Fannie Mae stelt de koers vast voor een nieuwe emissie van Benchmark Notes(R) op 2 jaar en een nieuwe emissie Benchmark Notes(R) op 5 jaar

09 Jan, 2008, 21:51 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 9 /PRNewswire/ --

Hierna volgen de details van de emissies van Fannie Mae (NYSE: FNM):

  
            Op 2 jaar           Op 5 jaar
  Koersdatum     9 januari 2008         9 januari 2008 
  Betalingsdatum   11 januari 2008        11 januari 2008 
  Vervaldatum     10 februari 2010        12 februari 2013     
  Grootte van emissie US$ 4 miljard         US$ 4 miljard 
  Coupon       3,250%             3,625% 
  Uit te geven tegen 99,940             99,749 
  Rendement      3,281%             3,680%  
  Spread       +58,0 basispunten       +60,0 basispunten 
            t.o.v. Amerikaanse       t.o.v. Amerikaanse
            schatkistwaarden        schatkistwaarden 
            tegen 3,250%          tegen 3,625%
            vervallend op         vervallend op 
            31/12/2009           31/12/2012 
  Coupondata     Jaarlijks op 10 februari en  Jaarlijks op 12 
            10 augustus, voor het eerst  februari en 12 
            op 10 februari 2008      augustus, voor het
                            eerst op 12 februari
                            2008 
  CUSIP        31398AKX9           31398AKY7 
  Notering      Een aanvraag wordt ingediend  Een aanvraag wordt
            om de effecten te noteren   ingediend om de 
            op de EuroMTF-markt van    effecten te noteren
            de Luxemburgse         op de EuroMTF-markt 
            effectenbeurs         van de Luxemburgse
                            effectenbeurs 

De hoofdleden van het garantiesyndicaat voor de emissie op 2 jaar zijn Merrill Lynch Government Securities, J.P. Morgan Securities Inc. en UBS Securities LLC. Medebeheerders zijn Banc of America Securities LLC, Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. en Morgan Stanley & Co. Er is een specifieke verkoopgroep bestaande uit zeven andere makelaars.

De hoofdleden van het garantiesyndicaat voor de emissie op 5 jaar zijn Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. en Lehman Brothers Inc. Medebeheerders zijn Banc of America Securities LLC, Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. en Morgan Stanley & Co. Er is een specifieke verkoopgroep bestaande uit zeven andere makelaars.

Fannie Mae is een bedrijf in handen van de aandeelhouders met een publieke missie. Ons bedrijf heeft als doel om het aanbod aan betaalbare woningen uit te breiden en internationaal kapitaal naar de lokale gemeenschap te brengen ten voordele van de woningmarkt in de VS. Fannie Mae werkt conform federale statuten en is actief op de parallelle hypotheekmarkt in de VS om ervoor te zorgen dat hypotheekbanken en andere geldschieters beschikken over voldoende fondsen om aan de kopers van een woning tegen lage rente te kunnen lenen. Het is onze taak om de woningmarkt in de VS van dienst te zijn.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht mag worden opgevat als een advies over de voordelen om een bepaalde belegging te kopen of te verkopen. Een beslissing om te beleggen in de effecten waarnaar hier wordt verwezen, dient uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie in het betreffende emissieprospectus van Fannie Mae. Men mag daarbij niet vertrouwen op de volledigheid of juistheid van de informatie die in dit persbericht wordt gegeven.

U moet de aard van de effecten en het mogelijke risico voor u volledig begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw persoonlijke situatie en financiële toestand. Vraag advies aan een voldoende deskundige financiële adviseur indien u twijfels hebt.

Benchmark Notes is een gedeponeerd merk van Fannie Mae. Gebruik van dit merk zonder toestemming is verboden.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae