Foothills Resources, Inc. stelt nieuw bestuurslid aan en vervolledigt de overblijvende 12 miljoen dollar van de financiering door onderhandse plaatsing

20 Apr, 2006, 23:52 BST Van Foothills Resources, Inc.

BAKERSFIELD, Californië, April 20 /PRNewswire/ --

Foothills Resources, Inc. (OTC Bulletin Board: FTRS) kondigde vandaag de verkiezing aan van Frank P. Knuettel als lid van de raad van bestuur, waarmee de raad nu in totaal vier leden telt. Dhr. Knuettel is Adjunct Faculteitsmedewerker bij de Mason School of Business van het College of William and Mary in Williamsburg, Virginia. In 2000 nam hij ontslag als directeur van PaineWebber Inc., waar hij zich specialiseerde in de analyse van energie en energiegerelateerde effecten, en eveneens werkzaam was op het gebied van bankieren in effecten met energietransacties.

De CEO van Foothills, Denny Tower, zei het volgende: "Uit naam van de raad van bestuur heet ik Frank Knuettel hartelijk welkom in ons team. Het is een eer dat we een dergelijk hooggekwalificeerd extern bestuurslid mogen verwelkomen. De uitgebreide kennis die Frank heeft van de financiële markten en zijn ervaring op het gebied van de olie- en gasindustrie zullen de groei en het succes van Foothills in de toekomst gunstig beïnvloeden."

Dhr. Knuettel zal deel uitmaken van de huidige raad van bestuur, bestaande uit: Christopher P. Moyes (President van Moyes & Co., Inc.), Dennis B. Tower (CEO van Foothills) en John L. Moran (President van Foothills).

Het bedrijf kondigde eveneens de volstorting aan van het resterende deel van de onderhandse plaatsing ter waarde van 12 miljoen dollar bij een groep institutionele en geaccrediteerde beleggers, waarvan 10,8 miljoen dollar werd volgestort zoals aangekondigd op 6 april 2006. De financiering ter waarde van 12 miljoen dollar betrof de uitgifte van 17.142.856 participaties in totaal, die 17.142.856 gewone Foothills aandelen vertegenwoordigen en bewijzen om 12.857.142 bijkomende gewone aandelen van Foothills aan te kopen, uitoefenbaar voor1,00 dollar per aandeel. De netto-opbrengst van de financiering van ongeveer 11,3 miljoen dollar zal worden gebruikt als algemeen bedrijfskapitaal.

Over Foothills Resources, Inc.

Foothills Resources, Inc. is een bedrijf gericht op de aankoop, exploitatie en productie van olie en gas. Het hoofdkwartier is gevestigd in Bakersfield, Californië. De huidige bedrijfsactiviteit werd opgestart in april 2006, na de gelijktijdige voltooiing van een "reverse merger"-transactie en een financiering door onderhandse plaatsing.

Onze bedrijfsstrategie bestaat erin laag-tot-matig risicopotentieel te identificeren en te exploiteren in en nabij bestaande of geschikte productiegebieden die snel kunnen worden ontwikkeld en productief worden gemaakt, met inbegrip van de aankoop van producerende eigendommen met exploitatie- en exploratiepotentieel in deze gebieden. We zullen eveneens van onze vakkennis gebruik maken om exploratieprojecten te ontwikkelen in focusgebieden en om samen te werken met andere bedrijven in deze gebieden bij de exploratie naar olie en aardgas met gebruik van geavanceerde 3D-seismiek. Het bestuur zal gebruik maken van zijn uitgebreide nationale en internationale kennis op het gebied van olie en gas en zijn relatie met de welbekende energieconsultinggroep Moyes and Co., Inc. (http://www.moyesco.com ) om het bedrijf te consolideren en te doen groeien. Bijkomende informatie over Foothills is beschikbaar op http://www.foothills-resources.com. Beleggers kunnen met hun vragen terecht bij: info@foothills-resources.com

SEC-rapporten en op de toekomst gerichte verklaringen

Bijkomende informatie betreffende de "reverse merger"-transactie en de financiering door onderhandse plaatsing van het bedrijf is terug te vinden in het actuele overzicht van het bedrijf op formulier 8-K dat bij de Securities and Exchange Commission werd voorgelegd op 6 april 2006 en 20 april 2006.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen in de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, in de aangepaste versie, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, in de aangepaste versie. Alle verklaringen, met uitzondering van historische feiten, die in dit persbericht voorkomen en verband houden met activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die worden verwacht of geanticipeerd, kunnen in de toekomst plaatsvinden en zijn op de toekomst gerichte verklaringen. De woorden "zullen," "moeten," "geloven," "bedoeld zijn," "verwachten," "anticiperen," "inschatten," "voorspellen," "plannen" en gelijkaardige uitdrukkingen zijn ook bedoeld als aanduidingen van op de toekomst gerichte verklaringen. Deze op de toekomst gerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de bedrijfsstrategie en -expansie en de groei van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Deze op de toekomst gerichte verklaringen betreffen veronderstellingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van deze die werden uitgedrukt of geïmpliceerd door deze op de toekomst gerichte verklaringen. Hoewel we geloven dat de veronderstellingen die in deze op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt aannemelijk zijn, kunnen we niet garanderen dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. We willen de lezers er ook op wijzen dat deze verklaringen geen garantie vormen voor de toekomstige prestaties en dat ze onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet ontdekken van reserves die op een commercieel haalbare manier kunnen worden ontgonnen, het onjuist inschatten van olie- en gasreserves, hevige concurrentie, milieurisico's en algemene economische omstandigheden waaronder de olie- en gasprijzen. De lezers worden verzocht geen overmatig vertrouwen te stellen in deze op de toekomst gerichte verklaringen, die enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht. Indien een van deze risico's of onzekerheden plaatsvindt, of een van de veronderstellingen onjuist blijkt te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die in de op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt. Wij aanvaarden geen verplichting tot publicatie van de resultaten van herzieningen van deze op de toekomst gerichte verklaringen naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die na de datum van dit persbericht hebben plaatsgevonden of vanwege onvoorziene gebeurtenissen. De lezers worden verzocht om de verschillende openbaarmakingen in de rapporten die door ons worden voorgelegd aan de Securities and Exchange Commission aandachtig te lezen en te overwegen, deze zijn bedoeld om geïnteresseerde partijen te adviseren omtrent de risico's en factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, de financiële situatie, de resultaten van de activiteiten en de kasstromen.

    
    Website: http://www.moyesco.com
    Website: http://www.foothills-resources.com

BRON Foothills Resources, Inc.