GCG, Inc. komt met kennisgeving in verband met voorgesteld Countrywide RMBS- settlement

19 Jul, 2011, 14:00 BST Van GCG, Inc.

LAKE SUCCESS, New York, July 19, 2011 /PRNewswire/ --


De volgende verklaring wordt uitgegeven door GCG, Inc. in verband met het voorgestelde Countrywide RMBS settlement.

AANKONDIGING VAN EEN SPECIALE VOORZIENING EN VOORGESTELDE SCHIKKING TUSSEN DE THE BANK OF NEW YORK MELLON, ALS BEHEERDER OF BEHEERDER VAN DE ACTE, EN BANK OF AMERICA CORPORATION, COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION, EN BAC HOME LOANS SERVICING, LP

AANKONDIGING WORDT HIERBIJ VERSTREKT AAN DE HOUDERS VAN CERTIFICATEN OF NOTA'S ("CERTIFICAATHOUDERS") ONDER 530 COUNTRYWIDE MORTGAGE-SECURITIZATION TRUSTS ZOALS VERMELD IN BEWIJSSTUK A ("TRUSTS") EN ANDERE PERSONEN DIE POTENTIEEL BELANG HEBBEN IN DE TRUSTS.DEZE AANKONDIGING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE PERSONEN DIE EEN POTENTIEEL BELANG HEBBEN IN DE TRUSTS.

INDIEN VAN TOEPASSING WORDT ALLE BEWAARDERS, HOEDERS EN ANDERE TUSSENPERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING ONTVANGEN, VERZOCHT HET TIJDIG DOOR TE GEVEN AAN CERTIFICAATHOUDERS.

Deze aankondiging (de "Aankondiging") wordt u verstrekt door The Bank of New York Mellon ("Beheerder") als beheerder of beheerder van de acte onder de beheer- en serviceovereenkomsten en akten en gerelateerde Verkoop- en serviceovereenkomsten (gezamenlijk de "Bepalende overeenkomsten") waar de trusts onder vallen.

Een schikking is overeengekomen tussen de Beheerder, aan de ene kant, en Countrywide Home Loans, Inc. ("CHL"), Countrywide Financial Corporation (samen met CHL, "Countrywide"), Bank of America Corporation ("BAC"), en BAC Home Loans Servicing, LP, voorheen bekend als Countrywide Home Loans Servicing, LP ("BAC HLS," en samen met BAC, "Bank of America"), aan de andere kant, ten aanzien van de veronderstelde schendingen door CHL van verklaringen en garanties in de Bepalende overeenkomsten en de veronderstelde overtredingen door BAC HLS van zorgvuldigheid in de serviceverplichtingen die daaronder vallen (de "Schikking").  De Schikking vereist dat Bank of America en/of Countrywide een totaalbedrag betalen van US$ 8.500.000.000,00 (US$ 8,5 miljard) aan de Trusts (de "Schikkingsbetaling").  De schikking vereist tevens dat BAC HLS, naast andere zaken, een reeks leenserviceprocedures en -verbeteringen aanbrengt. De Beheerder heeft een Geverifieerde petitie ingediend en is een speciaal proces gestart In the matter of the application of The Bank of New York Mellon (Indexnr. 651786/2011) in het Supreme Court of the State of New York, County of New York (het "Gerechtshof") voor een uitspraak, onder andere, ter goedkeuring van de Schikking en verzoekende dat de Schikking bindend is voor alle Certificaathouders. De Schikkingsovereenkomst is bijgevoegd aan de Geverifieerde petitie als Bewijsstuk B.

