Fiduciaire propositie aangescherpt en omvangrijke transitie pensioenfondsen succesvol

02 Apr, 2010, 10:00 BST Van Mn Services N.V.

RIJSWIJK, Nederland, April 2, 2010 /PRNewswire/ --

- Fiduciaire propositie vermogensbeheer aangescherpt

- Omvangrijke transitie Pensioenfonds van de Metalektro en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Fiduciaire propositie vermogensbeheer aangescherpt

Mn Services heeft haar fiduciaire propositie van de business unit Vermogensbeheer aangescherpt waarbij goed risicobesef het uitgangspunt is. De kredietcrisis heeft aangetoond dat het besturingsmodel van pensioenfondsen

en -uitvoerders aangepast dient te worden om meer balans tussen rendement en risico te realiseren.

Mn Services wordt zodanig ingericht dat klanten kunnen sturen op hun eigen balans en de daarbij behorende risico's. Door de aanscherping worden de klanten in staat gesteld om beter hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het risicoprofiel van hun fonds en om hun doelstellingen te halen. In de nieuwe visie op fiduciair management staat een aantal zaken centraal:

1. Integrale risicoafweging in beleggingsbeleid door balansdenken (focus op zowel de verplichtingen van pensioenfondsen als op het vermogensbeheer) en dynamische asset allocatie;

2. Kwaliteitsinjectie risicomanagement waarbij de risicomanagementfunctie niet versnipperd is maar een integraal onderdeel is van de beleidsvoering;

3. Fundamenteel andere benadering ten aanzien van beleggingsmarkten: uitsluitend transparante en uitlegbare beleggingen, liquide portefeuilles en een combinatie van actief en passief beleggen;

4. Verbeterde rapportages waarbij proactief op risico's gebaseerde managementinformatie wordt aangeleverd (niet alleen data voorzien maar ook interpreteren);

5. Klantfocus waarin constante betrokkenheid, interactie, transparantie en een verdienmodel met gelijke belangen centraal staan.

"De wetenschap dat we risico's met een kleine kans maar grote impact serieus moeten nemen, zoals de recente kredietcrisis aantoonde, is tot in de haarvaten van Mn Services doorgedrongen. Op dit moment zijn we hard aan de slag om de nieuwe fiduciaire propositie te implementeren. Met deze strategische heroriëntatie nemen wij onze verantwoordelijkheid en geven we onze klanten de mogelijkheid om bewuste en weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van hun beleggingsbeleid" aldus Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mn Services.

In lijn met de aangescherpte fiduciaire propositie zijn wijzigingen aangebracht in de aansturing en verantwoordelijkheden van de business unit Vermogensbeheer:

- Roland van den Brink is op eigen verzoek teruggetreden uit de Raad van Bestuur en richt zich binnen Mn Services op Internationale Betrekkingen;

- Jaap Kaptein is interim voorzitter van de Directie van Vermogensbeheer en is verantwoordelijk voor de implementatie van de heroriëntatie bij de business unit Vermogensbeheer zoals hierboven omschreven. Hij rapporteert aan Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mn Services.

Omvangrijke transitie Pensioenfonds van de Metalektro en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij succesvol

De besturen van Pensioenfonds van de Metalektro en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij hebben vorig jaar besloten om de uitvoering van de pensioenregeling met ingang van januari 2010 over te brengen naar Mn Services. De omvangrijke transitie is succesvol afgerond en per 25 januari zijn de eerste pensioenuitkeringen succesvol uitbetaald, nagenoeg geruisloos en zonder overlast voor werkgevers, deelnemers en gepensioneerden in beide sectoren.

Directeur Pensioenen en Diensten Maarten van der Tuin: "Ons serviceconcept levert voordeel op voor werkgevers, werknemers en gepensioneerden binnen de aangesloten sectoren. Het serviceconcept van Mn Services leidt tot heldere communicatie, duidelijkheid over het servicelevel en tot korte lijnen tussen klant en pensioenuitvoerder. De toegenomen schaalgrootte van Mn Services als vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder leidt tot meer efficiency, inkoopkracht, grotere investeringsruimte en bundeling van kennis, waardoor lagere uitvoeringskosten, een flexibele dienstverlening en op langere termijn stabielere rendementen ontstaan."

- Maarten van der Tuin is per 1 april benoemd als Directeur Pensioenen en Diensten

- EINDE NIEUWSBERICHT -

Over Mn Services

Mn Services beheert een vermogen van ca. EUR 62 miljard voor een groeiend aantal opdrachtgevers. Daarnaast voert het bedrijf de pensioenadministratie uit voor ruim 1,8 miljoen mensen en meer dan 36.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf een van de grotere onafhankelijke uitvoerders van vermogensbeheer en pensioenadministratie in Nederland.

BRON Mn Services N.V.