GLG Partners rapporteert winst tweede kwartaal 2007

07 Aug, 2007, 06:23 BST Van GLG Partners

LONDEN, August 7 /PRNewswire/ --

- Netto-inkomen van US$ 309 miljoen; Aangepast netto-inkomen van US$ 125 miljoen, een stijging van 106% t.o.v. het tweede kwartaal van 2006

- Netto activa onder beheer US$ 18,6 miljard, een stijging van 38% t.o.v. het tweede kwartaal van 2006

- Totale inflows van US$ 1,7 miljard tijdens het tweede kwartaal van 2007, waaronder beheerde account inflows en bruto fonds gebaseerde inflows

GLG Partners (GLG), een toonaangevende alternatieve aandelenmanager, heeft vandaag een netto-inkomen van US$ 309 miljoen gerapporteerd voor het kwartaal eindigend 30 juni 2007 en US$ 329 miljoen voor het eerste half jaar van 2007. Het aangepaste netto-inkomen (netto-inkomen na aftrek winstaandeel stille partner) was US$ 125 miljoen, een stijging van 106% jaar-over-jaar, voor het kwartaal eindigend 30 juni 2007 en US$ 139 miljoen, een stijging van 89% jaar-over-jaar, voor het eerste half jaar van 2007.

Het eigen vermogen onder beheer van GLG vanaf 30 juni 2007 was US$ 18,6 miljard (geïnvesteerd vermogen van andere fondsen beheerd door GLG), een stijging van 16% t.o.v. 31 maart 2007 en van 38% t.o.v. 30 juni 2006. De bruto activa onder beheer van GLG (waaronder geïnvesteerde activa van andere fondsen beheerd door GLG) waren US$ 21,5 miljard op 30 juni 2007, een stijging van 15% t.o.v. 31 maart 2007 en van 38% t.o.v. 30 juni 2006. Een combinatie van een sterke prestatie van alle fondsen beheerd door GLG en een gezonde inflows resulteerde in de groei van activa onder beheer, zoals hieronder uiteengezet in Tabel 1.

"Het tweede kwartaal liet een sterke prestatie zien van alle fondsen die wij beheren, zowel als doorgaande groei in inflows," zei Noam Gottesman, oprichter, managing director en co-CEO van GLG. "Door deze sterke prestatie, samen met de onlangs aangekondigde transactie met Freedom Acquisition Holdings en strategische investeringen door Istithmar en Sal. Oppenheim, bevinden we ons nu in een uitstekende positie voor toekomstige uitbreiding en groei van ons bedrijf."

  
          Tabel 1: Activa onder beleid
             (in miljoenen US$)

                   Vanaf 30 juni,           
                  2007    2006           
                                     
  Fonds gebaseerde bruto                        
  activa onder beheer    $ 19.485   $ 14.351           
  Beheerde accounts                          
  activa onder beheer      1.843     937           
  Cash en andere effecten     194     339           
  Bruto activa onder beheer $ 21.522   $ 15.627           
  JoJ % Verandering        38%                 
  Netto activa onder beheer $ 18.585   $ 13.467           
  JoJ % Verandering        38%                 
                                     
               Drie maanden eindigend  Zes maanden eindigend 
                    30 juni        30 juni    
                  2007   2006    2007   2006  
                                     
  Opening fonds gebaseerd     
  bruto activa onder beheer  $ 17.060 $ 12.934  $ 16.053 $ 11.484  
  Fonds gebaseerde inflows                       
  (netto van aflossingen)     1.393   1.407    1.552   1.613  
  Fonds gebaseerde netto prestatie                   
  (winst netto verlies)      1.032    10    1.880   1.254  
  Sluiting fonds gebaseerde                      
  bruto activa onder beheer  $ 19.485 $ 14.351  $ 19.485 $ 14.351  
                                     
  % van opening fonds gebaseerd                    
  bruto activa onder beheer                      
  Fonds gebaseerde inflows                       
   (bruto aflossingen)       8,2%   10,9%    9,7%   4,0% 
  Fonds gebaseerde                           
  netto prestatie                           
   (winst netto verlies)      6,0%   0,1%    11,7%   10,9% 
                                     
