Fase III proef voor nieuw geconstateerde multiple myeloma (E4A03) van ECOG meldt dat LENALIDOMIDE plus een lage dosis dexamethasone op een overlevingsvoordeel wijst voor patiënten met multiple myeloma

04 Apr, 2007, 19:35 BST Van Celgene Corporation

SUMMIT, New Jersey, April 3 /PRNewswire/ --

Celgene Corporation (Nasdaq: CELG) kondigt aan dat de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) gemeld heeft dat het rapport van zijn Data Monitoring Committee (DMC) over de voorbereidende resultaten van een grote willekeurige klinische studie voor patiënten met nieuw geconstateerde multiple myeloma ontdekte dat het gebruik van een lage dosis dexamethasone (Decadron) in combinatie met lenalidomide op een overlevingsvoordeel wijst voor patiënten in vergelijking met de hogere standaard dosis dexamethasone die gebruikt wordt in combinatie met lenalidomide om de ziekte te behandelen.

REVLIMID (lenalidomide) werd goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration voor behandeling in combinatie met een standaard dosis dexamethasone van patiënten met multiple myeloma die op zijn minst één keer in therapie zijn geweest. REVLIMID is ook goedgekeurd voor het behandelen van patiënten met transfusieafhankelijke bloedarmoede vanwege laag of intermediate-1-risico myelodyspastisch syndroom (MDS) in associatie met een 5q-deletie cytogenetische afwijking, met of zonder bijkomende cytogenetische afwijkingen. REVLIMID kreeg onlangs een positief advies van de European Medicines Agency (EMEA) voor gebruik in combinatie met dexamethasone ter behandeling van patiënten met multiple myeloma die op zijn minst één keer in therapie zijn geweest.

Over REVLIMID(R)

REVLIMID is een gedeponeerd handelsmerk van IMiDs(R) dat behoort tot een groep vernieuwende immunomodulerende geneesmiddelen. Celgene beoordeelt REVLIMID en andere merken van IMiDs in meer dan 75 klinische studies in een breed scala van oncologische aandoeningen, zowel in bloedkankers en vaste tumors. De informatiebron van IMiDs wordt beschermd door uitgebreide intellectuele eigendomsrechten van verstrekte en uitstaande octrooiaanvragen in de VS en in het buitenland, waaronder composition-of-matter (samenstel van stoffen) en gebruiksoctrooien.

Over multipele myeloma

Multiple myeloma (ook bekend als myeloma of plasmacel leukemie) is een vorm van bloedkanker waarbij teveel kwaardaardige plasmacellen worden geproduceerd in het beenmerg. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen produceren, immunoglobulinen genaamd, die infecties en ziekten bestrijden. De meeste patiënten met multiple myeloma hebben echter cellen die een vorm van immunoglobuline produceren, paraproteïne (of M-proteïne) genaamd, die het lichaam niet ten goede komen. Bovendien vervangen de kwaadaardige plasmacellen de normale plasmacellen en andere witte bloedcellen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Multiple myelomacellen kunnen zich ook hechten aan andere lichaamsweefsels, zoals bot, en produceren tumors. De oorzaak van de ziekte is nog steeds onbekend.

Over ECOG

De Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) werd in 1955 opgericht als een van de eerste coöperatieve groepen die gelanceerd werden om klinische kankerproeven uit te voeren in meerdere centra. Een coöperatieve groep is een groot netwerk van onderzoekers, artsen en deskundigen in de gezondheidszorg in nationale, openbare en privé instituten die lid zijn van de groep. ECOG wordt voornamelijk gefinancierd door het National Cancer Institute (NCI) en groeide uit van een consortium van instituten aan de Oostkust met vijf leden tot een van de grootste klinische organisaties voor kankeronderzoek in de VS, met bijna 6000 artsen, verplegers, farmaceuten, statistici en clinical research associates (CRA's) uit de VS, Canada en Zuid-Afrika. Institutionele leden zijn o.a. universiteiten, medische centra, Community Clinical Oncology Programs (CCOP's) en Cooperative Group Outreach Programs (CGOP's). Deze instituten streven het gemeenschappelijke doel na om kanker te controleren, effectief te behandelen en uiteindelijk te genezen. De wereldwijde medische gemeenschap kan de onderzoeksresultaten mee volgen via wetenschappelijke publicaties en professionele vergaderingen.

Over Celgene

Celgene Corporation, een geïntegreerd wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Summit, New Jersey, houdt zich voornamelijk bezig met het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van vernieuwende therapieën voor de behandeling van kanker en infectieziekten door middel van genetische en proteïneregulering. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf via www.celgene.com.

Dit persbericht bevat bepaalde vooruitziende verklaringen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, vertragingen, onzekerheden en andere factoren die buiten de controle van het bedrijf staan en die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten, prestaties of verwachtingen van het bedrijf wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten, prestaties of andere verwachtingen die gesuggereerd worden in deze vooruitziende verklaringen. Deze factoren omvatten resultaten van huidige of uitstaande onderzoeken en activiteiten die nog in ontwikkeling zijn, handelingen van de FDA en andere regulerende instanties en andere factoren die vermeld staan in de gedeponeerde aanvragen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission, zoals onze 10K, 10Q en 8K verslagen.

Website: http://www.celgene.com

BRON Celgene Corporation