaanse dollar per aandeel.

Het bedrijf maakt ook bekend de prijs te hebben vastgesteld van 2,25 miljard Amerikaanse dollar oftewel 45 miljoen niet-cumulatieve verplicht converteerbare preferente aandelen van 8,75 procent uit de 2008-1-serie (CUSIP 313586745).

De 2008-1-serie van preferente aandelen hebben een vastgestelde waarde en liquidatiepreferentie van 50 Amerikaanse dollar per aandeel, en betalen per kwartaal niet-cumulatieve dividend uit bij bepaling van de raad van bestuur, tegen een percentage van 8,75% per jaar over de vastgestelde waarde. Ieder preferent aandeel uit de 2008-1-serie zal per 13 mei 2011 automatisch converteren naar tussen de 1,5408 en 1,8182 gewone aandelen van Fannie Mae. Daarenboven mogen aandeelhouders te allen tijde ieder preferent aandeel uit de 2008-1-serie converteren naar 1,5408 gewone aandelen van Fannie Mae. De conversietarieven voor de preferente aandelen uit de 2008-1-serie vallen onder bepaalde omstandigheden onder anti-verwateringsregelingen.

"De vraag naar deze emissies was hoog en we denken dat dit komt door het vertrouwen van de investeerder in de waarde van ons bedrijf op de lange termijn en onze leidende positie op de markt," zegt David Benson, senior vice-directeur en penningmeester van Fannie Mae.

Fannie Mae heeft aan elk van de leden van het garantiesyndicaat opties gegeven om binnen 30 dagen maximaal nog eens 12,3 miljoen extra gewone aandelen en 6,75 miljoen preferente aandelen uit de 2008-1-serie te kopen.

Naar verwachting sluiten deze emissies op 14 mei 2008, indien aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden is voldaan. Zoals eerder bekendgemaakt worden deze emissies zeer binnenkort opgevolgd door een emissie van niet-cumulatieve, niet-converteerbare preferente aandelen.

De netto opbrengst van de emissies zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen, inclusief de mogelijkheid om het bedrijf in staat te stellen een sterke, conservatieve balans te onderhouden, de waarde op lange termijn voor aandeelhouders te verbeteren en stabiliteit te bieden op de markt voor secundaire hypotheken.

De emissies van gewone aandelen zullen door Lehman Brothers Inc., J.P. Morgan Securities Inc. en Citigroup Global Markets Inc. als gezamenlijke beherende inschrijvers beheerd worden samen met Goldman, Sachs & Co. en Morgan Stanley. De emissies van de preferente aandelen uit de 2008-1-serie zullen door J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc. en Banc of America Securities LLC als gezamenlijke beherende inschrijvers beheerd worden samen met Goldman, Sachs & Co. en Merrill Lynch. Lehman Brothers Inc. en J.P. Morgan Securities Inc. fungeren voor beide emissies als wereldwijde coördinators.

Kopieën van de emissiecirculaires zijn verkrijgbaar op de website van Fannie Mae en ook te verkrijgen bij de wereldwijde coördinators op de volgende adressen:

  
  -- Lehman Brothers Inc., p/a Broadridge, Integrated Distribution
    Services, 1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;
    fax +1-631-254-7140, of e-mail: qiana.smith@broadridge.com.

  -- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level,
    Brooklyn, NY 11245, let op: Chase Distribution & Support Service
    Northeast Statement Processing Phone: +1-718-242-8002.

Een aanvullende notering zal worden opgesteld om de extra gewone aandelen ter New York beurze te noteren. De preferente aandelen uit de 2008-1-serie zullen worden genoteerd aan de beurs in New York onder symbool "FNA".

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte uitspraken, zoals wettelijk beschreven in de federal securities laws. Hieronder vallen bijvoorbeeld de uitspraken over de plannen om vermogen te creëren, het geplande gebruik van de netto opbrengsten en toekomstige bedrijfsactiviteiten. Volgens Fannie Mae zijn de geuite verwachtingen in dit persbericht gebaseerd op redelijke aannames, maar kunnen haar toekomstige plannen, activiteiten en daadwerkelijke prestaties wezenlijk verschillen van de uitingen in de op de toekomst gerichte uitspraken. Verdere informatie die het werkelijke resultaat kan doen afwijken van deze uitspraken staat beschreven in het kwartaalverslag van Fannie Mae over de periode eindigend op 31 maart 2008 op formulier 10-Q en in het jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2007 op formulier 10-K, waaronder ook de paragraaf over risicofactoren in deze verslagen. Zie ook de verslagen op formulier Form 8-K.

Alle formulieren die Fannie Mae heeft ingediend bij de SEC zijn ook beschikbaar vanaf de website van Fannie Mae, ga naar www.fanniemae.com/ir/sec/.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae