Gezondheidszorg: smartphone applicatie om deze zomer stressloos te reizen

05 Jun, 2012, 17:47 BST Van The European Commission

BRUSSEL, June 5, 2012 /PRNewswire/ --

Net op tijd voor de zomervakantie, het Europees voetbalkampioenschap 2012 en de Olympische Spelen in Londen 2012 pakt de Europese Commissie uit met een applicatie voor smartphones die uitlegt hoe je de Europese ziekteverzekeringskaart gebruikt.

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:

http://www.multivu.com/mnr/53837-european-commission

De kaart geeft toegang tot openbare gezondheidszorg bij ziekte of een ongeluk tijdens een reis of tijdelijk verblijf in 31 Europese landen. De kaart wordt gratis verstrekt door de nationale ziektekostenverzekeraars. Zij garandeert toegang tot dringende behandelingen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs (in sommige landen gratis) als de personen die in dat land verzekerd zijn.

Door de verschillen tussen de gezondheidszorgstelsels kan het onduidelijk zijn hoe je de kaart in andere landen gebruikt en wat de plaatselijke voorschriften zijn. Deze handige leidraad over hoe je de kaart gebruikt in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, is nu beschikbaar in de vorm van een applicatie voor smartphones die werkt op drie besturingssystemen: iOS, Android en Windows 7 mobile. Hij bevat algemene informatie over de kaart, noodnummers, gedekte behandelingen en kosten en hij legt uit hoe je een verzoek om terugbetaling kunt indienen en wie je kunt contacteren wanneer je je kaart verliest. De applicatie is beschikbaar in 24 talen en biedt de mogelijkheid om van de ene naar de andere taal over te schakelen.

De Europese ziekteverzekeringskaart zelf kan niet worden aangemaakt of gedownload via de applicatie, maar moet worden aangevraagd bij de nationale ziektekostenverzekeraars.

Download de "Europese ziekteverzekeringskaart"-applicatie voor smartphone:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

Achtergrond

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/563&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

Voor meer informatie

Website over de Europese ziekteverzekeringskaart: http://ehic.europa.eu/

Website over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=nl

Audiovisueel materiaal over de Europese ziekteverzekeringskaart:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

 


Video: http://www.multivu.com/mnr/53837-european-commission

BRON The European Commission