Genworth Financial benoemt Robert Brannock tot Chief Executive van haar wereldwijde betaalbeschermingverzekeringsbedrijf

19 Jul, 2005, 13:00 BST Van Genworth Financial Ltd

LONDEN, July 19 /PRNewswire/ -- Genworth Financial (NYSE: GNW) heeft aangekondigd dat Robert Brannock is benoemd tot President en Chief Executive van haar wereldwijde betaalbeschermingverzekeringsbedrijf; deze aanstelling gaat in op 1 augustus 2005. Brannock is tevens benoemd tot directielid van Genworth Financial. Hij gaat rapport uitbrengen aan George Zippel, President en Chief Executive Officer van de afdeling Protection van Genworth. Brannock blijft in Europa wonen en werken.

"Het betaalbeschermingsbedrijf van Genworth heeft een solide strategie en wij zijn van plan onze positie als vooraanstaand leverancier van oplossingen op het gebied van beschermingsverzekeringen wereldwijd te blijven versterken," zei Brannock. "Onze strategie concentreert zich op het stimuleren van de kerngroei op wereldniveau door de behoeften van onze klanten ter harte te nemen en een gevarieerd servicepakket te leveren dat wordt ondersteund door bewezen risicobeheercapaciteiten en een sterke cultuur van controle en naleving."

Brannock is de opvolger van William C. Goings die de positie gedurende vier jaar heeft bekleed tijdens een periode van voortdurende, consequente kerngroei. Goings is benoemd tot president van het levensverzekeringbedrijf van Genworth, dat eveneens deel uitmaakt van de afdeling Protection en in Virginia (VS) is gehuisvest.

Brannock was sinds 2002 Sales and Marketing Director bij het betaalbeschermingverzekeringsbedrijf van Genworth. Het bedrijf, dat een vooraanstaande rol speelt in de wereldwijde strategie van Genworth, is een belangrijke leverancier van betaalbeschermingsverzekeringen in Europa en is momenteel snel aan het uitbreiden. Gedurende de periode dat hij Sales and Marketing Director was, heeft Brannock voor aanzienlijke verkoopgroei in heel Europa gezorgd en in belangrijke mate bijgedragen aan de expansie van het bedrijf in nieuwe gebieden (het meest recentelijk Griekenland en Polen). Als resultaat hiervan heeft het bedrijf momenteel meer dan 200 distributierelaties met leidinggevende financiële instellingen.

Brannock heeft 25 jaar ervaring in de financiële sector op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering, informatietechnologie, kwaliteitsbeheer en overname-integratie. Hij is geboren in Dublin (Ierland), waar hij in 1984 aan Rathmines College of Commerce is afgestudeerd in de bedrijfskunde (ACIS). Hij is 46 jaar oud, is getrouwd en heeft vijf kinderen.

Genworth Financial (NYSE: GNW) is een toonaangevende verzekeringsmaatschappij die levensstijlbescherming, pensioenverzekeringen en investerings- en hypotheekverzekeringen levert aan meer dan 15 miljoen klanten. Genworth heeft kantoren in 22 landen, waaronder de VS, Canada, Australië, het VK en ruim twaalf andere Europese landen. Zie voor verdere informatie http://www.genworth.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde 'toekomstgerichte verklaringen' zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen zijn mogelijk te herkennen aan woorden zoals 'zullen' of woorden van gelijke strekking en kunnen o.a. voorspellingen omvatten met betrekking tot de toekomstige zakelijke en financiële prestaties van het bedrijf. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en veronderstellingen van het management, die onderhevig zijn aan inherente onzekerheden, risico's en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Werkelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk verschillen ten gevolge van politieke, economische, zakelijke, concurrentie-, markt- en overheidgerelateerde en andere factoren op wereldniveau, zoals:

- Risico's die verband houden met de activiteiten van het bedrijf, zoals rentevoetschommelingen, baisses en volatiliteit op beurzen, in gebreke blijven wat obligaties in de portefeuille betreft, verlagingen van de financial strength rating en de credit-rating van het bedrijf, onverwachte wijzigingen in sterfte- en ziektecijfers, versnelde amortisatie van uitgestelde overnamekosten en huidige waarde van toekomstige winst, vermindering in de waarde van goodwill, een toename in het gebruik van verplichte herverzekering op de hypotheekverzekeringsmarkt, de invloed van grote hypotheekmaatschappijen en investeerders, valutakoersschommelingen, ontoereikendheid van reserves, juridische beperkingen op uitkeringen van dividenden door dochterondernemingen, niet-liquide investeringen, de concurrentie, het onvermogen om onafhankelijke tussenpersonen en exclusieve verkoopspecialisten aan te trekken of te behouden, in gebreke blijven door tegenpartijen, overheidsbeperkingen op de activiteiten van het bedrijf, wijzigingen in toepasselijke wetten en voorschriften, acties of onderzoeken door de autoriteiten of de overheid en toegenomen aandacht van de overheid wat bepaalde aspecten van de bedrijfsactiviteiten betreft, politieke of economische onstabiliteit en de dreiging van terrorisme; en

- Risico's die verband houden met de scheiding van het bedrijf van GE, zoals het verlies van de voordelen die gepaard gingen met de merknaam en de reputatie van GE, de noodzaak om de nieuwe merkidentiteit van Genworth snel en efficiënt op te bouwen, het onvermogen van het bedrijf om in bij de SEC ingediende documenten financiële informatie te presenteren die nauwkeurig de resultaten weergeeft en die het bedrijf als zelfstandig bedrijf zou hebben gerealiseerd, de mogelijkheid dat het bedrijf niet in staat zal zijn diensten te vervangen die voorheen tegen vergelijkbare voorwaarden door GE werden geleverd, de onzekerheid van het bedrag en de timing van betalingen die het bedrijf is overeengekomen aan GE te doen conform de 'Tax Matters Agreement' van het bedrijf en andere zaken die verband houden met die overeenkomst, mogelijke belangenconflicten met GE en het feit dat GE zich in de toekomst met hetzelfde type zaken bezig zal houden als het bedrijf.

Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid om updates van enige 'toekomstgerichte verklaringen' te publiceren, ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

BRON Genworth Financial Ltd