Fannie Mae stelt dividend tarief bij voor zijn preferente aandelen Series O tot 7,000 procent; maakt dividend tarief van 5,9481 procent bekend voor preferente aandelen Series P

28 Sep, 2007, 22:38 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 28 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) maakte vandaag de bijstelling bekend van het volgende vastgestelde kwartaal dividend tarief voor zijn variabele tarief van de non-cumulatieve preferente aandelen Series O. Het nieuwe tarief zal 7,000 procent per jaar bedragen. Fannie Mae maakte tevens een aanvangsdividend tarief bekend van 5,9481 voor zijn variabele tarief van de non-cumulatieve preferente aandelen Series P (CUSIP 313586 786), dat op 25 september 2007 is vastgesteld.

Het nieuwe dividend tarief voor de Series O zal vanaf 30 september 2007 tot 31 december 2007 gelden. In overeenstemming met de voorwaarden van de Series O Preferred Stock Certificate of Designation, zal het dividend met een jaarlijks tarief van 7,000 procent groeien, totdat is vastgesteld dat de som van het 10-jarige CMT tarief plus 2,375 procent groter is dan 7,000 procent op de geëigende 3-maandelijkse datum van vaststelling. Fannie Mae zal alleen aanvullende dividend wijzigingen van de Series O bekendmaken als het 3-maandelijkse dividend tarief voor de 3-maandelijkse dividend periode groter is dan 7,000 procent.

Aandeelhouders die een portefeuille van Series O preferente aandelen bezitten kunnen, wanneer en indien dat gedeclareerd wordt bij de raad van bestuur van Fannie Mae, een 3-maandelijks dividend tegemoet zien. Er werden vijftig miljoen (50.000.000) preferente aandelen Series O, met een vastgestelde waarde van 50,00 US$ per aandeel uitgegeven, die momenteel uitstaan.

Het aanvangsdividend tarief van 5,9481 procent voor preferente aandelen Series P werd op 26 september 2007 vastgesteld op een jaarlijks tarief van 3-maandelijkse LIBOR, plus 0,75 procent in overeenstemming met de Certificate of Designation voor Series P preferente aandelen. Het aanvangsdividend tarief voor Series P zal vanaf 28 september 2007 tot 31 december 2007 gelden.

Aandeelhouders die een portefeuille van Series P preferente aandelen bezitten kunnen, wanneer en indien dat gedeclareerd wordt bij de raad van bestuur van Fannie Mae, een 3-maandelijks dividend tegemoet zien. Er werden veertig miljoen (40.000.000) preferente aandelen Series P, met een vastgestelde waarde van 25,00 US$ per aandee, uitgegeven, die momenteel uitstaan.

Voor meer informatie over de Series O en de Series P preferente aandelen dienen geïnteresseerden voor deze transacties zich te wenden tot de desbetreffende Certificates of Designation, die beschikbaar zijn op Fannie Mae's website (http://www.fanniemae.com).

Dit persbericht behelst geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging om aandelen van Fannie Mae te kopen. Niets in dit persbericht is bedoeld als advies over de voordelen om een bepaalde belegging te kopen of te verkopen.

Fannie Mae is een onderneming in het bezit van aandeelhouders en heeft een publieke missie. Wij zijn er om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten en wereldkapitaal naar locale gemeenschappen te brengen om de huizenmarkt in de V.S. van dienst te zijn. Fannie Mae heeft een federaal statuut en opereert in de secondaire hypotheekmarkt van Amerika om ervoor te zorgen dat hypotheekbanken en ander geldleen instellingen genoeg fondsen hebben om huizenkopers tegen een lage rente geld te lenen. Het is onze taak om de mensen die in Amerika wonen te helpen.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae