Gegevens van fase 2 van Traficet-EN(R) van ChemoCentryx i.v.m. de ziekte van Crohn aanvaard voor mondelinge presentatie en benadrukt in 'Best of UEGW' sessie op DDW 2007

18 Mei, 2007, 13:32 BST Van ChemoCentryx, Inc.

MOUNTAIN VIEW, Californië, May 18 /PRNewswire/ --

ChemoCentryx, Inc., een biofarmaceutisch bedrijf voor klinische fasen met de nadruk op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van oraal toegediende therapieën, gericht op het chemokinesysteem, kondigde aan dat de gegevens over fase 2 van het bedrijf van de klinische proef van Traficet-EN(R) (CCX282-B), gericht op chemokine-receptor CCR9, voorgesteld zal worden op de aanstaande vergadering 'Digestive Disease Week' (DDW - week voor spijsverteringsziekten) in Washington D.C. van 19 tot 23 mei 2007.

Positieve gegevens die de veiligheid en klinische voordelen aantonen van één dagelijks orale toediening van Traficet-EN aan patiënten met de ziekte van Crohn worden verklaard in de volgende twee sessies tijdens DDW in het Washington Convention Center.

  
  1. Dinsdag, 22 mei 2007 om 15u25. Zaal 103
    Hoogstaande resultaten van de fase 2-proef worden benadrukt als 
    Onderdeel van de "Best of UEGW"-sessie, gesponsord door de American 
    Gastroenterological Association (AGA).

  2. Woensdag, 23 mei 2007 om 16u45. Zaal 207
    Voorstelling van de gedetailleerde resultaten van fase 2 van de
    willekeurige klinische proef van ChemoCentryx in een mondelinge 
    presentatie (#1031) met de titel "CCX282-B, an orally active inhibitor 
    of chemokine receptor CCR9, shows anti-inflammatory and clinical 
    activity in the treatment of Crohn's Disease" ("CCX282-B, een orale 
    actieve remmer van chemokine-receptor CCR9, toont ontstekingsremmende 
    en klinische activiteit aan in de behandeling van de ziekte van 
    Crohn") door Satish Keshav, M.D., Ph D, gastro-enteroloog in het John 
    Radcliffe Ziekenhuis in Oxford, tijdens de sessie "Vooruitgang i.v.m. 
    de ziekte van Crohn".

Traficet-EN, een oraal beschikbaar geneesmiddel dat uit kleine moleculen bestaat, is bedoeld om de ongeschikte reactie van het immuunsysteem die aan de oorzaak ligt van inflammatoire darmziekten (IBD) te reguleren door de activiteit van de CCR9 chemokine-receptor te blokkeren. In volwassenen is CCR9 een zeer specifieke receptor, uitgedrukt door T-cellen die selectief naar het spijsverteringskanaal trekken. Het transport van T-cellen naar de dunne en dikke darm veroorzaakt voortdurend inflammatie die tot de ziekte van Crohn of zwerende dikke darmontsteking kan leiden - de twee belangrijkste soorten IBD. In preklinische studies werkte de samenstelling zowel therapeutisch als profylactisch bij de ziekte van Crohn. ChemoCentryx rondde vier fase 1-proeven af en één fase 2-proef van vier weken met Traficet-EN die aantonen dat het kandidaat-product goed verdragen wordt en geschikt is voor een dosering van één of twee keer per dag. Momenteel wordt Traficet-EN getest in de PROTECT-1-proef, een multinationale studie in patiënten met gematigde tot ernstige vormen van de ziekte van Crohn.

Over ChemoCentryx

ChemoCentryx, Inc., is een biofarmaceutisch bedrijf voor klinische fasen met de nadruk op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van oraal toegediende therapieën, gericht op de chemokine- en chemoaantrekkende systemen om auto-immuunziekten, inflammatoire aandoeningen en kanker te behandelen. Het chemokinesysteem is een ingewikkeld netwerk van chemokine-moleculen of liganden en receptoren dat inflammatie regulariseert. Op basis van hun programma voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen van gedeponeerd handelsmerk, produceerde ChemoCentryx intern verschillende programma's voor klinische en preklinische fasen, elk gericht op afzonderlijke chemokine- en chemoaantrekkende receptoren met verschillende samenstellingen die uit kleine moleculen bestaan. De belangrijkste samenstelling van ChemoCentryx, Traficet-EN(R), een specifieke CCR9 antagonist, is momenteel betrokken in een multinationale klinische proef, PROTECT-1, voor patiënten met gematigde tot ernstige vormen van de ziekte van Crohn. ChemoCentryx is een besloten vennootschap. Ga voor meer informatie naar www.chemocentryx.com.

Alle verklaringen in dit persbericht over de verwachtingen, overtuigingen, plannen, doelstellingen, aannemingen of toekomstige gebeurtenissen of prestaties van ChemoCentryx zijn geen historische feiten en zijn daarom vooruitziende verklaringen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, geuit in woorden of uitdrukkingen zoals gelooft, zal, verwacht, hoopt op, schat, is van plan, plant en zou. Vooruitziende verklaringen garanderen geen prestaties. Ze houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannemingen in waardoor werkelijke resultaten, activiteitsniveau's, prestaties of verrichtingen wezenlijk kunnen verschillen van resultaten, activiteitsniveau's, prestaties of verrichtingen die in vooruitziende verklaringen worden geuit of gesuggereerd. Sommige risico's, onzekerheden en aannemingen die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten verschillen van schattingen of verwachtingen vermeld in de vooruitziende verklaringen zijn, maar zijn niet beperkt tot, (i) de timing, het succes en de kosten van preklinisch onderzoek en klinische studies, (ii) de timing, aanvaardbaarheid en herzieningsperiodes voor regulatiedossiers, (iii) beschikbare partners, (iv) onzekerheden in verband met octrooibescherming en intellectuele eigendomsrechten van derden, (v) de impact van concurrerende producten en technologische veranderingen, (vi) de beschikbaarheid van kapitaal en kapitaalkosten, (vii) andere grillen in de biotechnologische industrie en (viii) andere risico's. ChemoCentryx verplicht zich niet om vooruitziende verklaringen aan te passen of te herzien.

Website: http://www.chemocentryx.com

BRON ChemoCentryx, Inc.