                                     
  Opening vermogensbeheer      
  Activa onder beheer      $ 1.398   $ 505  $ 1.233   $ 335  
  Inflows (netto                            
  aflossingen)           351    536     419    670  
  Netto prestatie                           
   (winst netto verlies)       94   (104)    191    (68) 
  Sluiting vermogensbeheer  
   activa onder beheer     $ 1.843   $ 937   $ 1.843   $ 937  
                                     
  % van opening vermogensbeheer                    
  activa onder beheer                         
  inflows (netto van                          
  aflossingen)           25,1%  106,1%    34,0%  200,0% 
  Netto prestatie                           
   (winst netto verlies)      6,7%  (20,6%)   15,5%  (20,3%) 

  Let op: Netto prestatie is gebaseerd op zowel opening activa onder beheer 
  en inflows tijdens de periode en kan beïnvloed zijn door zware inflows.

Financiële Samenvatting

Voor het tweede kwartaal van 2007, zagen de netto opbrengsten en het overig inkomen een stijging van 84% naar US$ 418 miljoen vergeleken met US$ 227 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk vanwege verbeterd management en prestatievergoedingen als gevolg van sterke inflows en solide prestatie over het hele van door GLG beheerde fondsen. In het eerste half jaar van 2007 stegen de netto opbrengsten en overig inkomen 77% vergeleken met het eerste half jaar van 2006, naar US$ 491 miljoen.

Prestatievergoedingen stegen 97% jaar-over-jaar in het tweede kwartaal van 2007 naar US$ 341 miljoen op een stijging van 37% in de gemiddelde netto activa onder beheer van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is onze gewoonte om prestatievergoedingen te herkennen wanneer ze een vaste vorm aannemen, normaal gesproken op 30 juni en 31 december van elk jaar. Bijgevolg geven de prestatievergoedingen van het tweede kwartaal, grotendeels de prestatie van de eerste helft weer.

Managements- en administratiekosten waren samen US$ 77 miljoen, oftewel 1,8% van de gemiddelde netto activa onder beheer voor het tweede kwartaal van 2007, stijgingen van 42% en 6 basispunten (bps), respectievelijk, t.o.v. het tweede kwartaal van 2006. Voor het eerste half jaar van 2007 waren de totale bedragen voor managements- en administratieve kosten US$ 147 miljoen, oftewel 1,8% van de gemiddelde netto activa onder beheer, een stijging van 49% en 10 bps, respectievelijk, t.o.v. het eerste half jaar van 2006.

De totale uitgebreide winstdeling, compensatie en uitkeringen aan de stille vennoot ("PSCB"), liet een stijging zien van 72% voor het tweede kwartaal van 2007 naar US$ 241 miljoen, hoewel dit een verlaging zou inhouden van 420 bps naar 58%, als het was uitgedrukt in een percentage van opbrengsten voor dezelfde periode van afgelopen jaar. PSCB is een financiële indicator die niet valt onder de normaal geaccepteerde boekhoudprincipes van de VS of GAAP en omvat winstdeling van de stille vennoot, zoals hieronder beschreven onder de "Non-GAAP Financial Measures". Compensatie en uitkeringen aan werknemers lieten een verlaging zien van 36% in het tweede kwartaal van 2007, naar US$ 57 miljoen t.o.v. US$ 88 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, omdat bepaalde sleutelwerknemers geen werknemers meer waren toen GLG het winstaandeel van de stille vennoot vaststelde aan het eind van het tweede kwartaal van 2006.

Vergeet niet dat compensatiekosten en winstaandeel voor stille vennoten, die zijn verbonden aan de prestatie van het fonds, pas dan erkend worden als de betreffende prestatievergoedingen vaste vorm aannemen, normaal gesproken op 30 juni en 31 december van elk jaar. Bijgevolg geeft het gedeelte compensatiekosten en winstdeling van de stille vennoot van het tweede kwartaal grotendeels de prestatie van de eerste helft weer.

PSCB voor het eerste half jaar van 2007 steeg met 64% naar US$ 272 miljoen, maar zakte ruwweg 455 bps naar 55%, toen het werd gezien als een percentage van opbrengsten vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Compensatie en uitkeringen voor werknemers in het eerste half jaar van 2007 zakte 29% jaar-over-jaar naar US$ 82 miljoen, omdat bepaalde sleutelwerknemers geen werknemers meer waren toen GLG het winstaandeel van de stille vennoot vaststelde aan het eind van het tweede kwartaal van 2006.

