Financiële instellingen moeten beheerprocessen van watchlists versnellen, zegt Norkom Technologies

31 Jul, 2008, 08:00 BST Van Norkom Technologies

LEUVEN, België, July 31 /PRNewswire/ --

- Whitepaper stelt strategieën voor ter verbetering van het toezicht op watchlists van verdachten en politiek blootgestelde personen (Politically Exposed Persons, PEP's)

Uit een recent onderzoek van Norkom Technologies is gebleken dat het leeuwendeel van de financiële dienstverleners zich - terwijl kosten verbonden aan het bijhouden van watchlists toenemen - met moeite kunnen houden aan hun verplichtingen met betrekking tot regelgevingen en dat ze in tijden van crisis slecht voorbereid zijn op toezicht op terroristische activiteiten.

Dit werd duidelijk toen in 2006 - na een afgeweerde terreurdreiging - de regering van het VK instellingen opdroeg in hun wereldwijde activiteiten op zoek te gaan naar 17 aangewezen verdachten. Bij de meeste nam dit meer dan drie weken in beslag. En toch blijven de kosten en de tijd die aan toezicht op watchlists verbonden zijn, toenemen, ondanks deze schijnbare mislukkingen. In het laatste jaar nam in 38 procent van de organisaties de tijd die aan watchlists werd gespendeerd, toe. Meer dan een derde geeft aan dat het meer dan 20 procent van de totale onderzoekstijd in beslag neemt en een jaarlijkse bedrijfskostenpost van US$ 1 miljoen betekent.

"Als organisaties er in een tijd van crisis zo lang voor nodig hebben om - in opdracht van hun regering - te controleren of een naam in het bestand van hun bedrijf voorkomt, dan kunnen we ervan uitgaan dat een dergelijke taak op een normale dag niet veel sneller uitgevoerd zal worden", zei Edward Doyle, manager naleving van sancties en PEP's van Norkom en auteur van de whitepaper.

Andere bevindingen zijn onder andere:

- Minder dan de helft (45%) van de onderzochte instellingen in "The Endless Watch: Battle Strategies for the Counter Terrorist Financing Frontline" (de eeuwige bewaking: strategieën voor het front tegen het financieren van terrorisme) blijken in staat de naam van een persoon te vinden in al hun bedrijfstakken, databanken en internationale vestigingen

- Een derde (31%) maakt bij zulke zoekopdrachten nog gebruik van handmatige processen, terwijl sommige van deze instellingen meer dan tien miljoen actieve rekeningen van klanten hebben en meer dan een miljoen transacties per dag verwerken

- Het is echter bemoedigend dat 79% van de instellingen de ernst van het probleem inziet en alle verantwoordelijkheden omtrent het tegengaan van witwassen hebben gecentraliseerd onder een enkele rapportageprocedure

- 27% gaat grondiger tewerk en centraliseert de informatievergaring door de implementatie van een enkele technologie die in staat is de informatie van diverse detectiesystemen samen te brengen

Doyle is van mening dat de aanpak van het probleem gebaseerd moet zijn op risico, waarbij het niveau van het onderzoek gewijd aan de constante bewaking van rekeningen en transacties evenredig is aan die van het risico. Een aanpak die de effectiviteit van processen tegen wiswassen verbetert, wordt voorgesteld in de whitepaper van Norkom, getiteld 'The Endless Watch: Battle strategies for the counter terrorist financing frontline'. Deze aanpak stoelt op zes uitgangspunten:

  
  1) Het centraliseren van data

  2) Het beheren van variatie

  3) Transliteratie and vertaling

  4) Het koppelen van verschillende datapunten

  5) Realtime toezicht op transacties

  6) Grensoverschrijdend beheer.

"Onze whitepaper tracht een nieuwe weg in te slaan door de waarde van nieuwe benaderingen af te wegen in het weinig opwindende maar strategisch cruciale front in het gevecht tegen de financiering van terrorisme", concludeert Doyle.

Exemplaren van de whitepaper van Norkom, getiteld 'The Endless Watch: Battle strategies for the counter terrorist financing frontline' zijn gratis verkrijgbaar op http://www.norkom.com.

Opmerkingen voor redacteuren

Over Norkom Technologies

Norkom Technologies (AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE) is opgericht in 1998 en stelt financiële organisaties in staat om op een intelligente wijze actie te ondernemen, bescherming te beheren en strategieën te ontwikkelen tegen fraude, witwassen en andere financiële misdaad. Norkom heeft - door de combinatie van een uniek onderzoekstechnologieplatform en een diepgaande domeinexpertise - een uitstekende reputatie opgebouwd door het verminderen van financiële verliezen, het beschermen van de reputaties van gebruikers, het verbeteren van operationele efficiëntie en het verminderen van de kosten van informatietechnologie.

Norkom bedient klanten in meer dan 100 landen, waaronder HSBC, Credit Agricole, DnB NOR, Erste, Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Swedbank, Washington Mutual.

  
  Voor meer informatie neemt u contact op met:
  Fiona McLoughlin, marketingmanager, Norkom Technologies, +353-1-8739612,
  fiona.mcloughlin@norkom.com

BRON Norkom Technologies