Het Gerechtshof een hoorzitting gepland ten aanzien van de Geverifieerde petitie op 17 november 2011 om 2:15 PM op het Supreme Court of the State of New York, County of New York, 60 Centre Street, New York, New York 10007. Het Gerechtshof heeft het recht de datum of tijd van de hoorzitting zonder verdere aankondiging te wijzigen. Op de hoorzitting zal het Gerechtshof bepalen, onder andere, of het de Schikking goedkeurt en bindend maakt voor alle Certificaathouders en zal het andere belangrijke zaken zoals beschreven in de Schikkingsovereenkomst in overweging nemen. De Schikking, indien goedgekeurd door het Gerechtshof, is van invloed op de rechten en belangen van alle Certificaathouders, en hun opvolgers in de belangen en hun rechtverkrijgenden, in de Trusts, inclusief door, onder andere, het vrijgeven van claims namens de Beheerder, de Trusts en alle Certificaathouders in de Trusts en hun opvolgers in de belangen en hun rechtverkrijgenden voortvloeiende uit of gerelateerd aan (i) de oorsprong, verkoop, of levering van hypotheken aan de Trusts, inclusief verklaringen en garanties die worden gemaakt met betrekking tot deze hypotheken en terugkoopverplichtingen van de hypotheek, (ii) het onderhouden van de hypotheken bij de Trusts, met bepaalde uitzonderingen en (iii) documentatie van de hypotheken bij de Trusts, met bepaalde uitzonderingen. (Zie de Schikkingsovereenkomst voor een volledige beschrijving van de vrijstellingen waarin is voorzien.)

Alle Certificaathouders en andere personen met een potentieel belang in de Trusts kunnen bezwaar aantekenen tegen elk onderdeel van de Schikking en mogen verzoeken te worden gehoord op de hoorzitting door het indienen van een schriftelijke kennisgeving voorafgaand aan de hoorzitting op de wijze zoals uitgelegd in de Gerechtelijke order gedateerd 29 juni 2011 (de "Voorlopige Order").  Het Gerechtshof heeft bepaald dat bezwaren tegen de Schikking bij het Gerechtshof moeten worden ingediend en betekend door de raadsman van de Beheerder voor 30 augustus 2011 en dat alle (i) reacties op bezwaren of (ii) voorleggingen ter ondersteuning van of met betrekking tot de Schikking moeten zijn ingediend en betekend voor 31 oktober 2011. (Nadere gegevens met betrekking tot de methoden voor het indienen en betekenen van papieren zijn te vinden in de Voorlopige order en zijn beschikbaar zoals hieronder uitgelegd.)  Indien het Gerechtshof de Schikking goedkeurt, zullen alle Certificaathouders gebonden zijn aan de schikking en de vrijgaven die in de Schikkingsovereenkomst staan vermeld ongeacht of zij in de zaak voorkwamen of een bezwaar tegen de Schikking hebben ingediend.  Het Gerechtshof heeft verordonneerd dat iedereen die geen bezwaar aantekent op de wijze zoals beschreven in de Voorlopige Order verondersteld wordt te hebben afgezien van het recht bezwaar te maken (inclusief het recht op beroep) en zal voor altijd worden geweerd voor het naar voren brengen van een dergelijk bezwaar in het Gerechtshof of middels een andere actie of gerechtelijke procedure tenzij het Gerechtshof anders verordonneert.  Het Gerechtshof heeft verordonneerd dat het jurisdictie behoudt over de Beheerder, de Trusts en alle Certificaathouders (en hun opvolgers in de belangen, rechtverkrijgenden of verkrijgers, hetzij in het verleden, het heden of de toekomst) voor alle zaken met betrekking tot de schikking en de speciale procedure gestart door de Beheerder ter verkrijging van goedkeuring van de Schikking.

Deze Aankondiging geeft een kort overzicht van de speciale gerechtelijke procedure en de Schikking en is geen volledig overzicht van de speciale gerechtelijke procedure of de Schikking.  De Geverifieerde Petitie en alle papieren die zijn ingediend ter ondersteuning van de Geverifieerde Petitie, alle orders die door het Gerechtshof zijn ingevoerd en andere gegevens die relevant zijn voor de speciale gerechtelijke procedure zijn beschikbaar op http://www.cwrmbssettlement.com, een site die zal worden bijgewerkt wanneer aanvullende papieren of aanvullende orders worden ingevoerd in de speciale gerechtelijke procedure.  U kunt ook alle documenten die bij het Gerechtshof worden ingediend verkrijgen via de website van het Gerechtshof: http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/.  Indien u vragen hebt, kunt u bellen naar (866) 294-7876 in de Verenigde Staten, +1 (614) 5690289 buiten de Verenigde Staten of een e-mail sturen naar Questions@cwrmbssettlement.com.

