Fannie Mae Start Benchmark REMIC(TM) Emissie

14 Nov, 2006, 18:24 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, November 14 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal vandaag haar tweede Benchmark REMIC(TM)- emissie starten. Het bedrijf zal US$ 1,1 miljard aanbieden in Benchmark REMIC Trust 2006-B2 als een categorie effecten die tot de vervaldatum zijn gegarandeerd (Guaranteed Maturity Class of GMC). De uiteindelijke vervaldatum van de effecten is 25 mei 2014. De koers van de Benchmark REMIC 2006-B2 wordt verwacht voor woensdag 16 november 2006. De GMC zal een opeenvolgende betaalstructuur hebben. De onderliggende hypotheekgedekte effecten (Mortgage-backed Securities of MBS) die als garantie zullen dienen voor de Benchmark REMIC, zijn de MBS van Fannie Mae op 30 jaar met 6,5 procent coupon, 7,00 procent als gewogen gemiddelde van de bruto coupon (gross weighted average coupon of GWAC), 284 maanden als gewogen gemiddelde van de totale looptijd (weighted average maturity of WAM) en 65 maanden als gewogen gemiddelde van de duur van de lening (weighted average loan age of WALA).

Lehman Brothers Inc., J.P. Morgan Securities Inc. en UBS Securities LLC zullen fungeren als de belangrijkste leden van het garantiesyndicaat voor de Benchmark REMIC Trust 2006-B2. Medebeheerders van de transactie zijn Banc of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. Bij de transactie is ook een verkoopgroep betrokken.

Informatie over Benchmark REMIC Trust 2006-B2, waarvan de GMC onderdeel uitmaakt, is beschikbaar in het aanvullende prospectus op de pagina Prospectus and Related Documents (Prospectus en gerelateerde documenten) van de website van het bedrijf op http://www.fanniemae.com/mbs/documents/remic/remicprospectussupplements.jhtml

Een exemplaar van het aanvullende prospectus kunt u tevens verkrijgen door de leden van het garantiesyndicaat te schrijven of te bellen op:

  
  Lehman Brothers Inc.
  c/o ADP Financial Services
  Prospectus Department
  1155 Long Island Avenue
  Edgewood, NY 11717
  (Tel. +1-631-254-7106)

  J. P. Morgan Securities, Inc.
  JPMSI Operations
  10 South Dearborn Street
  Mail Code IL1-0237
  Chicago, Illinois 60670
  (Tel. +1-312-732-8505)

  UBS Securities LLC
  Prospectus Department
  1000 Harbor Boulevard
  Weehawken, NJ 07086
  (Tel. +1-201-352-6858)

Fannie Mae is een bedrijf dat staat genoteerd op de beurs van New York. Het opereert in uitvoering van een federaal statuut. Fannie Mae wil middels haar "American Dream Commitment" de huizenmarkt toegankelijker maken voor miljoenen mensen die voor het eerst een huis kopen, het huiseigendom percentage onder minderheidsgroeperingen verhogen tot 55 procent, huiseigendom en het huren van woningen een succes maken voor miljoenen families die het risico lopen hun huizen te verliezen en het het aanbod uitbreiden van betaalbare huizen waar dat het meest nodig is. Meer informatie over Fannie Mae kunt u vinden op het Internet op http://www.fanniemae.com.

Dit persbericht bevat geen aanbod tot het verkopen of het verzoek tot een aanbod tot het kopen van effecten van Fannie Mae. Niets in dit persbericht bevat advies ten gunste van het kopen of verkopen van bepaalde beleggingen. Elke beleggingsbeslissing wat betreft elke willekeurige aanschaf van effecten waarnaar hierin wordt verwezen, dient enkel te worden gemaakt op basis van informatie verkregen uit Fannie Mae's Aanbod Circulaire van 17 oktober 2005. Bovendien mag er geen vertrouwen worden gebaseerd op basis van de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie verkregen uit dit persbericht.

U dient niet te handelen in effecten, tenzij u hun aard en de grootte van de blootstelling aan de risico's ervan begrijpt. U dient tevreden te zijn dat zij geschikt zijn voor u in het licht van uw omstandigheden en uw financiële situatie. Indien u enigszins twijfelt dan dient u een geschikte en gekwalificeerde financieel adviseur te raadplegen.

Benchmark Notes is een geregistreerd merk en Benchmark REMIC is een handelsmerk van Fannie Mae. Onbevoegd gebruik van deze merken is verboden.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae