Frank De Moor, CEO Q-Park per 1 augustus 2014

03 Apr, 2014, 18:40 BST Van Q-Park NV

MAASTRICHT, Nederland, April 3, 2014 /PRNewswire/ --

Opvolger van Ward Vleugels is de huidige voorzitter RvB Macintosh Retail Group

De raad van commissarissen benoemt Frank De Moor (51) per 1 augustus 2014 als CEO van          Q-Park NV. Frank volgt de heer Vleugels op die in September 2013 heeft aangekondigd in 2014 terug te treden.

Drs. Frank De Moor is sinds 2003 voorzitter van de raad van bestuur van de beursgenoteerde Macintosh Retail Group. Daarvoor heeft hij bij meerdere internationale bedrijven gewerkt.

Peter Elverding, voorzitter van de RvC: "Na een zorgvuldige selectie procedure zijn we verheugd te melden dat er een overeenkomst is met de heer Frank Karel De Moor en dat hij per 1 augustus aantreedt als CEO en voorzitter raad van bestuur van Q-Park. Door de tijdige aankondiging van Ward Vleugels om terug te treden hebben we ruim de gelegenheid gehad om een goede opvolger te vinden die Q-Park kan leiden. De onderneming is Ward Vleugels veel dank verschuldigd, hij heeft in de afgelopen 18 jaar een unieke en prachtige onderneming opgebouwd welke tot de top van de Europese parkeerondernemingen behoort."

Ward Vleugels: "Ik laat Q-Park NV met pijn in het hart achter, maar het bedrijf is goed gefinancieerd en heeft een positief operationeel resultaat. Met Frank De Moor als CEO ben ik er zeker van dat de onderneming de groeikansen in de toekomst maximaal kan benutten. Q-Park heeft de juiste mensen in huis, een gedegen kwaliteitsfilosofie en de beste locaties en dus een goede basis voor de komende jaren."

Over Q-Park

Q-Park behoort tot de top van Europese parkeerondernemingen met parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan. Q-Park is een erkend kwaliteitsleider op het gebied van parkeren, heeft een portfolio van meer dan 5.800 parkeerfaciliteiten en 800.000 parkeerplaatsen, en sterke marktposities in 10 Noord-West Europese landen: Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

BRON Q-Park NV