Verzoeken dienen NIET te worden gericht aan de Beheerder, het Gerechtshof of de Griffier van het Gerechtshof.

DIVERSEN

Certificaathouders en andere personen met een potentieel belang in de Trusts dienen niet te vertrouwen op de Beheerder of op de raadsman of andere adviseurs van de Beheerder als enige bron van informatie.  De Beheerder geeft geen algemene aanbevelingen of investeringsadvies in deze zaak.


  
                   BEWIJSSTUK A
  
  CWALT        CWALT 2005-J6   CWHL        CWHL 2007-HY3
  CWALT 2004-10CB   CWALT 2005-J7   CWHL 2004-10    CWHL 2007-HY4
  CWALT 2004-12CB   CWALT 2005-J8   CWHL 2004-11    CWHL 2007-HY5
  CWALT 2004-13CB   CWALT 2005-J9   CWHL 2004-12    CWHL 2007-HY6
  CWALT 2004-14T2   CWALT 2006-11CB  CWHL 2004-13    CWHL 2007-HY7
  CWALT 2004-15    CWALT 2006-12CB  CWHL 2004-14    CWHL 2007-HYB1
  CWALT 2004-16CB   CWALT 2006-13T1  CWHL 2004-15    CWHL 2007-HYB2
  CWALT 2004-17CB   CWALT 2006-14CB  CWHL 2004-16    CWHL 2007-J1
  CWALT 2004-18CB   CWALT 2006-15CB  CWHL 2004-18    CWHL 2007-J2
  CWALT 2004-20T1   CWALT 2006-16CB  CWHL 2004-19    CWHL 2007-J3
  CWALT 2004-22CB   CWALT 2006-17T1  CWHL 2004-2    CWHL 2008-1
  CWALT 2004-24CB   CWALT 2006-18CB  CWHL 2004-20    CWL
  CWALT 2004-25CB   CWALT 2006-19CB  CWHL 2004-21    CWL 2004-1
  CWALT 2004-26T1   CWALT 2006-20CB  CWHL 2004-22    CWL 2004-10
  CWALT 2004-27CB   CWALT 2006-21CB  CWHL 2004-23    CWL 2004-11
  CWALT 2004-28CB   CWALT 2006-23CB  CWHL 2004-24    CWL 2004-12
  CWALT 2004-29CB   CWALT 2006-24CB  CWHL 2004-25    CWL 2004-13
  CWALT 2004-2CB   CWALT 2006-25CB  CWHL 2004-29    CWL 2004-14
  CWALT 2004-30CB   CWALT 2006-26CB  CWHL 2004-3    CWL 2004-15
  CWALT 2004-32CB   CWALT 2006-27CB  CWHL 2004-4    CWL 2004-2
  CWALT 2004-33    CWALT 2006-28CB  CWHL 2004-5    CWL 2004-3
  CWALT 2004-34T1   CWALT 2006-29T1  CWHL 2004-6    CWL 2004-4
  CWALT 2004-35T2   CWALT 2006-2CB  CWHL 2004-7    CWL 2004-5
  CWALT 2004-36CB   CWALT 2006-30T1  CWHL 2004-8    CWL 2004-6
  CWALT 2004-3T1   CWALT 2006-31CB  CWHL 2004-9    CWL 2004-7
  CWALT 2004-4CB   CWALT 2006-32CB  CWHL 2004-HYB1   CWL 2004-8
  CWALT 2004-5CB   CWALT 2006-33CB  CWHL 2004-HYB2   CWL 2004-9
  CWALT 2004-6CB   CWALT 2006-34   CWHL 2004-HYB3   CWL 2004-AB1
  CWALT 2004-7T1   CWALT 2006-35CB  CWHL 2004-HYB4   CWL 2004-AB2
  CWALT 2004-8CB   CWALT 2006-36T2  CWHL 2004-HYB5   CWL 2004-BC2
  CWALT 2004-9T1   CWALT 2006-39CB  CWHL 2004-HYB6   CWL 2004-BC3
  CWALT 2004-J10   CWALT 2006-40T1  CWHL 2004-HYB7   CWL 2004-BC4
  CWALT 2004-J11   CWALT 2006-41CB  CWHL 2004-HYB8   CWL 2004-BC5
  CWALT 2004-J12   CWALT 2006-42   CWHL 2004-HYB9   CWL 2004-ECC1
  CWALT 2004-J13   CWALT 2006-43CB  CWHL 2004-J2    CWL 2004-ECC2
  CWALT 2004-J2    CWALT 2006-45T1  CWHL 2004-J3    CWL 2004-S1
  CWALT 2004-J3    CWALT 2006-46   CWHL 2004-J4    CWL 2004-SD2
  CWALT 2004-J4    CWALT 2006-4CB  CWHL 2004-J5    CWL 2004-SD3
  CWALT 2004-J5    CWALT 2006-5T2  CWHL 2004-J6    CWL 2004-SD4
  CWALT 2004-J6    CWALT 2006-6CB  CWHL 2004-J7    CWL 2005-1
  CWALT 2004-J7    CWALT 2006-7CB  CWHL 2004-J8    CWL 2005-10
  CWALT 2004-J8    CWALT 2006-8T1  CWHL 2004-J9    CWL 2005-11
  CWALT 2004-J9    CWALT 2006-9T1  CWHL 2005-1    CWL 2005-12
  CWALT 2005-10CB   CWALT 2006-HY10  CWHL 2005-10    CWL 2005-13
  CWALT 2005-11CB   CWALT 2006-HY11  CWHL 2005-11    CWL 2005-14
  CWALT 2005-13CB   CWALT 2006-HY12  CWHL 2005-12    CWL 2005-15
  CWALT 2005-14    CWALT 2006-HY13  CWHL 2005-13    CWL 2005-16
  CWALT 2005-16    CWALT 2006-HY3  CWHL 2005-14    CWL 2005-17
  CWALT 2005-17    CWALT 2006-J1   CWHL 2005-15    CWL 2005-2
  CWALT 2005-18CB   CWALT 2006-J2   CWHL 2005-16    CWL 2005-3
  CWALT 2005-19CB   CWALT 2006-J3   CWHL 2005-17    CWL 2005-4
  CWALT 2005-1CB   CWALT 2006-J4   CWHL 2005-18    CWL 2005-5
  CWALT 2005-2    CWALT 2006-J5   CWHL 2005-2    CWL 2005-6
  CWALT 2005-20CB   CWALT 2006-J6   CWHL 2005-20    CWL 2005-7
  CWALT 2005-21CB   CWALT 2006-J7   CWHL 2005-21    CWL 2005-8
  CWALT 2005-22T1   CWALT 2006-J8   CWHL 2005-22    CWL 2005-9
  CWALT 2005-23CB   CWALT 2006-OA1  CWHL 2005-23    CWL 2005-AB1
  CWALT 2005-24    CWALT 2006-OA10  CWHL 2005-24    CWL 2005-AB2
  CWALT 2005-25T1   CWALT 2006-OA11  CWHL 2005-25    CWL 2005-AB3
  CWALT 2005-26CB   CWALT 2006-OA12  CWHL 2005-26    CWL 2005-AB4
  CWALT 2005-27    CWALT 2006-OA14  CWHL 2005-27    CWL 2005-AB5
  CWALT 2005-28CB   CWALT 2006-OA16  CWHL 2005-28    CWL 2005-BC1
  CWALT 2005-29CB   CWALT 2006-OA17  CWHL 2005-29    CWL 2005-BC2
