Focus op aandeelhouderswaarde doorgeslagen in Nederland

16 Maa, 2010, 12:22 GMT Van RSM Erasmus University

ROTTERDAM, March 16, 2010 /PRNewswire/ -- Focus op aandeelhouderswaarde heeft een negatieve invloed op de financiële prestaties van top-100 beursgenoteerde ondernemingen. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Pieter-Jan Bezemer, die op 19 maart a.s. promoveert aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University met zijn dissertatie Diffusion of Corporate Governance Beliefs. Met deze stelling onderschrijft hij in dit promotieonderzoek de maatschappelijke kritiek op het Angelsaksische economische model, waarin de aandeelhouders centraal staan. Bezemer's drie belangrijkste bevindingen zijn als volgt:

- Het in de USA en de UK gehanteerde model van creatie van aandeelhouderswaarde is gedurende de afgelopen decennia steeds meer gemeengoed geworden in Nederland. In 15 jaar tijd is het percentage van de top-100 beursgenoteerde bedrijven dat aandeelhouders-waarde benadrukt in het jaarverslag van 13% naar 74% gestegen.

- Top-100 beursgenoteerde bedrijven verwijzen niet alleen meer naar aandeelhouderswaarde in hun jaarverslag, maar implementeren ook daadwerkelijk meer bijbehorende technieken. Het gemiddeld gebruik van optieregelingen, inkoopprogramma's voor eigen aandelen en technieken voor het creëren van economische waarde (EVA) steeg gedurende deze periode met een kleine 200%.

- De toenemende focus op aandeelhouderswaarde heeft een negatieve invloed op de prestaties van bedrijven in Nederland. De gemiddelde rentabiliteit van de activa (ROA) van deze onder-nemingen lag gedurende deze periode 17% lager.

Zie voor meer informatie het uitgebreide versie van dit persbericht op de website van RSM: http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/News%20Current/PhD%20Bezemer%20NL%20site.pdf

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's en. http://www.rsm.nl

BRON RSM Erasmus University