Flexibele arbeidsmarkt noodzaak voor Lissabon-doelstellingen

19 Okt, 2004, 16:50 BST Van ABU

LIJNDEN, The Netherlands, October 19 /PRNewswire/ -- De uitzendbranche kan in het behalen van de Lissabon-doelstellingen in 2010 een grote rol spelen. Uitzendondernemingen kunnen de komende zes jaar minstens 3,5 miljoen nieuwe banen scheppen. Voorwaarden zijn een flexibele arbeidsmarkt en een vermindering of opheffing van restricties aan uitzendwerk in de Europese Unie. Dat blijkt uit een internationale editie van Uitzendwerk, uitgebracht door de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) naar aanleiding van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

In veel Europese landen bestaan wettelijke bepalingen die remmend werken op de banengroei. Volgens de ABU is het noodzakelijk dat deze restricties verminderd of geheel opgeheven worden. De restricties die bestaan zijn met name gericht op tijd (maximale inleentermijn) en sector (het verbod op uitzendwerk in bepaalde sectoren). In een aantal landen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om via een uitzendbureau in de publieke sector te werken.

Zeven miljoen mensen werken ieder jaar in Europa via een uitzendonderneming, ongeveer 2,8 miljoen uitzendarbeiders per dag. In 2000 lag dit nog op 2,2 miljoen. In totaal bestaat 1,9% van de Europese beroepsbevolking uit uitzendarbeiders. Wanneer de stijgende trend doorzet en de restricties die aan uitzendarbeid in veel EU-lidstaten gesteld worden, worden verminderd of helemaal opgeheven kan het aantal uitzendbanen in 2010 verdubbeld zijn. Dan zullen 3,5 miljoen meer mensen werkzaam zijn via uitzendondernemingen. Voorwaarde voor deze verdubbeling is dat er geen beperkende bepalingen geïntroduceerd worden zoals bijvoorbeeld op het gebied van beloning van uitzendkrachten.

In de internationale uitgave van Uitzendwerk die 19 oktober 2004 verschijnt staat de huidige stand van zaken in de uitzendbranche binnen de EU beschreven, in het Engels, Frans en Duits. Een exemplaar is te bestellen via www.abu.nl.

Voor de redactie, niet voor publicatie:

De ABU vertegenwoordigt de belangen van circa 280 uitzendondernemingen, met in totaal meer dan 2.600 vestigingen in Nederland. Elk jaar worden zo'n 650.000 uitzendkrachten geplaatst.

BRON ABU