  CWALT 2005-30CB   CWALT 2006-OA18  CWHL 2005-3    CWL 2005-BC3
  CWALT 2005-31    CWALT 2006-OA19  CWHL 2005-30    CWL 2005-BC4
  CWALT 2005-32T1   CWALT 2006-OA2  CWHL 2005-31    CWL 2005-BC5
  CWALT 2005-33CB   CWALT 2006-OA21  CWHL 2005-5    CWL 2005-HYB9
  CWALT 2005-34CB   CWALT 2006-OA22  CWHL 2005-6    CWL 2005-IM1
  CWALT 2005-35CB   CWALT 2006-OA3  CWHL 2005-7    CWL 2005-IM2
  CWALT 2005-36    CWALT 2006-OA6  CWHL 2005-9    CWL 2005-IM3
  CWALT 2005-37T1   CWALT 2006-OA7  CWHL 2005-HYB10  CWL 2005-SD1
  CWALT 2005-38    CWALT 2006-OA8  CWHL 2005-HYB1   CWL 2005-SD2
  CWALT 2005-3CB   CWALT 2006-OA9  CWHL 2005-HYB2   CWL 2005-SD3
  CWALT 2005-4    CWALT 2006-OC1  CWHL 2005-HYB3   CWL 2006-1
  CWALT 2005-40CB   CWALT 2006-OC10  CWHL 2005-HYB4   CWL 2006-10
  CWALT 2005-41    CWALT 2006-OC11  CWHL 2005-HYB5   CWL 2006-11
  CWALT 2005-42CB   CWALT 2006-OC2  CWHL 2005-HYB6   CWL 2006-12
  CWALT 2005-43    CWALT 2006-OC3  CWHL 2005-HYB7   CWL 2006-13
  CWALT 2005-44    CWALT 2006-OC4  CWHL 2005-HYB8   CWL 2006-14
  CWALT 2005-45    CWALT 2006-OC5  CWHL 2005-J1    CWL 2006-15
  CWALT 2005-46CB   CWALT 2006-OC6  CWHL 2005-J2    CWL 2006-16
  CWALT 2005-47CB   CWALT 2006-OC7  CWHL 2005-J3    CWL 2006-17
  CWALT 2005-48T1   CWALT 2006-OC8  CWHL 2005-J4    CWL 2006-18
  CWALT 2005-49CB   CWALT 2006-OC9  CWHL 2006-1    CWL 2006-19
  CWALT 2005-50CB   CWALT 2007-10CB  CWHL 2006-10    CWL 2006-2
  CWALT 2005-51    CWALT 2007-11T1  CWHL 2006-11    CWL 2006-20
  CWALT 2005-52CB   CWALT 2007-12T1  CWHL 2006-12    CWL 2006-21
  CWALT 2005-53T2   CWALT 2007-13   CWHL 2006-13    CWL 2006-22
  CWALT 2005-54CB   CWALT 2007-14T2  CWHL 2006-14    CWL 2006-23
  CWALT 2005-55CB   CWALT 2007-15CB  CWHL 2006-15    CWL 2006-24
  CWALT 2005-56    CWALT 2007-16CB  CWHL 2006-16    CWL 2006-25
  CWALT 2005-57CB   CWALT 2007-17CB  CWHL 2006-17    CWL 2006-26
  CWALT 2005-58    CWALT 2007-18CB  CWHL 2006-18    CWL 2006-3
  CWALT 2005-59    CWALT 2007-19   CWHL 2006-19    CWL 2006-4
  CWALT 2005-60T1   CWALT 2007-1T1  CWHL 2006-20    CWL 2006-5
  CWALT 2005-61    CWALT 2007-20   CWHL 2006-21    CWL 2006-6
  CWALT 2005-62    CWALT 2007-21CB  CWHL 2006-3    CWL 2006-7
  CWALT 2005-63    CWALT 2007-22   CWHL 2006-6    CWL 2006-8
