Gealarmeerde PRI biedt resolutie aan EC aan om verkeersongevallen terug te dringen

13 Okt, 2008, 10:00 BST Van La Prévention Routière Internationale - PRI

HUIZEN, Nederland, October 13 /PRNewswire/ -- La Prevention Routiere Internationale (PRI) heeft de Europese Commissie vandaag in een resolutie opgeroepen alles in het werk te stellen het aantal verkeersdoden fors omlaag te brengen. Omdat die daling op de Europese wegen behoorlijk achterblijft en zelfs in 2007 tot stilstand kwam, denkt de PRI dat de doelstelling van de Europese Unie om het aantal verkeersdoden in 2010 terug te dringen naar 27.000 bij lange na niet wordt gehaald. Vorig jaar vielen er bij ongevallen op de Europese wegen nog 43.000 doden.

De PRI vindt dat de Europese Commissie nu snel diverse acties en maatregelen moet nemen die het aantal verkeersslachtoffers drastisch kunnen verminderen. Om duidelijk te maken hoe groot het jaarlijkse aantal verkeersdoden is wordt er een vergelijking gemaakt met vijf middelgrote vliegtuigen per week in de Europese Unie.

Een concreet voorbeeld van een effectieve verkeersmaatregel is volgens de PRI de verplichte invoering van energiezuinige daytime running lights (DRL). Als op die manier een grotere zichtbaarheid van de weggebruikers in alle EU-lidstaten wordt bevorderd, neemt het aantal verkeersongevallen behoorlijk af en valt er daardoor een grote verkeersveiligheidswinst te behalen. De PRI baseert zich hiervoor op diverse internationale onderzoeken.

Andere initiatieven die door de Europese Commissie naar de mening van de PRI moeten worden genomen hebben vooral te maken met het beperken van snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het niet gebruiken van de autogordel en het onderwerp "vermoeidheid". Volgens de PRI zijn deze vier ongevalsoorzaken verantwoordelijk voor het overgrote deel van het jaarlijkse aantal verkeersdoden in de Europese Unie.

De PRI vraagt de Europese Commissie voorts binnenkort met haar te overleggen en samen te werken om te bereiken dat het met de verkeersveiligheid zonder uitzondering in alle 27 EU-lidstaten weer de goede kant opgaat.

De resolutie

Omdat

- het aantal verkeersslachtoffers met 43.000 doden in 2007 op de Europese wegen op een onaanvaardbaar niveau blijft (vijf middelgrote vliegtuigen per week in de Europese Unie);

- in de periode 2001-2007 in de EU sprake is geweest van 20 procent minder verkeersdoden, terwijl die daling in overeenstemming met de EU-doelstelling verkeersveiligheid 37 procent had moeten zijn;

- die vermindering inmiddels 0 procent bedraagt (2007), terwijl in 2006 nog sprake was van 5 procent;

- de doelstelling van de EU het aantal verkeersdoden te hebben teruggebracht van 54.000 in 2001 naar 27.000 in 2010 in ernstige mate is vertraagd en daarom op dit moment onbereikbaar is geworden;

Roept de PRI de Europese Commissie op

- alles in het werk te stellen de EU-doelstelling verkeersveiligheid zeer spoedig weer binnen bereik te brengen;

- diverse acties en maatregelen te nemen die het aantal verkeersslachtoffers drastisch kunnen verminderen;

- het voortouw te nemen om energiezuinige Daytime Running Lights in zowel een gedrags- als een voertuigmaatregel in de EU-lidstaten waar deze regeling niet is verplicht te stellen ter verbetering van de zichtbaar van weggebruikers en de kans op minder verkeersongevallen waarmee volgens diverse internationale onderzoeken grote verkeersveiligheidswinst valt te behalen;

- extra werk te maken van initiatieven die het aantal verkeersslachtoffers op het gebied van snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het niet gebruiken van de autogordel en als gevolg van vermoeidheid, terugdringt. Deze vier ongevalsoorzaken zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het jaarlijkse aantal verkeersdoden;

- hierover binnenkort met de PRI te overleggen en waar mogelijk samen te werken.

Website: http://www.lapri.org

BRON La Prévention Routière Internationale - PRI