Algemene, administratieve en overige onkosten voor het tweede kwartaal van 2007 stegen 78% jaar-over-jaar naar US$ 28 miljoen, maar zakten enigszins naar 6,7% als percentage van opbrengsten. Voor het eerste half jaar van 2007, stegen deze onkosten 97% jaar-over-jaar naar US$ 54 miljoen, oftewel met 110 bps naar 11%, uitgedrukt in percentage van opbrengsten, waarmee stijgingen in de exploitatiekosten vanwege aanzienlijke groei in de industrie, zowel als enkele eenmalige kosten, worden weergegeven.

"Onze sterke prestaties hebben zich uitgebreid over alle fondsen die we beheren, terwijl wij zijn doorgegaan met het uitbreiden van onze operaties om aan de groei tegemoet te kunnen komen," zei Emmanuel Roman, co-CEO en directeur van GLG.

Teleconferentie en webcast voor investeerders en analisten

GLG zal vandaag om 11:00 EDT(New York City) / 16:00 BST (Guernsey/Londen) een teleconferentie organiseren voor investeerders en analisten. U kunt de live teleconferentie beluisteren op nummer +1-334-323-6203 in de VS, of op nummer +44(0)20-7162-0125 in Groot-Brittannië. Voor een webcast van de teleconferentie, kunt u zich registreren via de website van GLG: www.glgpartners.com.

Een herhaling van de teleconferentie kunt u vinden op nummer +1-954-334-0342 in de VS of nummer +44(0)20-7031-4064 in Groot-Brittannië; de toegangscode is 760644. De herhaling van de webcast van de teleconferentie zal ook beschikbaar zijn op de website van het bedrijf: www.glgpartners.com. Zowel de herhaling via telefoon als die via de webcast zijn beschikbaar vanaf 3 augustus 2007, om 14:00u EDT (New York) of 19:00u BST (Londen) tot 13 augustus.

Over GLG

GLG, de grootste onafhankelijke alternatieve aandelenmanager in Europa en een van de grootste in de wereld, biedt zijn bestand van langdurige prestigieuze klanten een uiteenlopende keuze van investeringsproducten en account beheerdiensten. GLG richt zich op behoud van het kapitaal van de klant en het behalen van consequente, superieure absolute opbrengsten met een lage volatiliteit, die niet al te zeer afhankelijk zijn van zowel de aandelenvermogen- als vast inkomenmarkt. Sedert zijn oprichting in 1995, heeft GLG voortgebouwd op de wortels van zijn oprichters in management van privérijkdom, om zich te ontwikkelen tot een van 's werelds grootste en meest herkende alternatieve aandelenbeheerders, tegelijkertijd vasthoudend aan de traditie van productontwikkeling en klantenservice. Sinds 30 juni 2007, heeft GLG bruto activa onder beheer van meer dan US$ 21 miljard.

Voorspellende uitlatingen

Dit persbericht bevat verklaringen met betrekking tot toekomstresultaten, zijnde "voorspellende verklaringen" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachting, als gevolg van bepaalde risico's en onzekerheden. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de marktsituatie voor door GLG beheerde investeringsfondsen; de prestatie van door GLG beheerde investeringsfondsen, de bijbehorende prestatievergoedingen en gevolgen voor de opbrengsten, netto-inkomen, cashflow en instroom/uitstroom van fondsen; de kosten voor het behouden van sleutelpersoneel voor investeringen en andere zaken of het verlies van dit sleutelpersoneel; de risico's verbonden aan de uitbreiding van GLG, zowel in grootte als geografisch; bedrijfsrisico; procesvoering en gereguleerde handhaving van risico's, waaronder het wijzigen van beheertijd en -aandacht en de aanvullende kosten en claims op de bronnen van GLG; risico's gerelateerd aan het gebruik van kredietspeculatie, het gebruik van afgeleiden, rentepercentages en valuta fluctuaties; kosten verbonden aan de voorgestelde verwerving; het niet verkrijgen van de verplichte goedkeuringen van aandeelhouders van Freedom Acquisition Holdings, Inc. voor de voorgestelde acquisitietransactie; en risico's die het sluiten van de transactie mogelijk vertragen of dat de transactie niet gesloten wordt, zowel als andere risico's en onzekerheden, waaronder degenen die zijn uiteengezet in de voorlopige volmacht ingediend bij Freedom with the Securities and Exchange Commission op 12 juli 2007. Deze voorspellende uitlatingen zijn gemaakt na deze datum en GLG verplicht zich niet om de voorspellende uitlatingen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