  CWALT 2005-64CB   CWALT 2007-23CB  CWHL 2006-8    CWL 2006-9
  CWALT 2005-65CB   CWALT 2007-24   CWHL 2006-9    CWL 2006-ABC1
  CWALT 2005-66    CWALT 2007-25   CWHL 2006-HYB1   CWL 2006-BC1
  CWALT 2005-67CB   CWALT 2007-2CB  CWHL 2006-HYB2   CWL 2006-BC2
  CWALT 2005-69    CWALT 2007-3T1  CWHL 2006-HYB3   CWL 2006-BC3
  CWALT 2005-6CB   CWALT 2007-4CB  CWHL 2006-HYB4   CWL 2006-BC4
  CWALT 2005-70CB   CWALT 2007-5CB  CWHL 2006-HYB5   CWL 2006-BC5
  CWALT 2005-71    CWALT 2007-6   CWHL 2006-J1    CWL 2006-IM1
  CWALT 2005-72    CWALT 2007-7T2  CWHL 2006-J2    CWL 2006-QH1
  CWALT 2005-73CB   CWALT 2007-8CB  CWHL 2006-J3    CWL 2006-SD1
  CWALT 2005-74T1   CWALT 2007-9T1  CWHL 2006-J4    CWL 2006-SD2
  CWALT 2005-75CB   CWALT 2007-AL1  CWHL 2006-OA4   CWL 2006-SD3
  CWALT 2005-76    CWALT 2007-HY2  CWHL 2006-OA5   CWL 2006-SD4
  CWALT 2005-77T1   CWALT 2007-HY3  CWHL 2006-TM1   CWL 2006-SPS1
  CWALT 2005-79CB   CWALT 2007-HY4  CWHL 2007-1    CWL 2006-SPS2
  CWALT 2005-7CB   CWALT 2007-HY6  CWHL 2007-10    CWL 2007-1
  CWALT 2005-80CB   CWALT 2007-HY7C  CWHL 2007-11    CWL 2007-10
  CWALT 2005-81    CWALT 2007-HY8C  CWHL 2007-12    CWL 2007-11
  CWALT 2005-82    CWALT 2007-HY9  CWHL 2007-13    CWL 2007-12
  CWALT 2005-83CB   CWALT 2007-J1   CWHL 2007-14    CWL 2007-13
  CWALT 2005-84    CWALT 2007-J2   CWHL 2007-15    CWL 2007-2
  CWALT 2005-85CB   CWALT 2007-OA10  CWHL 2007-16    CWL 2007-3
  CWALT 2005-86CB   CWALT 2007-OA11  CWHL 2007-17    CWL 2007-4
  CWALT 2005-9CB   CWALT 2007-OA2  CWHL 2007-18    CWL 2007-5
  CWALT 2005-AR1   CWALT 2007-OA3  CWHL 2007-19    CWL 2007-6
  CWALT 2005-IM1   CWALT 2007-OA4  CWHL 2007-2    CWL 2007-7
  CWALT 2005-J1    CWALT 2007-OA6  CWHL 2007-20    CWL 2007-8
  CWALT 2005-J10   CWALT 2007-OA7  CWHL 2007-21    CWL 2007-9
  CWALT 2005-J11   CWALT 2007-OA8  CWHL 2007-3    CWL 2007-BC1
  CWALT 2005-J12   CWALT 2007-OA9  CWHL 2007-4    CWL 2007-BC2
  CWALT 2005-J13   CWALT 2007-OH1  CWHL 2007-5    CWL 2007-BC3
  CWALT 2005-J14   CWALT 2007-OH2  CWHL 2007-6    CWL 2007-SD1
  CWALT 2005-J2    CWALT 2007-OH3  CWHL 2007-7    CWL 2007-SEA1
  CWALT 2005-J3    CWHEL       CWHL 2007-8    CWL 2007-SEA2
  CWALT 2005-J4    CWHEL 2006-A   CWHL 2007-9
  CWALT 2005-J5    CWHEL 2007-G   CWHL 2007-HY1BRON GCG, Inc.