Gerechtelijke aanzegging van uitstaande en voorgestelde schikkingen op class action en hoorzitting

05 Sep, 2006, 20:51 BST Van Schiffrin & Barroway, LLP

NEW YORK, September 5 /PRNewswire/ --

De volgende verklaring betreffende de KPNQwest Securities hoorzitting wordt uitgegeven door de beneden vermelde partijen.

  
           UNITED STATES DISTRICT COURT
         FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

  PAULA TAFT, als natuurlijk persoon en 
  namens alle andere gedupeerden,
  aanklager, civiele rechtszaak Nr. 1:2002-CV-07951 (PKL)

  versus

  WILLEM ACKERMANS, JOHN A.                      
  MCMASTER, JEFFREY VON DEYLEN,                    
  RHETT WILLIAMS, BRENDAN                       
  KEATING, JOSEPH P. NACCHIO,                     
  ROBERT WOODRUFF, DRAKE TEMPEST,
  JOOP DRECHSEL, MARTIN PIETERS,
  EELCO BLOK, QWEST COMMUNICATIONS
  INTERNATIONAL INC., en
  KONINKLIJKE KPN N.V. a/k/a KONINKLIJKE
  KPN N.V.,  

    Beklaagden.  

      Gerechtelijke aanzegging van uitstaande en voorgestelde 
     schikkingen op class action (groepsvordering) en hoorzitting

  VOOR:  IEDEREEN DIE KPNQWEST N.V. EFFECTEN HEEFT GEKOCHT OF DIE OP
       ANDERE WIJZE HEEFT VERWORVEN (MET INBEGRIP VAN GEWONE
       AANDELEN, OBLIGATIES EN AANDELENOPTIES) OF PUTOPTIES HEEFT
       VERKOCHT IN DE PERIODE VAN 9 NOVEMBER 1999 TOO EN MET 31 MEI 
       2002 ("SCHIKKINGSCOLLECTIEF")

U WORDT BIJ DEZE IN KENNIS GESTELD dat conform het gerechtelijk bevel een hoorzitting zal worden gehouden over de voorgestelde schikking voor deze actie op 4 januari 2007 om 10 uur 's ochtend, voorgezeten door rechter Peter K. Leisure. Op de zitting zal de rechtbank besluiten: (1) of de schikking van de claims in de actie tegen Qwest Communications International Inc., Brendan Keating, Joseph Nacchio, Jeffrey Von Deylen, John McMaster, Drake Tempest en Robert Woodruff, ter hoogte van vijfmiljoen vijfhonderdduizend dollars (US $5.500.000) in contanten plus gekweekte rente (de "Qwest Settlement Cash"), en het aantal vrijelijk te verhandelen aandelen uit het gewone aandelenpakket van Qwest Communication International Inc., dat overeenkomt met vijfmiljoen vijfhonderdduizend dollars (US $5.500.000) en waarvan de waarde gebaseerd is op de slotkoers van dergelijke gewone aandelen op de beurs van New York ten tijde van de handelsdag direct volgend op de inbezitneming van de rechtbank en haar goedkeuring van de eindschikking (de "Qwest Settlement Stock" en gezamenlijk met de Qwest Settlement Cash, het "Qwest Settlement Fund"), gezien zouden moeten worden als rechtvaardig, redelijk en adequaat; (2) of de schikking van de claims in de actie tegen Koninklijke KPN N.V. ("KPN"), Willem Ackermans, Rhett Williams, Joop Drechsel, Martin Pieters and Eelco Blok, ter hoogte van viermiljoen honderdvijfenzeventigduizend dollars (US $4.175.000) in contanten, plus gekweekte rente (het "KPN Settlement Fund" en gezamenlijk met het Qwest Settlement Fund, het "Settlement Fund) gezien zouden moeten worden als rechtvaardig, redelijk en adequaat; (3) of de claims tegen gedaagden in deze actie niet ontvankelijk zouden moeten worden verklaard met afstand van rechten zoals beschreven in de Stipulation of Partial Settlement van 3 februari 2006 en gedeponeerd bij de rechtbank (de "Qwest Stipulation") en in de Stipulation of Settlement van 20 juni 2006 en gedeponeerd bij de rechtbank (de "KPN Stipulation"); (4) of het verzoek van de hoofdaanklager voor het uitkeren van het honorarium en de onkosten van advocaten toegekend zou moeten worden; (5) of het verzoek van de hoofdaanklager voor vergoeding van zijn aanzienlijke tijd en kosten toegekend zou moeten worden; en (6) of de deposito, distributie en enig verkoop van de Qwest-aandelen voor de schikking onderhevig is aan de vrijstelling van registratie conform sectie 3 (a) (10) van de Securities Act van 1933, zoals geamendeerd.

INDIEN U TOT HET HIERBOVEN BESCHREVEN SCHIKKINGSCOLLECTIEF BEHOORT, DAN KUNT U EVENTUEEL AANSPRAAK MAKEN OP EEN BETALING UIT HET SCHIKKINGSFONDS. Indien u tot het schikkingscollectief behoort en u heeft nog geen: (i) volledige uitgeprinte kennisgeving van de Pendency and Proposed Settlement of Class Action ("aanzeggingsformulier") en (ii) een geldig claim- en vrijwaringformulier ontvangen, dan kunt hier u kopieën van deze opvragen door uzelf aan te melden als lid van het schikkingscollectief door contact op te nemen met:

  
  Paula Taft v. Willem Ackermans,
  No. 02 CV 7951 (PKL)
  c/o The Garden City Group, Inc.
  Claims Administrator
  P.O. Box 9000 #6387
  Merrick, NY 11566-9000
  VS

Inlichtingen, anders dan aanvragen voor aanzeggingsformulieren of geldige claim- en vrijwaringformulieren, kunnen verkregen worden bij:

  
  Hoofdaanklager:

  David Kessler, Esq.
  Kay Sickles, Esq.
  Schiffrin & Barroway, LLP
  280 King of Prussia Road
  Radnor, PA 19087
  VS

  Lionel Glancy, Esq.
  Glancy Binkow & Goldberg LLP
  1801 Avenue of the Stars
  Suite 311
  Los Angeles, CA 90067
  VS

Om deel te nemen aan de schikking moet u voor 28 december 2006 een geldige claim- en vrijwaringsformulier opsturen. Als u lid bent van het schikkingscollectief en u zichzelf niet afmeld, dan zult u gebonden zijn aan het oordeel van de rechtbank. Om u af te melden moet u uiterlijk voor 19 oktober 2006 een verzoek voor afmelding indienen. Als u lid bent van het schikkingscollectief en geen juist geldige claim- en vrijwaringformulier opstuurt, dan zult u niet deelnemen aan de schikking, maar wel gebonden zijn aan het oordeel van de rechtbank.

Meer informatie over de schikking kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de hoofdaanklager op het boven vermelde adres.

BEL NIET NAAR DE RECHTBANK, HET GRIFFIERSKANTOOR OF NAAR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTBANK BETREFFENDE DIT BERICHT.

IN OPDRACHT VAN UNITED STATES DISTRICT COURT, THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

BRON Schiffrin & Barroway, LLP