  
                 GLG
   Niet gecontroleerde geconsolideerde winst-en verliesrekening
              (in duizenden USD)


                        Drie maanden eindigend
                           30 juni 
                     2007    2006   %Verandering

  Netto opbrengsten en overig inkomen
  
  Beheerkosten            $62.991   $45.679     38%
  Uitvoeringskosten         340.512   172.695     97%
  Administratiekosten         14.036    8.500     65%
  Overig                 471    (271)     NM
  
  Totaal netto opbrengsten en 
  overig inkomen           418.010   226.603     84%
  
  Onkosten
  
  Personeelscompensatie en 
  -uitkeringen            (56.518)  (88.404)    (36%)
  Algemene, administratieve 
  en overige             (27.979)  (15.696)     78%
                    (84.497)  (104.100)    (19%)
  
  Bedrijfsinkomen          333.513   122.503     172%
  Rentebaten, netto           171     939     (82%)
  Inkomen voor belasting       333.684   123.442     170%
  Inkomstenbelasting         (25.031)  (11.499)    118%
  
  GAAP netto-inkomen        $308.653  $111.943     176%
  
  
  
                        Zes maanden eindigend op
                          Juni 30
                     2007    2006   %Verandering
  
  Netto opbrengsten en overig inkomen
  
  Beheerkosten           $120.334   $82.971     45%
  Uitvoeringskosten         343.032   175.946     95%
  Administratiekosten         26.680   15.921     68%
  Overig                 970    2.023     NM
  
  Totaal netto opbrengsten 
   en overig inkomen         491.016   276.861     77%
  
  Onkosten
  
  Personeelscompensatie 
  en -uitkeringen          (81.566)  (114.459)    (29%)
  Algemene, administratieve 
  en overige             (53.743)  (27.285)     97%
                   (135.309)  (141.744)     (5%)
  
  Bedrijfsinkomen          355.707   135.117     163%
  Rentebaten, netto          1.647    2.574     (36%)
  Inkomen voor belasting       357.354   137.691     160%
  Inkomstenbelasting         (28.286)  (13.000)    118%
  
  GAAP netto-inkomen        $329.068  $124.691     164%                 GLG
        Ongecontroleerde geconsolideerde balans
             (in duizenden USD)


                          Vanaf      Vanaf
                         30 juni    31 december
                          2007      2006
  
  Activa
  
    Cash en geldwaarde           $130.268    $273.148
    Investeringen                154       201
    Te innen kosten             380.157     251.963
    Vooruitbetaalde onkosten                    
    en overige activa             27.418     25.944
  Eigendom en apparatuur (netto      
   waardevermindering en amortisatie   
   van $10.972 en $10.117        
   respectievelijk)              8.980      6.121
  Totaal activa               $546.977    $557.377  
  Passiva en aandelen van leden
  
  Schulden op korte termijn
    Verschuldigde kortingen en    
    sub-administratie            $26.147     $19.146
    Verschuldigde compensatie en   
    uitkeringen               47.702     102.507
    Te betalen inkomstenbelasting       29.130     25.094
    Te betalen distributies          70.694      9.310
    Te betalen rekeningen en 
    overige te betalen kosten        16.388     19.716
    Overige schulden              3.653      5.100
  Totale schulden op korte termijn      193.714     180.873
  
  Schulden op lange termijn
    Te betalen lening             13.000     13.000
    Minderheidsdeelneming           1.958      1.552
  Totaal schulden op lange termijn       14.958     14.552
  
  Verplichtingen en eventualiteiten
  Totale passiva               208.672     195.425
  
  
  Aandelenvermogen leden
    Aandelenvermogen leden          6.354      6.356
    Ingehouden winst            328.240     352.690
    Vermeerderd overig uitgebreid  
     inkomen                 3.711      2.906
  Totaal aandelenvermogen leden        338.305     361.952
  Totaal passiva en aandelenvermogen leden  $546,977    $557,377                 GLG
  Niet-GAAP aangepast netto-inkomen voor drie en zes maanden
       eindigend op 30 juni 2007 en 30 juni 2006
             (in duizenden USD)
  
  
  
                 Drie maanden      Zes maanden 
                 eindigend op      eindigend op
                  30 juni        30 juni
                                    
              2007   2006  %Verand. 2007  2006  %Verand.
  
