Freedom Acquisition Holdings, Inc. maakt geplande veranderde beursnotering aan de NYSE aan onder het symbool GLG bekend

24 Okt, 2007, 18:29 BST Van Freedom Acquisition Holdings, Inc.

NEW YORK, October 24 /PRNewswire/ --

Freedom Acquisition Holdings, Inc. (Amex: FRH) (Amex: FRH.U)(Amex: FRH.WS) ("Freedom") maakte vandaag bekend dat een aanvraag om zijn gewone aandelen, warrants en units te noteren is goedgekeurd en verwacht met de handel daarin op of rond 5 november 2007 op de New York Stock Exchange te beginnen onder de respectievelijke symbolen GLG, GLG WS en GLG.U. De verwachting is dat de gewone aandelen, warrants en units van de onderneming op de American Stock Exchange nog tot 2 november 2007 verhandeld zullen worden onder de respectievelijke symbolen FRH, FRH.WS and FRH.U. De verwachte notering van Freedom en de daarbij horende verandering van symbolen zijn in overeenkomst met de voorgestelde acquisitie door Freedom van GLG Partners LP en zekere aanverwante eenheden en zekere geheel in eigendom zijnde dochtermaatschappijen, die onder hevig zijn aan zekere condities alvorens af te ronden, waaronder de goedkeuring van de aandeelhouders van Freedom op een speciale vergadering die op 31 oktober 2007 zal worden gehouden, benevens de financiering voor de acquisitietransactie en alle andere van toepassing zijnde condities noodzakelijk voor afronding. In verband met de acquisitietransactie zal Freedom zijn naam veranderen in GLG Partners, Inc.

Over GLG

GLG, de grootste onafhankelijke alternatieve aandelenmanager in Europa en één van de grootste in de wereld, levert zijn bestand van langdurige prestigieuze klanten een divers scala aan investeringsproducten en boekhoudkundige adviezen. GLG is erop gericht om het kapitaal van de klanten te verduurzamen en consistente, absoluut superieur rendement te bereiken met weinig risico en weinig correlatie met zowel de equity- als de vaste inkomensmarkten. Sinds het begin, in 1995, heeft GLG voortgebouwd op de oorspronkelijke ideeën van zijn oprichters in de private financiële management sector, om zich vervolgens te ontwikkelen tot één van 's werelds grootste en meest erkende alternatieve investeringsmanagers, terwijl ze hun traditie van klantgerichte productontwikkeling en klantenservice behielden. Vanaf 30 juni 2007 had GLG aandelen onder zijn beheer met een bruto waarde van meer dan 21 miljard USD.

Over Freedom

Freedom is een blanco cheque onderneming die in 2006 in Delaware is opgericht om fusies, aandelenhandel, acquisitie van aandelen, reorganisaties en vergelijkbare zakelijke combinaties te realiseren op een wijze waarvan het gelooft dat het groeipotentie heeft. Freedom werd op 28 december 2006 aan de beurs geïntroduceerd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen met betrekking tot toekomstresultaten van GLG en Freedom, zijnde "voorspellende verklaringen" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachting, als gevolg van bepaalde risico's en onzekerheden. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de marktsituatie voor door GLG beheerde investeringsfondsen; de prestatie van door GLG beheerde investeringsfondsen, de bijbehorende prestatievergoedingen en gevolgen voor de opbrengsten, netto-inkomen, cashflow en instroom/uitstroom van fondsen; de kosten voor het behouden van sleutelpersoneel voor investeringen en andere zaken of het verlies van dit sleutelpersoneel; risico's verbonden aan de uitbreiding van GLG, zowel in grootte als geografisch; bedrijfsrisico; procesvoering en gereguleerde handhaving van risico's, waaronder het wijzigen van beheertijd en -aandacht en de aanvullende kosten en claims op de bronnen van GLG; risico's gerelateerd aan het gebruik van leverage, het gebruik van afgeleiden, rentepercentages en valuta fluctuaties; kosten verbonden aan de voorgestelde acquisitietransacties; het niet verkrijgen van de verplichte goedkeuringen van aandeelhouders van Freedom voor de voorgestelde acquisitietransactie; de mate van succes van de combinatie van Freedom met GLG; de mogelijke problemen van Freedom om aanvullende financiering te vinden om de acquisitietransactie te realiseren; en de beperkte liquiditeit en handel in aandelen van Freedom. Aanvullende informatie over deze en andere factoren, die ervoor kunnen zorgen dat de actuele resultaten van GLG en Freedom wezenlijk kunnen verschillen zijn beschreven in de documenten die Freedom heeft gedeponeerd bij de SEC, inclusief, maar niet beperkt tot, in Freedom's Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2006, de daarop volgende Forms 10-Q en de daar aan voorafgaande uitspraken over volmachten, betreffende de Special Meeting, gedeponeerd op 11 september 2007. Kopieën hiervan kunnen verkregen worden via Freedom of op de website van SEC (www.sec.gov). Freedom en GLG hechten er aan de lezers te waarschuwen overmatig vertrouwen te hebben in enige op de toekomstgerichte verklaringen, die alleen iets zeggen over het moment waarop ze zijn gedaan. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn slechts op bovengenoemde datum gedaan en Freedom en GLG nemen niet de verplichting op zich om updates of herzieningen van deze op de toekomst gerichte verklaringen te publiceren, niet vanwege veranderde resultaten, gebeurtenissen, condities of omstandigheden, waarop elk van deze verklaringen zijn gebaseerd, hetzij vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien dat door de wet vereist is.

Aanvullende informatie en waar u die kunt vinden

Freedom Acquisition Holdings, Inc. ("Freedom") heeft een definitieve volmacht verklaring met betrekking tot de voorgestelde acquisitie van GLG Partners LP en zijn geaffilieerde eenheden (gezamenlijk: "GLG") aan de aandeelhouders van Freedom verzonden. De definitieve verklaring aangaande volmachten is op 11 oktober 2007 gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission (the "SEC"). De aandeelhouders van Freedom en andere geïnteresseerden worden geadviseerd om de definitieve verklaring betreffende volmachten zorgvuldig te lezen; plus elke andere relevante documenten met betrekking tot Freedom's overname van volmachten, voor de speciaal belegde vergadering om de voorgestelde acquisitie goed te keuren, omdat deze documenten belangrijke informatie bevatten over GLG, Freedom en de voorgestelde acquisitie. De aandeelhouders van Freedom kunnen vrij van kosten, een kopie krijgen van de definitieve verklaringen betreffende de volmachten op de website van SEC (www.sec.gov) of door een verzoek in te dienen bij: Freedom Acquisition Holdings, Inc., 1114 Avenue of the Americas, 41st Floor, New York, New York 10036, tel. +1-212-380-2230.

Freedom, zijn directeuren en leden van het dagelijks bestuur kunnen geacht worden deelnemer te zijn in de overname van volmachten van aandeelhouders van Freedom. Informatie over deze directeuren en leden van het dagelijks bestuur en hun belangen in Freedom is te vinden in de definitieve verklaring betreffende volmachten. De aandeelhouders van Freedom kunnen aanvullende informatie over de belangen van de directeuren en leden van de raad van bestuur van Freedom bij de voorgestelde acquisitie lezen in de verklaring betreffende de definitieve volmachten.

BRON Freedom Acquisition Holdings, Inc.