Franse autoriteiten geven exclusieve goedkeuring voor het verzamelen van biometrische gegevens ter beveiliging van het GMAT-examen

10 Jul, 2009, 19:11 BST Van Graduate Management Admission Council

MCLEAN, Virginia, July 10 /PRNewswire/ --

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) goedkeuring verleend aan een particuliere exameninstelling -- de Graduate Management Admission Council (GMAC) -- om biometrische gegevens te verzamelen als onderdeel van haar inspanningen om de hoogst mogelijke beveiliging te bieden voor het GMAT-examen. Geen enkele andere particuliere exameninstelling heeft deze toestemming verkregen.

GMAC is de internationale organisatie van economische onderwijsinstellingen die het GMAT-examen beheert en uitvoert. Dit examen wordt door bijna 2.000 economische onderwijsinstellingen wereldwijd gebruikt als onderdeel van het toelatingsproces. Met het oog op de garanties die in verband met het GMAT-examen worden geboden met betrekking tot de privacy, heeft de CNIL de GMAC toestemming verleend tot het gebruik van het nieuwe biometrische apparaat PalmSecure om de identiteit van personen die het GMAT-examen afleggen te verifiëren. In de nabije toekomst zullen de gegevens die met dit apparaat worden verzameld worden gebruikt om gegevens van kandidaten te toetsen aan een centrale database met biometrische gegevens van personen die het examen afleggen in andere testcentra verspreid over de hele wereld.

Het GMAT-examen is momenteel het enige examen waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe PalmSecure-technologie die de identiteit bepaalt op basis van de aderen in de handpalm. PalmSecure maakt gebruikt van een licht dat veel overeenkomsten vertoont met infrarood. Met behulp van dit licht wordt het patroon van de aderen in de handpalm vastgelegd. Op basis hiervan wordt een uniek gecodeerd biometrisch sjabloon gegenereerd dat wordt vergeleken met het eerder door de kandidaat geregistreerde patroon van de aderen in de handpalm. Aan de hand hiervan kan worden gecontroleerd of degene die het examen aflegt daadwerkelijk de kandidaat is. Het systeem biedt een uiterst betrouwbare vorm van verificatie. Er wordt geen traceertechnologie gebruikt, er worden geen beelden opgeslagen en de gegevens kunnen niet worden gelezen door andere apparaten. De CNIL merkte op in haar goedkeuring: "De gegevens kunnen niet zomaar worden vastgelegd zonder de kennis van de betrokken persoon. Daarom bestaat er vrijwel geen risico dat de burgerlijke vrijheden en fundamentele rechten van personen worden geschonden."

"We willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop de CNIL in haar besluit onze toewijding tot de hoogst mogelijke bescherming van persoonlijke gegevens en de naleving van internationale wetten op het gebied van gegevensprivacy erkent," aldus David A. Wilson, president en CEO van GMAC. "We willen het hoogst mogelijke beveiligingsniveau bieden om de belangen van de onderwijsinstellingen en van eerlijke examenkandidaten te beschermen."

Wilson merkte op dat vooraanstaande economische onderwijsinstellingen wereldwijd al vijftig jaar lang vertrouwen op het GMAT-examen als betrouwbare indicatie van het te verwachten academische succes van een kandidaat. "De stappen van de CNIL ter goedkeuring van de verzameling van biometrische gegevens, uitsluitend ten behoeve van het GMAT-examen, weerspiegelt het belang dat we hechten aan een waakzame beveiliging."

In 2005 stelde de GMAC de CNIL op de hoogte van andere beoogde maatregelen ter beveiliging van het GMAT-examen tegen fraude die vallen onder de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals audiovisuele opnamen in de examenruimte en foto's van de kandidaten. Frankrijk, en een aantal andere landen, accepteerde echter niet het verzamelen van vingerafdrukken, hetgeen ook onderdeel uitmaakte van de beoogde maatregelen ter beveiliging van het GMAT-examen. In verband daarmee zocht de GMAC vervolgens naar een alternatief dat zou voldoen aan internationale wetgeving op het gebied van gegevensprivacy. De CNIL ontving een adhesiebetuiging met betrekking tot de waarde van de palmadertechnologie voor het beveiligen van het examen van de faculteit Management van de HEC in Parijs.

De GMAC gaat PalmSecure nu implementeren en aanvragen indienen voor het gebruik ervan in andere Europese landen. Portugal heeft al toestemming verleend. De GMAC verwacht de PalmSecure-technologie aan het einde van 2009 in alle testcentra te kunnen gebruiken.

De Graduate Management Admission Council (www.gmac.com) is een onderwijsorganisatie zonder winstoogmerk waarin vooraanstaande economische onderwijsinstellingen van over de hele wereld zijn vertegenwoordigd. De organisatie zet zich in voor het bieden van toegang tot en het distribueren van informatie over managementopleidingen op universitair niveau. De GMAC is gevestigd in McLean, Virginia, en heeft een Europese vestiging in Londen. De Council is de eigenaar van de Graduate Management Admission Test (GMAT) die wordt gebruikt als toelatingsexamen voor circa 4.600 managementprogramma's op universitair niveau in circa 1.900 economische onderwijsinstellingen van over te hele wereld voor het beoordelen van kandidaten die zich voor een opleiding inschrijven. Het GMAT-examen -- het enige gestandaardiseerde toelatingsexamen dat speciaal is opgezet voor economische en managementprogramma's van over de hele wereld -- kan op dit moment worden afgelegd in meer dan 450 examencentra verspreid over 110 landen. Voor meer informatie over het GMAT-examen kunt u terecht op www.mba.com.

BRON Graduate Management Admission Council