  
  Afgeleide van niet-GAAP
  aangepast netto-inkomen
  
  GAAP Netto-
  inkomen       $308.653  $111.943 176% $329.068 $124.691 164%
  
  Aftrek: winstaandeel 
   stille vennoot   (184.047)  (51.530) 257% (190.500) (51.530) 270%
  
  
  Niet-GAAP aangepast netto
   inkomen      $124.606  $60.413 106% $138.568  $73.161  89%                 GLG
  Niet-GAAP onkosten voor drie en zes maanden eindigend 30 juni 2007
               en 30 juni 2006
              (in duizenden USD)


                        Drie maanden eindigend
                          30 juni
                     2007    2006   %Verandering
  
  
  Niet-GAAP onkosten
  
  GAAP personeelscompensatie en    
   -uitkeringen          $(56.518)   $(88.404)    (36%)
  
  Winstaandeel stille vennoot   (184.047)   (51.530)    257%
  
  
  Niet-GAAP uitgebreid winstaandeel  
   stille vennoot, compensatie     
   en uitkeringen         $(240.565)  $(139.934)    72%
  
  
  GAAP algemeen, administratief en
   overig              (27.979)   (15.696)    78%
  
  Niet-GAAP totale onkosten    $(268.544)  $(155.630)    73%


  
                 GLG
   Niet-GAAP onkosten voor drie en zes maanden eindigend 30 juni 2007
              en 30 juni 2006
              (in duizenden USD)                     Zes maanden eindigend
                        30 juni
                     2007    2006   %Verandering
  
  
  Niet-GAAP onkosten
  
  GAAP personeelscompensatie en    
   -uitkeringen           $(81.566) $(114.459)    (29%)
  
  Winstaandeel stille vennoot    (190.500)  (51.530)    270%
  
  
  Niet-GAAP uitgebreid winstaandeel  
   stille vennoot, compensatie     
   en voordelen          $(272.066) $(165.989)     64%
  
  
  GAAP algemeen, administratief en   
   overig              (53.743)  (27.285)     97%
  
  Niet-GAAP totaal onkosten    $(325.809) $(193.274)     69%

Niet-GAAP financiële indicatoren

GLG presenteert bepaalde financiële indicatoren die niet zijn voorbereid volgens de geaccepteerde boekhoudprincipes van de Verenigde Staten of GAAP, als ook financiële resultaten die zijn voorbereid in overeenstemming met GAAP.

Uitgebreide winstdeling, compensatie en uitkeringen stille vennoot ("PSCB"): het management van GLG beoordeelt de personeelsonkosten gebaseerd op de indicatie "niet-GAAP uitgebreide winstdeling, compensatie en uitkeringen stille vennoot", ofwel niet-GAAP PSCB. Deze niet-GAAP financiële indicator geeft GAAP personeelscompensatie en uitkeringen weer, aangepast om de winstdeling stille partner te omvatten.

Halverwege 2006, ging GLG vennootschappen aan met een aantal van zijn sleutelpersoneelleden, die van personeelslid houders van directe of indirecte stille vennoot intersts werden in bepaalde GLG entiteiten. Deze personen verstrekken nog steeds diensten aan GLG, hetzij direct, hetzij via twee besloten vennootschappen. Door hun aandeel in de vennootschap, hebben deze sleutelpersonen recht op een winstaandeel in de vorm van prioriteitsdistributies, uitbetaald als vennootschap uitbetaling. Bovendien kunnen zij recht hebben op een extra discretionair winstaandeel voor stille vennoten. Het sleutelpersoneel dat deelneemt aan de regeling winstaandeel voor stille vennoten die hierboven beschreven is, ontvangen geen salarissen of discretionaire bonussen van GLG.

Onder GAAP kan het winstaandeel stille vennoot gepresenteerd worden als kosten voor personeelscompensatie. Management vindt echter dat het beter is het winstaandeel stille vennoot te zien als onkosten bij het bepalen van de prestatie, omdat het de kosten van de gegeven diensten weergeeft die door deze deelnemers geboden zijn aan GLG in de regeling winstdeling stille vennoten. Dientengevolge presenteert GLG de indicator niet-GAAP PSCB, om de totale kosten te tonen van de diensten geboden aan GLG door zowel deelnemers in de regeling winstaandeel stille vennoot als werknemers. Vanwege deze niet-GAAP financiële indicatoren, erkent GLG het winstaandeel stille vennoot in de periode waarin de opbrengsten verwant aan het winstaandeel stille vennoot zijn erkend, in plaats van de periode waarin het winstaandeel stille vennoot is gedistribueerd.

Niet-GAAP PSCB is geen indicator van financiële prestatie onder GAAP en moet niet gezien worden als een alternatief voor GAAP personeelscompensatie en -uitkeringen.

Aangepast netto-inkomen: management van GLG waardeert de onderliggende prestatie van zijn business gebaseerd op de indicatie "aangepast netto-inkomen", hetgeen het verschil aanpast tussen GAAP personeelscompensatie en uitkeringen en niet-GAAP PSCB, zoals boven besproken. Aangepast netto-inkomen is geen indicatie van financiële prestatie onder GAAP en moet niet worden gezien als een alternatief voor GAAP netto-inkomen als een indicator van de prestatie van GLG of enige andere indicatie van prestatie verkregen in overeenstemming met GAAP.

GLG verschaft deze niet-GAAP financiële indicators zodat investeerders, effectenanalisten en overige geïnteresseerde partijen, aanvullende financiële analyse kunnen doen van personeelsverwante kosten van GLG en de verdiensten van operaties en omdat het gelooft dat die investeerders kunnen helpen bij het begrijpen van alle onderdelen van de personeelsverwante kosten van GLG. Management van GLG gelooft dat de niet-GAAP financiële indicatoren het ook gemakkelijker maken om de kernresultaten van de werkzaamheden van GLG te vergelijken met historische perioden. In het bijzonder gelooft GLG dat de niet-GAAP aangepaste netto-inkomen indicator de winsten beschikbaar voor distributie naar aandeelhouders beter representeert dan het GAAP netto-inkomen doet.

Investeerders zouden deze niet-GAAP financiële indicatoren moeten overwegen naast, en niet als vervanging voor, of superieur aan, indicatoren van financiële prestatie opgemaakt volgens GAAP. De niet-GAAP financiële indicatoren gepresenteerd door GLG kunnen verschillen van niet-GAAP financiële indicatoren die gebruikt worden door andere bedrijven.

  
                  GLG
              Financiële Aanvulling


   (in miljoenen USD)
                  1e kw 2007 2e kw 2007 1H 2007  LTM(1)
  
  Bruto activa onder beheer      18.655   21.522  21.522  21.522
  
  Netto activa onder beheer      16.085   18.585  18.585  18.585
  
  Gemiddelde netto 
   activa onder beheer        15.620   17.335  16.608  15.402
  
  
  (in duizenden USD)
  
        Management kosten    57.343   62.991 120.334  223.636
  
        Uitvoeringskosten     2.521  340.512 343.032  561.827
  
        Administratiekosten   12.645   14.036  26.680  45.573
  
        Overig           498    472   970   3.985
  
   Totaal netto opbrengsten en overig
   inkomen              73.007  418.010 491.016  835.021
  
  
        Personeelscompensatie
        en -uitkeringen    (25.048)  (56.518) (81.566) (135.493)
  
        Algemeen, administratief
        en overig       (25.764)  (27.979) (53.743) (94.862)
  
        Netto rentebaten     1.475    171  1.647   3.730
  
        Kosten 
        inkomstenbelasting   (3.255)  (25.031) (28.286) (44.510)
  
   GAAP netto-inkomen         20.414  308.654 329.068  563.886
  
  
        Aftrek: Winstaandeel 
        stille vennoot     (6.453) (184.047)(190.500) (340.420)
  
  Niet-GAAP aangepast 
   netto-inkomen (2)         13.962  124.607 138.568  223.466
  
  
  
  
  Management- en administratiekosten/
   Gem. netto activa onder beheer(3)   1,8%   1,8%   1,8%   1,7%
  Totaal netto opbrengsten en overig
   inkomen /Gem. netto 
   activa onder beheer(3)        1,9%   9,6%   5,9%   5,4%
  Personeelscompensatie en uitkeringen
   en winstaandeel stille vennoot/
   Totaal netto opbrengsten en overig
   inkomen                43%    58%    55%   57%
  Algemene, administratieve en overige
   onkosten/ Totaal netto opbrengsten en
   overig inkomen             35%    7%    11%   11%
  Niet-GAAP aangepast netto-inkomen/Totaal
   netto opbrengsten en overig inkomen  19%    30%    28%   27%
  Effectief inkomstenbelasting tarief   19%    17%    17%   17%
  
  
   (1) LTM periode is van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007.

   (2) Zie "Niet-GAAP Financiële Indicatoren" voor meer informatie.

   (3) Verhoudingen op jaarbasis berekend voor 1e kw, 2e kw en 1H 2007.                  GLG
       Samenstelling supplement activa onder management
                (miljoenen $)
  
                      Vanaf 31 maart   Vanaf 30 juni
                      2007   2006   2007  2006
  
  Alternatieve strategie       $11.200  $7.883 $12.826 $9.059
  Long-only               3.882   3.667  4.432  3.730
  Intern FoHF              1.404    937  1.627  1.086
  Extern FoFH               575    447   599   477
  Bruto op fonds gebaseerde 
   activa onder beheer         17.060  12.934  19.485 14.351
  Beheerde accounts           1.398    505  1.843   937
  Cash                  197    395   194   339
  Totaal bruto activa 
   onder beheer            18.655  13.834  21.522 15.627
  Aftrek: interne FoHF investeringen 
   in GLG fonds            (1.372)   (940) (1.642) (1.020)
  Aftrek: externe FoHF investeringen 
   in GLG fonds              (53)    -   (56)  (13)
  Aftrek: alternatieve fonds-in-fonds
   investeringen            (1.145)  (1.082) (1.239) (1.127)
  Netto activa 
   onder beheer            $16.085  $11.811 $18.585 $13.467


                      Vanaf 31 maart   Vanaf 30 juni
                      2007   2006   2007  2006
  
  Bruto activa onder beheer      $18.655  $13.834  $21.522 $15.627
  JoJ % Verandering            35%         38%
  Netto activa onder beheer      16.085  11.811  18.585 13.467
  JoJ % Verandering            36%        38%             Drie maanden    Drie maanden   Zes maanden
             eindigend      eindigend    eindigend 
              31 maart       30 juni      30 juni
             2007   2006   2007   2006   2007   2006
  
  Opening bruto fonds 
   gebaseerde activa 
   onder beheer   $16.053 $11.484 $17.060 $12.934  $16.053 $11.484
  Fonds gebaseerde  
   inflows (netto   
   aflossingen)     160   206  1.393  1.407   1.552  1.613
  Fonds gebaseerde  
   netto prestatie  
   (winsten netto   
   verliezen)      848  1.244  1.032   10   1.880  1.254
  Sluiting bruto fonds 
   gebaseerde activa 
   onder beheer   $17.060 $12.934 $19.485 $14.351  $19.485 $14.351
  
  % van opening bruto 
   fonds gebaseerde 
   activa onder beheer
   Bruto fonds gebaseerde
   inflows (netto
   aflossingen)     1,0%   1,8%   8,2%  10,9%   9,7%  14,0%
  Bruto fonds gebaseerde 
   netto prestatie (winsten
   netto verliezen)   5,3%  10,8%   6,0%  0,1%   11,7%  10,9%
  
  
  Opening beheerde  
   rekeningen activa 
   onder beheer    $1.233   $335  $1.398  $505  $1.233   $335
  Inflows (netto   
   aflossingen)      68   134    351  536    419   670
  Netto prestatie   
  (winsten netto   
   verliezen)       97    36    94  (104)   191   (68)
  Sluiting beheerde  
   accounts activa  
   onder beheer    $1.398   $505  $1.843  $937  $1.843   $937

  % van opening beheerde
   rekeningen activa 
   onder beheer   
  Inflows (netto   
   aflossingen)     5,5%  40,0%  25,1%  106,1%  34,0%  200,0%
  Netto prestatie   
   (winsten netto   
   verliezen)      7,9%  10,7%   6,7%  (20,6%)  15,5%  (20,3%)

  Let op: Netto prestatie is gebaseerd zowel op het openen van activa onder 
  beheer als inflows tijdens de periode en kan beïnvloed zijn door zware  
  inflows.

Website: http://www.glgpartners.com

BRON GLG Partners